BlueOrange aktīvu pārvaldīšanas rezultāti oktobrī


Oktobra vidēji svērtais ienesīgums sastādīja +1,5%, kopējo rezultātu no gada sākuma paaugstinot līdz +15,68%.

Aizvadītajā mēnesī akciju tirgi būtiski pakāpās; ASV uzņēmumu peļņa turpināja demonstrēt pārsteidzošu izaugsmi, it īpaši tādos sektoros kā informācijas tehnoloģijas (+22% EPS pieaugums 3. ceturksnī) un enerģijas ieguves sektorā (+156% EPS pieaugums 3. ceturksnī). Goldman Sachs vēsta: “S&P 500 ietilpstošo uzņēmumu peļņa 3. ceturksnī palielinājusies par 7%, kas ir kārtējais elements mozaīkā, kas attēlo ārkārtīgi veselīgu darbības vidi ASV uzņēmumiem […] S&P 500 peļņa pieauga par 2 procentpunktiem ātrāk, nekā tika iepriekš lēsts. 51% uzņēmumu pārspēja EPS prognozes, kas turpina 2017. gada pirmo divu ceturkšņu tendenci; pēdējo 15 gadu laikā šis rādītājs vidēji sastādījis 47%.”

Augusta komentārā minējām, ka enerģijas ieguves sektors, mūsuprāt, izskatījās pārpārdots. Septembrī mēs palielinājām ekspozīciju šajā sektorā, gūstot ienākumus no akciju cenu atgūšanās. Oktobrī noslēdzām mūsu pozīcijas energokompānijās (FANG US, XLE US), fiksējot ātru un ievērojamu peļņu ar divciparu ienesīgumu. Sagaidām, ka arī paredzamajā nākotnē cenu volatilitāte enerģijas ieguves sektorā nodrošinās pievilcīgas iespējas.

Septembra komentārā pieminējām savu Shopify akciju pārdošanu (mūsu visveiksmīgākais ieguldījums) par cenām, kas bija tuvu visu laiku augstākajām. Pateicoties short-seller izraisītai panikai medijos uz nepārbaudītu apgalvojumu pamata, noveda pie apjomīgas Shopify akciju tirgošanās, līdz ar to mēs atkal tās iegādājāmies par ļoti pievilcīgu cenu – daudz lētāk, nekā bijām pārdevuši.

Vēl viens aizvadītā mēneša spilgts notikums bija Eurocastle Investment Limited (ECT NA). Eurocastle ir izveidojis lielisku uzņēmumu, uzpērkot problemātisku kredītu portfeļus Itālijā. Oktobrī ECT paziņoja par piedāvājumu atpirkt ap 13% savu akciju ar 6% prēmiju to tirgus vērtībai. Akciju atpirkšana ar prēmiju kapitāla tirgos savā ziņā ir anomālija, tomēr ECT manevrs ir spēcīgs pierādījums mūsu investīciju tēzei. Te jāpiebilst, ka ECT akcijas bijām sākuši iegādāties 2016. gada 31. augustā. Šī sākotnējā pozīcija ir ģenerējusi kopējo ienesīgumu 75% apmērā. Eurocastle nav pārvērtētās tehnoloģiju akcijas – šis vienkārši ir ļoti labi strādājošs uzņēmums, kas iepērk aktīvus lētāk un izrāda pietiekamu pacietību, lai gūtu no tiem teicamu peļņu. Šoreiz Eurocastle vadība nolēmusi piemērot savu principu – uzpirkt par zemu novērtētus aktīvus – pašu akciju kapitālu. Bravo!

Runājot par pasaules parāda tirgu, oktobris izrādījās satriecoši rāms. Galvenie starptautiskie obligāciju indeksi palikuši praktiski vienā līmenī. Pasaules ekonomiskā izaugsme turpina spiedienu uz centrālajām bankām, mudinot likmju paaugstināšanu. Tas slikti atspoguļosies uz obligāciju cenām, tomēr ir acīmredzams, ka institucionālie investori turpinās iegādāties parāda vērtspapīrus par esošajām cenām tāpēc vien, ka ir spiesti tā darīt. Būs interesanti redzēt viņu reakciju, kad konservatīvie obligāciju portfeļi uzrādīs negatīvu ienesīgumu vairāku mēnešu garumā.

Droši sazinieties ar mums (asset@blueorangebank.com), lai uzzinātu vairāk par mūsu investīciju stratēģijām.

BlueOrange Klientu portfeļu pārvaldīšanas komandas vārdā izsaku jums pateicību par nerimstošo uzticību un atbalstu!


Pauls Miklaševičs

Svarīga juridiska informācija

Nekas no šeit ietvertā nav uzskatāms par piedāvājumu, lūgumu vai rekomendāciju attiecībā uz jebkuru investīciju produktu vai pakalpojumu, piedāvājumu pārdot vai lūgumu piedāvāt iegādāties jebkurus finanšu instrumentus; šādi pakalpojumi netiks sniegti, finanšu instrumenti netiks piedāvāti vai pārdoti jebkurā jurisdikcijā, kur šāds piedāvājums, lūgums, sniegšana vai pārdošana būtu nelikumīgi. Viss saturs ir pakļauts piemērojamajiem regulējošajiem aktiem. Jebkuram potenciālajam investoram jāpārliecinās, ka investīcijas jebkurā produktā un/vai pakalpojumā, kas minēts šajā materiālā, ir pieļaujamas saskaņā ar tā domicila normatīvajiem aktiem. Šīs materiāls nav domāts nevienai personai jurisdikcijā, kurā (personas nacionalitātes, rezidences vai citu iemeslu dēļ) materiāla pieejamība ir aizliegta.

Sniegtās ziņas ir paredzētas tikai informācijai, un investoriem pašiem jānoskaidro, vai šis pakalpojums vai produkts ir piemērots un atbilstošs tā investīciju vajadzībām un vai ir nepieciešama profesionāla konsultācija. Lūdzam skatīt piedāvājuma dokumentus, lai saņemtu plašāku informāciju par noteiktiem produktiem.

Daži apgalvojumi, kas šeit ietverti, var būt apgalvojumi par nākotnes izredzēm, kas balstās uz AS BlueOrange Bank pašreizējiem uzskatiem un pieņēmumiem, un ir saistīti ar zināmiem un nezināmiem riskiem un neskaidrībām, kas var novest pie attiecīgo rezultātu, snieguma vai notikumu būtiskas atšķirības no gaidītā, pamatojoties uz apgalvojumiem. Papildus nākotnes apgalvojumiem, kas ir jāskata kontekstā, vārdi „var, būs, vajadzētu, sagaida, plāno, taisās, gatavojas, uzskata, lēš, paredz, potenciāli, turpinās” un līdzīgi teicieni norāda uz nākotnes apgalvojumiem. BlueOrange neuzņemas atbildību par jebkādas šeit publicētas informācijas par nākotnes prognozēm atjaunošanu.

Investīcijas

Pagātnes rezultāti nav nākotnes rezultātu garants. Investīcijas finanšu tirgos ir pakļautas noteiktiem riskiem, tai skaitā tirgus, procentu likmju, emitenta, kredīta un inflācijas riskiem. Finanšu instrumentu cenas var paaugstināties vai pazemināties atkarībā no reāliem vai šķietamiem apstākļiem attiecīgajā tirgū, ekonomikā vai nozarē. Investīciju vērtība un ienākumi no tām var gan palielināties, gan samazināties, un jūs varat neatgūt savu sākotnējo ieguldījumu. Kad investīcijās ietilpst valūtas ekspozīcija, izmaiņas valūtas kursos var samazināt vai palielināt investīciju vērtību. Jebkādas nodokļu priekšrocības, uz kurām ir atsauces šajā materiālā, var mainīties, un to pieejamība un vērtība būs atkarīga no jūsu individuālajiem apstākļiem.

Paļāvības neesamība

Lai gan BlueOrange zināmā mērā ir nodrošinājis sniegtās informācijas precizitāti, uzticamību vai pilnīgumu, BlueOrange nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas (t.sk. atbildību pret trešajām pusēm) gan tieši, gan netieši. BlueOrange pauž viedokļus tikai personīgai lietošanai un informācijai, un tie var mainīties bez brīdinājuma. Nekas, kas ir publicēts materiālā, nav uzskatāms par investīciju, juridisko, nodokļu vai citu konsultāciju, un uz to nevar paļauties, pieņemot investīciju vai citu lēmumu.

© 2017 AS BlueOrange Bank. Visas tiesības rezervētas.