BlueOrange aktīvu pārvaldīšanas rezultāti decembrī


Decembrī mūsu vidēji svērtais ienesīgums bija -8,26%. Kopš 2015. gada sākuma esam nodrošinājuši saviem klientiem neto ienesīgumu +27,65%.

Runājot par ieguldījumu stratēģiju neto ienesīgumu, vidējais svērtais rādītājs decembrī bija (a) -0,11% konservatīvajām stratēģijām, (b) -5,83% sabalansētajām stratēģijām un (c) -13,14% agresīvajām stratēģijām.

Decembris bija sliktākais mēnesis S&P 500 indeksa ziņā (-9,18%) kopš 2009. gada februāra, noslēdzot gadu, kurā negatīvs ienesīgums bija novērojams visām aktīvu kategorijām, izņemot īstermiņa ASV valsts parādu.

Joprojām visbiežāk izmantotais vārds, raksturojot pašreizējās cenu svārstības kapitāla tirgos, ir „nenoteiktība”. „Nenoteiktība” saistībā ar ASV-Ķīnas tirdzniecības strīda iznākumu. „Nenoteiktība” saistībā ar situāciju Eirozonā. „Nenoteiktība” saistībā ar Brexit iznākumu. „Nenoteiktība” saistībā ar ASV valdības darba apturēšanu. „Nenoteiktība” saistībā ar to, vai ASV Federālā Rezervju sistēma pievērsīsies situācijai tirgos.

Neviens nav pasargāts no šaubu rašanās, un tā tam ir jābūt. Tomēr vienīgais aspekts kapitāla tirgos, kas ir pasargāts no šaubām, ir pagātne, un arī tā ir pakļauta neskaitāmām interpretācijām.

Tātad — kādas būs mūsu turpmākās darbības? Pēc tam, kad ASV Federālo Rezervju sistēmas vadītājs Džeroms Pauels 4. janvārī norādīja, ka Federālā Rezervju sistēma „cieši seko situācijai tirgos”, noskaņojums finanšu tirgos ir ievērojami uzlabojies. Šī komentāra tapšanas brīdī mūsu vidēji svērtais ienesīgums janvārī ir aptuveni +5%. Pats par sevi šāds rezultāts būtu fenomenāls, tomēr, ņemot vērā pagājušā mēneša cenu svārstības, sauksim to par „progresu”.

Turpmāk mēs cieši sekosim ceturtā ceturkšņa uzņēmumu atskaitēm ne tikai attiecībā uz akcijām mūsu portfeļos bet gan visās nozarēs. Mēs centīsimies noteikt, vai ceturtajā ceturksnī piedzīvotā akciju izpārdošana un tirgus panika atbilda uzņēmumu faktiskajiem darbības rezultātiem visās ASV ekonomikas nozarēs. Mēs cieši sekosim vadības sniegtajiem komentāriem un norādījumiem. Īpašu uzmanību mēs pievērsīsim peļņai, ko ASV uzņēmumi gūst ārvalstīs. Mēs arī koncentrēsimies uz uzņēmumu stratēģisko redzējumu un tā īstenošanu.

Izpārdošana tirgū rada ārkārtīgi destruktīvas sekas, mazinot ieguldītāju uzticību, tomēr uzņēmumos ar pārdomātu darbības stratēģiju lēmumi netiek pieņemti, pamatojoties uz uzņēmuma akciju cenu īstermiņa svārstībām. Esmu pārliecināts, ka uzņēmumā Amazon.com nav rīkota neviena sanāksme par to, ka uzņēmuma akciju cena ir kritusies par 36% — no augstākā rādītāja līdz zemākajam pēdējo trīs mēnešu laikā. Esmu arī samērā drošs, ka Amazon.com akciju iegāde par cenu, mazāku nekā 1500 dolāri par akciju, apliecinās sevi kā ļoti ienesīgs ieguldījums.

Klientu portfeļu pārvaldīšanas komandas vārdā izsaku jums pateicību par nerimstošo uzticību un atbalstu!

Pauls Miklaševičs

SVARĪGI! Lūdzam ņemt vērā, ka šajā blogā paustie viedokļi nekādā ziņā nav vērtējami kā investīciju konsultācija jeb aicinājums iegādāties vai pārdot vērtspapīrus.

Svarīga juridiska informācija

Nekas no šeit ietvertā nav uzskatāms par piedāvājumu, lūgumu vai rekomendāciju attiecībā uz jebkuru investīciju produktu vai pakalpojumu, piedāvājumu pārdot vai lūgumu piedāvāt iegādāties jebkurus finanšu instrumentus; šādi pakalpojumi netiks sniegti, finanšu instrumenti netiks piedāvāti vai pārdoti jebkurā jurisdikcijā, kur šāds piedāvājums, lūgums, sniegšana vai pārdošana būtu nelikumīgi. Viss saturs ir pakļauts piemērojamajiem regulējošajiem aktiem. Jebkuram potenciālajam investoram jāpārliecinās, ka investīcijas jebkurā produktā un/vai pakalpojumā, kas minēts šajā materiālā, ir pieļaujamas saskaņā ar tā domicila normatīvajiem aktiem. Šīs materiāls nav domāts nevienai personai jurisdikcijā, kurā (personas nacionalitātes, rezidences vai citu iemeslu dēļ) materiāla pieejamība ir aizliegta.

Sniegtās ziņas ir paredzētas tikai informācijai, un investoriem pašiem jānoskaidro, vai šis pakalpojums vai produkts ir piemērots un atbilstošs tā investīciju vajadzībām un vai ir nepieciešama profesionāla konsultācija. Lūdzam skatīt piedāvājuma dokumentus, lai saņemtu plašāku informāciju par noteiktiem produktiem.

Daži apgalvojumi, kas šeit ietverti, var būt apgalvojumi par nākotnes izredzēm, kas balstās uz AS BlueOrange Bank pašreizējiem uzskatiem un pieņēmumiem, un ir saistīti ar zināmiem un nezināmiem riskiem un neskaidrībām, kas var novest pie attiecīgo rezultātu, snieguma vai notikumu būtiskas atšķirības no gaidītā, pamatojoties uz apgalvojumiem. Papildus nākotnes apgalvojumiem, kas ir jāskata kontekstā, vārdi „var, būs, vajadzētu, sagaida, plāno, taisās, gatavojas, uzskata, lēš, paredz, potenciāli, turpinās” un līdzīgi teicieni norāda uz nākotnes apgalvojumiem. BlueOrange neuzņemas atbildību par jebkādas šeit publicētas informācijas par nākotnes prognozēm atjaunošanu.

Investīcijas

Pagātnes rezultāti nav nākotnes rezultātu garants. Investīcijas finanšu tirgos ir pakļautas noteiktiem riskiem, tai skaitā tirgus, procentu likmju, emitenta, kredīta un inflācijas riskiem. Finanšu instrumentu cenas var paaugstināties vai pazemināties atkarībā no reāliem vai šķietamiem apstākļiem attiecīgajā tirgū, ekonomikā vai nozarē. Investīciju vērtība un ienākumi no tām var gan palielināties, gan samazināties, un jūs varat neatgūt savu sākotnējo ieguldījumu. Kad investīcijās ietilpst valūtas ekspozīcija, izmaiņas valūtas kursos var samazināt vai palielināt investīciju vērtību. Jebkādas nodokļu priekšrocības, uz kurām ir atsauces šajā materiālā, var mainīties, un to pieejamība un vērtība būs atkarīga no jūsu individuālajiem apstākļiem.

Paļāvības neesamība

Lai gan BlueOrange zināmā mērā ir nodrošinājis sniegtās informācijas precizitāti, uzticamību vai pilnīgumu, BlueOrange nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas (t.sk. atbildību pret trešajām pusēm) gan tieši, gan netieši. BlueOrange pauž viedokļus tikai personīgai lietošanai un informācijai, un tie var mainīties bez brīdinājuma. Nekas, kas ir publicēts materiālā, nav uzskatāms par investīciju, juridisko, nodokļu vai citu konsultāciju, un uz to nevar paļauties, pieņemot investīciju vai citu lēmumu.

© 2018 AS BlueOrange Bank. Visas tiesības rezervētas.