BlueOrange aktīvu pārvaldīšanas rezultāti decembrī


Ar patiesu gandarījumu paziņojam, ka decembrī mūsu vidēji svērtais ienesīgums sastādījis +2,72%, kopējam 2017. gada rezultātam (pēc komisiju norakstīšanas) sasniedzot +18,39%. Kopš 2015. gada sākuma esam nodrošinājuši saviem klientiem neto ienesīgumu 37,30% ar Šarpa koeficientu 1,48.

Iedalījumā pēc investīciju stratēģijām vidēji svērtais neto gada ienesīgums sastāda (a) +4,34% konservatīvajām stratēģijām, (b) +15,34% sabalansētajām stratēģijām un (c) +28,40% agresīvajām stratēģijām.

Novembra komentārā pieminējām, ka mūsu izraudzītie sektori uzrādīja vājus rezultātus. Decembrī šie aktīvi pārliecinoši spēruši soli uz priekšu. Mūsu vislielākā pozīcija uzņēmumu akcijās (Kanādas dabas resursu ieguvējam Teck Resources Ltd.) pieauga par veseliem 15%. Arī vislielākajā fondu pozīcijā (Polar Biotechnology fonds) vērtība palielinājusies par 4,75%. Abi aktīvi ir labi tirgojušies arī kopš Jaunā gada.

Pirms gada rakstījām: “Izskatās, ka pastāv zināma vienprātība, lēšot par 2017. gadu kā ar nenoteiktību un izaicinājumiem bagātu. Mēs saprotam iemeslus šādām bažām (Trampa prezidentūra, augstākas likmes, vēlēšanas Eiropā), tomēr nevaram minēt brīdi, kad jauns gads būtu bijis uzskatāms par paredzamu un bez izaicinājumiem. Katrā ziņā kļūstam uzmanīgi, cenšoties pēc iespējas objektīvāk veikt regulāro investīciju stratēģijas pārskatīšanu, kā arī turpmāk izraudzīt arvien labākas iespējas riska ienesīguma ziņā.”

Tramps joprojām ir Amerikas prezidents, procentu likmes turpina augt un Eiropā joprojām notiek vēlēšanas – un, neskatoties uz visām “ekspertu prognozēm”, neviens īsti nezina, kas mūs sagaida 2018. gadā.

Pirms dažiem mēnešiem es izlasīju citātu, kam nevar nepiekrist: “Mēs labprātāk atceramies pagātni , jo tajā nav baiļu no nenoteiktības.” Arī otrādi, no nākotnes mums būtu jābaidās, jo tā nav noteikta. Tomēr ir vērts atcerēties, ka vēstures attīstības virziens ir uz progresu vērsts. Šobrīd mūsu priekšā ir vēl varenākas iespējas nekā agrāk, un tāpat lēmumi, ko mēs pieņemam, būs daudz svarīgāki.

Kā aktīvu pārvaldnieki mēs sagaidām šos izaicinājumus un iespējas un nemitīgi meklēsim jaunas idejas, neaizmirstot smelties pagātnes mācībās.

Runājot par tām, pirms pāris dienām esam pamanījuši, ka pasaules piecām vislielākajām kriptovalūtām kopējā tirgus kapitalizācija ir līdzvērtīga pasaules septiņiem vislielākajiem publiski tirgojamajiem ieguves uzņēmumiem. Šobrīd jebkurš var iegādāties kriptovalūtas ieguves komplektu, un katru dienu notiek kādas jaunas kriptovalūtas ICO (sākotnējais monētu piedāvājums). Tikmēr, lai izbūvētu vara raktuvi, ir nepieciešami vismaz deviņi gadi. Kriptovalūtām un blokķēdes tehnoloģijām ir neskaitāmi daudz paralēļu ar .com ēras interneta kompāniju burbuli, kas sprāga pirms 20 gadiem. Uzminiet nu, kas sekoja pēc tam? Sākās vēsturē vislielākais izejvielu cenu pieaugums.

Vēsture neatkārtojas, bet bieži vien svilpo līdzīgu motīvu…

BlueOrange Klientu portfeļu pārvaldīšanas komandas vārdā izsaku jums pateicību par nerimstošo uzticību un atbalstu! Priecīgu, veselīgu un veiksmīgu Jauno gadu!


Pauls Miklaševičs


Svarīga juridiska informācija

Nekas no šeit ietvertā nav uzskatāms par piedāvājumu, lūgumu vai rekomendāciju attiecībā uz jebkuru investīciju produktu vai pakalpojumu, piedāvājumu pārdot vai lūgumu piedāvāt iegādāties jebkurus finanšu instrumentus; šādi pakalpojumi netiks sniegti, finanšu instrumenti netiks piedāvāti vai pārdoti jebkurā jurisdikcijā, kur šāds piedāvājums, lūgums, sniegšana vai pārdošana būtu nelikumīgi. Viss saturs ir pakļauts piemērojamajiem regulējošajiem aktiem. Jebkuram potenciālajam investoram jāpārliecinās, ka investīcijas jebkurā produktā un/vai pakalpojumā, kas minēts šajā materiālā, ir pieļaujamas saskaņā ar tā domicila normatīvajiem aktiem. Šīs materiāls nav domāts nevienai personai jurisdikcijā, kurā (personas nacionalitātes, rezidences vai citu iemeslu dēļ) materiāla pieejamība ir aizliegta.

Sniegtās ziņas ir paredzētas tikai informācijai, un investoriem pašiem jānoskaidro, vai šis pakalpojums vai produkts ir piemērots un atbilstošs tā investīciju vajadzībām un vai ir nepieciešama profesionāla konsultācija. Lūdzam skatīt piedāvājuma dokumentus, lai saņemtu plašāku informāciju par noteiktiem produktiem.

Daži apgalvojumi, kas šeit ietverti, var būt apgalvojumi par nākotnes izredzēm, kas balstās uz AS BlueOrange Bank pašreizējiem uzskatiem un pieņēmumiem, un ir saistīti ar zināmiem un nezināmiem riskiem un neskaidrībām, kas var novest pie attiecīgo rezultātu, snieguma vai notikumu būtiskas atšķirības no gaidītā, pamatojoties uz apgalvojumiem. Papildus nākotnes apgalvojumiem, kas ir jāskata kontekstā, vārdi „var, būs, vajadzētu, sagaida, plāno, taisās, gatavojas, uzskata, lēš, paredz, potenciāli, turpinās” un līdzīgi teicieni norāda uz nākotnes apgalvojumiem. BlueOrange neuzņemas atbildību par jebkādas šeit publicētas informācijas par nākotnes prognozēm atjaunošanu.

Investīcijas

Pagātnes rezultāti nav nākotnes rezultātu garants. Investīcijas finanšu tirgos ir pakļautas noteiktiem riskiem, tai skaitā tirgus, procentu likmju, emitenta, kredīta un inflācijas riskiem. Finanšu instrumentu cenas var paaugstināties vai pazemināties atkarībā no reāliem vai šķietamiem apstākļiem attiecīgajā tirgū, ekonomikā vai nozarē. Investīciju vērtība un ienākumi no tām var gan palielināties, gan samazināties, un jūs varat neatgūt savu sākotnējo ieguldījumu. Kad investīcijās ietilpst valūtas ekspozīcija, izmaiņas valūtas kursos var samazināt vai palielināt investīciju vērtību. Jebkādas nodokļu priekšrocības, uz kurām ir atsauces šajā materiālā, var mainīties, un to pieejamība un vērtība būs atkarīga no jūsu individuālajiem apstākļiem.

Paļāvības neesamība

Lai gan BlueOrange zināmā mērā ir nodrošinājis sniegtās informācijas precizitāti, uzticamību vai pilnīgumu, BlueOrange nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas (t.sk. atbildību pret trešajām pusēm) gan tieši, gan netieši. BlueOrange pauž viedokļus tikai personīgai lietošanai un informācijai, un tie var mainīties bez brīdinājuma. Nekas, kas ir publicēts materiālā, nav uzskatāms par investīciju, juridisko, nodokļu vai citu konsultāciju, un uz to nevar paļauties, pieņemot investīciju vai citu lēmumu.

© 2018 AS BlueOrange Bank. Visas tiesības rezervētas.