BlueOrange aktīvu pārvaldīšanas rezultāti janvārī


Janvārī mūsu vidēji svērtais ienesīgums sastādījis +8,22%. Kopš 2015. gada sākuma esam nodrošinājuši saviem klientiem neto ienesīgumu +38,15%.

Ja runājam par ieguldījumu stratēģiju neto ienesīgumu, vidējais svērtais rādītājs janvārī bija (a) +2,36% konservatīvajām stratēģijām; (b) +7,64% sabalansētajām stratēģijām; un (c) +11,17% agresīvajām stratēģijām.

Janvāris bija ievērojami labāks mēnesis nekā decembris. Mūsu iepriekšējā mēneša komentārā minētais ASV Federālo Rezervju sistēmas vadītāja Pauela 4. janvāra paziņojums par to, ka Federālā Rezervju sistēma „cieši vēro situāciju tirgos”, izrādījās tieši tas, kas bija nepieciešams, lai apturētu paniku finanšu tirgos bažās par iespējamo cenu kāpumu. Gaisotni uzlaboja arī daļēji atrisinātā situācija ar ASV valdības darba apturēšanu un pozitīvais dialogs starp ASV un Ķīnu par tirdzniecības tarifu noregulējumu. S&P 500 (SPY US) indekss pieauga par +8,01%, attīstības tirgu akciju vērtība palielinājās par +10,34% (EEM US) un attīstības tirgu obligāciju vērtība izauga par +4,78% (EMB US).

Attīstības tirgu vērtspapīru ziņā situācija 2018. gadā bija šausminoša, tomēr ļoti interesanti ir tas, ka decembrī tie tomēr noturējās virs rekordzemiem līmeņiem, kamēr ASV tirgos situācija bija katastrofāla. Mūsuprāt, šādas atšķirības cenu dinamikā ir traktējamas kā ļoti pozitīvas par spīti absurdajai situācijai ASV tirgos, ņemot vērā to, ka attīstības tirgiem parasti ir raksturīga daudz lielāka nestabilitāte nekā ASV vērtspapīriem. Vienkāršāk sakot, tas, ka attīstības tirgu vērtspapīri izrādījās dzīvotspējīgi, nozīmē, ka, iespējams, ne visas cerības ir zaudētas. Tiktāl šāda pozitīva signāla uztveršana, decembra panikā atturoties no lēmuma „pārdot visu”, ir pierādījusies kā pārdomāta rīcība.

Neskatoties uz pareizu ASV un jaunattīstības tirgu cenu dinamikas analīzi, pieredze liecina, ka secinājumi par šādām nozīmīgām cenu svārstībām jāpārbauda, salīdzinot ar turpmākiem datiem un piemēriem no dzīves. Tieši tāpēc pagājušā mēneša komentārā mēs minējām arī, ka centīsimies noteikt, vai ceturtajā ceturksnī piedzīvotā akciju izpārdošana un tirgus panika atbilda uzņēmumu faktiskajiem darbības rezultātiem, visās ASV ekonomikas nozarēs. Spēcīgus pozitīvus signālus sūtīja lielākās ASV bankas, saskaņā ar kuru komentāriem, neskatoties uz to, ka lielākajā daļā gadījumu peļņas mērķi netika sasniegti, jo ieņēmumi no tirdzniecības bija nepietiekami, situācija ASV patēriņa sektorā ir stabila. Vēlāk mēs pārliecinājāmies, ka šie paziņojumi atbilst patiesībai vairākumā nozaru, par ko liecināja uzņēmumu ceturkšņa pārskatu dati.

Tirdzniecības aktivitātes ziņā mēs esam pievienojuši uzņēmumu „Canada Goose Holdings” (GOOS US), kura akcijas tika krietni izpārdotas Kanādas un Ķīnas diplomātiskā strīda ietekmē. Attēli ar pircēju rindu sešu kvartālu garumā, lai iekļūtu jaunajā Canada Goose veikalā Pekinā decembra beigās, apstiprināja mūsu aizdomas, ka ķīniešu patērētājs varētu neturēt ļaunu prātu. Mēs sagaidām, ka Canada Goose drīz izziņos iespaidīgu peļņu pagājušā ceturkšņa darbības rezultātos.

Iepriekšējos komentāros mēs norādījām, ka volatilitāte rada iespējas, tomēr šādas iespējas ir grūti pienācīgi novērtēt apstākļos, kad tirgū vērojams sabrukums, un mēs esam ļoti pateicīgi saviem klientiem par to, ka pēc tik problemātiskā decembra mēneša viņi joprojām ir ar mums. Ienesīgums janvārī bija nozīmīgāks, nekā mēs būtu varējuši reāli cerēt pagājušā gada beigās. Neskatoties uz to, mēs noteikti neapstāsimies pie sasniegtā un turpināsim meklēt jaunas iespējas ienesīguma uzlabošanai nākotnē.

Klientu portfeļu pārvaldīšanas komandas vārdā izsaku jums pateicību par nerimstošo uzticību un atbalstu!

Pauls Miklaševičs

SVARĪGI! Lūdzam ņemt vērā, ka šajā blogā paustie viedokļi nekādā ziņā nav vērtējami kā investīciju konsultācija jeb aicinājums iegādāties vai pārdot vērtspapīrus.


Svarīga juridiska informācija

Nekas no šeit ietvertā nav uzskatāms par piedāvājumu, lūgumu vai rekomendāciju attiecībā uz jebkuru investīciju produktu vai pakalpojumu, piedāvājumu pārdot vai lūgumu piedāvāt iegādāties jebkurus finanšu instrumentus; šādi pakalpojumi netiks sniegti, finanšu instrumenti netiks piedāvāti vai pārdoti jebkurā jurisdikcijā, kur šāds piedāvājums, lūgums, sniegšana vai pārdošana būtu nelikumīgi. Viss saturs ir pakļauts piemērojamajiem regulējošajiem aktiem. Jebkuram potenciālajam investoram jāpārliecinās, ka investīcijas jebkurā produktā un/vai pakalpojumā, kas minēts šajā materiālā, ir pieļaujamas saskaņā ar tā domicila normatīvajiem aktiem. Šīs materiāls nav domāts nevienai personai jurisdikcijā, kurā (personas nacionalitātes, rezidences vai citu iemeslu dēļ) materiāla pieejamība ir aizliegta.

Sniegtās ziņas ir paredzētas tikai informācijai, un investoriem pašiem jānoskaidro, vai šis pakalpojums vai produkts ir piemērots un atbilstošs tā investīciju vajadzībām un vai ir nepieciešama profesionāla konsultācija. Lūdzam skatīt piedāvājuma dokumentus, lai saņemtu plašāku informāciju par noteiktiem produktiem.

Daži apgalvojumi, kas šeit ietverti, var būt apgalvojumi par nākotnes izredzēm, kas balstās uz AS BlueOrange Bank pašreizējiem uzskatiem un pieņēmumiem, un ir saistīti ar zināmiem un nezināmiem riskiem un neskaidrībām, kas var novest pie attiecīgo rezultātu, snieguma vai notikumu būtiskas atšķirības no gaidītā, pamatojoties uz apgalvojumiem. Papildus nākotnes apgalvojumiem, kas ir jāskata kontekstā, vārdi „var, būs, vajadzētu, sagaida, plāno, taisās, gatavojas, uzskata, lēš, paredz, potenciāli, turpinās” un līdzīgi teicieni norāda uz nākotnes apgalvojumiem. BlueOrange neuzņemas atbildību par jebkādas šeit publicētas informācijas par nākotnes prognozēm atjaunošanu.

Investīcijas

Pagātnes rezultāti nav nākotnes rezultātu garants. Investīcijas finanšu tirgos ir pakļautas noteiktiem riskiem, tai skaitā tirgus, procentu likmju, emitenta, kredīta un inflācijas riskiem. Finanšu instrumentu cenas var paaugstināties vai pazemināties atkarībā no reāliem vai šķietamiem apstākļiem attiecīgajā tirgū, ekonomikā vai nozarē. Investīciju vērtība un ienākumi no tām var gan palielināties, gan samazināties, un jūs varat neatgūt savu sākotnējo ieguldījumu. Kad investīcijās ietilpst valūtas ekspozīcija, izmaiņas valūtas kursos var samazināt vai palielināt investīciju vērtību. Jebkādas nodokļu priekšrocības, uz kurām ir atsauces šajā materiālā, var mainīties, un to pieejamība un vērtība būs atkarīga no jūsu individuālajiem apstākļiem.

Paļāvības neesamība

Lai gan BlueOrange zināmā mērā ir nodrošinājis sniegtās informācijas precizitāti, uzticamību vai pilnīgumu, BlueOrange nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas (t.sk. atbildību pret trešajām pusēm) gan tieši, gan netieši. BlueOrange pauž viedokļus tikai personīgai lietošanai un informācijai, un tie var mainīties bez brīdinājuma. Nekas, kas ir publicēts materiālā, nav uzskatāms par investīciju, juridisko, nodokļu vai citu konsultāciju, un uz to nevar paļauties, pieņemot investīciju vai citu lēmumu.

© 2018 AS BlueOrange Bank. Visas tiesības rezervētas.