BlueOrange aktīvu pārvaldīšanas rezultāti aprīlī


Aprīlī mūsu vidēji svērtais ienesīgums sastādījis +0,50%. Kopš 2015. gada sākuma esam nodrošinājuši saviem klientiem neto ienesīgumu +33,71%.

Ja runājam par ieguldījumu stratēģiju neto ienesīgumu, vidējais svērtais rādītājs martā bija (a) -0,41% konservatīvajām stratēģijām, (b) +0,40% sabalansētajām stratēģijām un (c) +1,31% agresīvajām stratēģijām.

Aprīlis bija vēl viens nestabils mēnesis ar tirgus svārstīgumu augšup un lejup korporatīvo ieņēmumu un ģeopolitiskās drāmas dēļ. Korporatīvie ieņēmumi bija lielāki nekā gaidīts un kļuva par skaidru apliecinājumu tam, ka ASV saglabā labus ekonomikas izaugsmes rādītājus. Preču nozarē, Trampa lēmums atteikties no kodoldarījuma ar Irānu palīdzēja pacelt naftas cenas par 7%. Kā jau iepriekšējā mēneša komentārā tika minēts, svārstīgums bija arī ievērojams metālu nozarē sakarā ar ASV uzliktajām sankcijām pret vairākiem Krievijas rūpniecības nozares titāniem. Uz mēneša beigām, indekss S&P 500 sasniedza +0,4%, ASV dolāra kurss pieauga par +1,8%, salīdzinot ar eiro, bet kopējo obligāciju indekss Barclays Global bija -1,6%.

Mēs bieži atzīmējām atgriezenisko saiti starp obligāciju pieaugošajām likmēm. Mēs arī uzsvērām to, cik svarīgi ir ieguldījumi akcijās konservatīvo investīciju portfeļa pārvaldīšanas līgumu ietvaros, lai līdzsvarotu obligāciju cenu krituma radīto efektu. Līdzsvars un elastība ir ārkārtīgi svarīgi ieguldījumu portfeļiem, kas vēlas saglabāt kapitālu un sasniegt ilgtermiņa izaugsmi. Mēs saprotam, cik nepatīkami ir konservatīvajām stratēģijām katru mēnesi zaudēt naudu, jo īpaši vairākus mēnešus pēc kārtas. Tomēr, obligāciju skaistums ir tas, ka katru dienu tās nes procentu ienākumus. Ar pacietību šie ikdienas uzkrājumi kļūst aizvien lielāki neatkarīgi no ikdienas cenu iedarbības uz pamatā esošo obligāciju. Augstāks ienesīgums arī sniedz pievilcīgas obligāciju iegādes iespējas jauniem pircējiem.

Atgriežoties pie akcijām, mēs bieži vien dzirdam no esošajiem un potenciālajiem klientiem, ka akcijas ir dārgas un ka, protams, ir gaidāma drīza sabrukšana. Vēsture ir pierādījusi, ka viss ir iespējams. Tomēr akciju cenas ir atkarīgas no pašreizējās un nākotnes peļņas. Kā nesen atzīmēja mans kolēģis Kaspars, augstie ienākumi no ASV korporatīvā sektora kopā ar pieticīgu pašu kapitāla peļņu faktiski padarīja S&P 500 lētāku. 2017.gada beigās sagaidāmais P/E (cena/ienākumi) bija 20, pēc lielisku rezultātu paziņošanas sagaidāmais P/E samazinājās līdz 17,7. Tas nav lēti, bet kalpo kā labs atgādinājums, ka patiesi kvalitatīvas un lietderīgas preces reti tiek pārdotas ar atlaidēm.

Klientu portfeļu pārvaldīšanas komandas vārdā izsaku jums pateicību par nerimstošo uzticību un atbalstu!

Pauls Miklaševičs

Svarīga juridiska informācija

Nekas no šeit ietvertā nav uzskatāms par piedāvājumu, lūgumu vai rekomendāciju attiecībā uz jebkuru investīciju produktu vai pakalpojumu, piedāvājumu pārdot vai lūgumu piedāvāt iegādāties jebkurus finanšu instrumentus; šādi pakalpojumi netiks sniegti, finanšu instrumenti netiks piedāvāti vai pārdoti jebkurā jurisdikcijā, kur šāds piedāvājums, lūgums, sniegšana vai pārdošana būtu nelikumīgi. Viss saturs ir pakļauts piemērojamajiem regulējošajiem aktiem. Jebkuram potenciālajam investoram jāpārliecinās, ka investīcijas jebkurā produktā un/vai pakalpojumā, kas minēts šajā materiālā, ir pieļaujamas saskaņā ar tā domicila normatīvajiem aktiem. Šīs materiāls nav domāts nevienai personai jurisdikcijā, kurā (personas nacionalitātes, rezidences vai citu iemeslu dēļ) materiāla pieejamība ir aizliegta.

Sniegtās ziņas ir paredzētas tikai informācijai, un investoriem pašiem jānoskaidro, vai šis pakalpojums vai produkts ir piemērots un atbilstošs tā investīciju vajadzībām un vai ir nepieciešama profesionāla konsultācija. Lūdzam skatīt piedāvājuma dokumentus, lai saņemtu plašāku informāciju par noteiktiem produktiem.

Daži apgalvojumi, kas šeit ietverti, var būt apgalvojumi par nākotnes izredzēm, kas balstās uz AS BlueOrange Bank pašreizējiem uzskatiem un pieņēmumiem, un ir saistīti ar zināmiem un nezināmiem riskiem un neskaidrībām, kas var novest pie attiecīgo rezultātu, snieguma vai notikumu būtiskas atšķirības no gaidītā, pamatojoties uz apgalvojumiem. Papildus nākotnes apgalvojumiem, kas ir jāskata kontekstā, vārdi „var, būs, vajadzētu, sagaida, plāno, taisās, gatavojas, uzskata, lēš, paredz, potenciāli, turpinās” un līdzīgi teicieni norāda uz nākotnes apgalvojumiem. BlueOrange neuzņemas atbildību par jebkādas šeit publicētas informācijas par nākotnes prognozēm atjaunošanu.

Investīcijas

Pagātnes rezultāti nav nākotnes rezultātu garants. Investīcijas finanšu tirgos ir pakļautas noteiktiem riskiem, tai skaitā tirgus, procentu likmju, emitenta, kredīta un inflācijas riskiem. Finanšu instrumentu cenas var paaugstināties vai pazemināties atkarībā no reāliem vai šķietamiem apstākļiem attiecīgajā tirgū, ekonomikā vai nozarē. Investīciju vērtība un ienākumi no tām var gan palielināties, gan samazināties, un jūs varat neatgūt savu sākotnējo ieguldījumu. Kad investīcijās ietilpst valūtas ekspozīcija, izmaiņas valūtas kursos var samazināt vai palielināt investīciju vērtību. Jebkādas nodokļu priekšrocības, uz kurām ir atsauces šajā materiālā, var mainīties, un to pieejamība un vērtība būs atkarīga no jūsu individuālajiem apstākļiem.

Paļāvības neesamība

Lai gan BlueOrange zināmā mērā ir nodrošinājis sniegtās informācijas precizitāti, uzticamību vai pilnīgumu, BlueOrange nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas (t.sk. atbildību pret trešajām pusēm) gan tieši, gan netieši. BlueOrange pauž viedokļus tikai personīgai lietošanai un informācijai, un tie var mainīties bez brīdinājuma. Nekas, kas ir publicēts materiālā, nav uzskatāms par investīciju, juridisko, nodokļu vai citu konsultāciju, un uz to nevar paļauties, pieņemot investīciju vai citu lēmumu.

© 2018 AS BlueOrange Bank. Visas tiesības rezervētas.