BlueOrange aktīvu pārvaldīšanas rezultāti februārī


Februārī mūsu vidēji svērtais ienesīgums sastādījis -0,47%. Kopš 2015. gada sākuma esam nodrošinājuši saviem klientiem neto ienesīgumu +37,50%.

Ja runājam par ieguldījumu stratēģiju neto ienesīgumu, vidējais svērtais rādītājs februārī bija (a) +0,79% konservatīvajām stratēģijām; (b) -0,88% sabalansētajām stratēģijām; un (c) -0,53% agresīvajām stratēģijām.

Februārī finanšu tirgos turpinājās pozitīvā tendence, ko veicināja cerīgākas ASV un Ķīnas tirdzniecības sarunas un pieaugošā pārliecība, ka Federālā Rezervju sistēma tuvākajā nākotnē nepaaugstinās bāzes likmi. Tendence “zemākas cenas ilgākā laikā” izpaudās kā augsta ienesīguma obligāciju cenu kāpums visos tirgos, turpinoties akciju pozitīvajai tendencei. Februārī S&P 500 (SPY US) indekss pieauga par +3,24%, augsta ienesīguma ASV korporatīvās obligācijas (HYG US) par +1,21%, attīstības tirgu obligāciju (EMB US) vērtība palielinājās par +0,40% un ASV investīciju kategorijas obligācijas (BND US) uzrādīja rezultātu -0,09%.

Grūti atrast ko vērā ņemamu, runājot par notikumiem februārī finanšu tirgos vai pasaules politikā. Turpinājās ieilgušās Brexit pārrunas. Tarifu ieviešanas process tika pagarināts, un sarunas par tirdzniecības līgumu turpinājās, nepanākot nekādas reālas vienošanās. Ķīnas ekonomikas izaugsmes tempu samazināšanās tika interpretēta kā stimuls Ķīnas ekonomikas turpmākajā attīstībā, savukārt Ķīnas rūpniecības sektorā lielākas bažas, šķiet, rada situācija ar tarifiem. Eiropas izaugsme joprojām ir anēmiska. Arī Eiropas rūpniecības nozarē valda satraukums par tarifiem. Kā liecina dati, Vācijas ekonomiskā izaugsme pagājušā gada pēdējā ceturksnī bija tuvu nullei.

Tikai ASV ekonomikas rādītāji norāda uz samērā labu situāciju, pat neskatoties uz valdības darba pārtraukšanas izraisītajām sekām. Dati liecina, ka ceturtajā ceturksnī ASV IKP ir pieaudzis par +2,6%. Šāds pieauguma temps ir mazāks nekā iepriekšējā ceturksnī (3,4%), tomēr tas norāda, ka situācija ASV ekonomikā joprojām ir stabila.

Skatoties uz mūsu ieguldījumu rezultātiem, mēs esam gandarīti par mūsu konservatīvo stratēģiju atdevi, tomēr mūsu vērtspapīru izvēle līdzsvarotajās un agresīvajās stratēģijās nesniedza cerētos rezultātus. Ilgtermiņā augstu pozitīvu ienesīgumu var sasniegt tikai, selektīvi izvēloties akcijas ar augstu pārliecību par to potenciālo sniegumu, savukārt dažu mūsu šādi izvēlētu akciju rezultāti februāri bija zemāki par standarta rādītājiem. Runājot par investīciju stratēģiju, mēs turpinām meklēt interesantus uzņēmumus, kuri nav piedalījušies nesenajā rallijā, bet kuriem ir visas iespējas gūt labumu no turpmākas procentu likmju samazināšanās un mērenas ekonomiskās izaugsmes.

Klientu portfeļu pārvaldīšanas komandas vārdā izsaku jums pateicību par nerimstošo uzticību un atbalstu!

Pauls Miklaševičs

SVARĪGI! Lūdzam ņemt vērā, ka šajā blogā paustie viedokļi nekādā ziņā nav vērtējami kā investīciju konsultācija jeb aicinājums iegādāties vai pārdot vērtspapīrus.


Svarīga juridiska informācija

Nekas no šeit ietvertā nav uzskatāms par piedāvājumu, lūgumu vai rekomendāciju attiecībā uz jebkuru investīciju produktu vai pakalpojumu, piedāvājumu pārdot vai lūgumu piedāvāt iegādāties jebkurus finanšu instrumentus; šādi pakalpojumi netiks sniegti, finanšu instrumenti netiks piedāvāti vai pārdoti jebkurā jurisdikcijā, kur šāds piedāvājums, lūgums, sniegšana vai pārdošana būtu nelikumīgi. Viss saturs ir pakļauts piemērojamajiem regulējošajiem aktiem. Jebkuram potenciālajam investoram jāpārliecinās, ka investīcijas jebkurā produktā un/vai pakalpojumā, kas minēts šajā materiālā, ir pieļaujamas saskaņā ar tā domicila normatīvajiem aktiem. Šīs materiāls nav domāts nevienai personai jurisdikcijā, kurā (personas nacionalitātes, rezidences vai citu iemeslu dēļ) materiāla pieejamība ir aizliegta.

Sniegtās ziņas ir paredzētas tikai informācijai, un investoriem pašiem jānoskaidro, vai šis pakalpojums vai produkts ir piemērots un atbilstošs tā investīciju vajadzībām un vai ir nepieciešama profesionāla konsultācija. Lūdzam skatīt piedāvājuma dokumentus, lai saņemtu plašāku informāciju par noteiktiem produktiem.

Daži apgalvojumi, kas šeit ietverti, var būt apgalvojumi par nākotnes izredzēm, kas balstās uz AS BlueOrange Bank pašreizējiem uzskatiem un pieņēmumiem, un ir saistīti ar zināmiem un nezināmiem riskiem un neskaidrībām, kas var novest pie attiecīgo rezultātu, snieguma vai notikumu būtiskas atšķirības no gaidītā, pamatojoties uz apgalvojumiem. Papildus nākotnes apgalvojumiem, kas ir jāskata kontekstā, vārdi „var, būs, vajadzētu, sagaida, plāno, taisās, gatavojas, uzskata, lēš, paredz, potenciāli, turpinās” un līdzīgi teicieni norāda uz nākotnes apgalvojumiem. BlueOrange neuzņemas atbildību par jebkādas šeit publicētas informācijas par nākotnes prognozēm atjaunošanu.

Investīcijas

Pagātnes rezultāti nav nākotnes rezultātu garants. Investīcijas finanšu tirgos ir pakļautas noteiktiem riskiem, tai skaitā tirgus, procentu likmju, emitenta, kredīta un inflācijas riskiem. Finanšu instrumentu cenas var paaugstināties vai pazemināties atkarībā no reāliem vai šķietamiem apstākļiem attiecīgajā tirgū, ekonomikā vai nozarē. Investīciju vērtība un ienākumi no tām var gan palielināties, gan samazināties, un jūs varat neatgūt savu sākotnējo ieguldījumu. Kad investīcijās ietilpst valūtas ekspozīcija, izmaiņas valūtas kursos var samazināt vai palielināt investīciju vērtību. Jebkādas nodokļu priekšrocības, uz kurām ir atsauces šajā materiālā, var mainīties, un to pieejamība un vērtība būs atkarīga no jūsu individuālajiem apstākļiem.

Paļāvības neesamība

Lai gan BlueOrange zināmā mērā ir nodrošinājis sniegtās informācijas precizitāti, uzticamību vai pilnīgumu, BlueOrange nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas (t.sk. atbildību pret trešajām pusēm) gan tieši, gan netieši. BlueOrange pauž viedokļus tikai personīgai lietošanai un informācijai, un tie var mainīties bez brīdinājuma. Nekas, kas ir publicēts materiālā, nav uzskatāms par investīciju, juridisko, nodokļu vai citu konsultāciju, un uz to nevar paļauties, pieņemot investīciju vai citu lēmumu.

© 2018 AS BlueOrange Bank. Visas tiesības rezervētas.