BlueOrange aktīvu pārvaldīšanas rezultāti jūlijā


Jūlijā mūsu vidēji svērtais ienesīgums sastādījis +0,09%. Kopš 2015. gada sākuma esam nodrošinājuši saviem klientiem neto ienesīgumu +33,57%.

Ja runājam par ieguldījumu stratēģiju neto ienesīgumu, vidējais svērtais rādītājs jūlijā bija (a) +0,62% konservatīvajām stratēģijām; (b) -0,01% sabalansētajām stratēģijām; un (c) -0,05% agresīvajām stratēģijām.

Jūlijs globālajos finanšu tirgos bija samērā mierīgs mēnesis. Mēneša beigās ASV Federālo Rezervju sistēma pirmo reizi 11 gadu laikā pazemināja ASV procentu likmes. Lai gan obligāciju tirgū šāds pavērsiens bija gaidīts, daudzi cerēja, ka Federālo Rezervju sistēma samazinās likmes par 50 bāzes punktiem. Turklāt Federālo Rezervju sistēmas vadītājs Džeroms Pauels (Jerome Powell) savā komentārā norādīja, ka tas nenozīmē “ilglaicīga likmju samazināšanas cikla” sākumu. Šāds paziņojums sagādāja lielu vilšanos tiem, kas uzskata, ka Federālo Rezervju sistēma ir paaugstinājusi likmes pārāk daudz un pārāk drīz, un atbalsta stabilāku likmju samazināšanas stratēģiju. Tikmēr Eiropas Centrālā banka deva mājienu, ka ir sagaidāmi papildu atvieglojumi. ECB arī apstiprināja, ka novembrī Eiropas Centrālās bankas vadību pārņems Kristīne Legarda (Christine Lagarde) (kas atbalsta atvieglotu monetāro politiku), nomainot amatā “super” Mario Dragi (Mario Draghi).

Diemžēl mēneša beigās ASV prezidents Tramps nolēma ieviest jaunus tarifus 10% apmērā attiecībā uz Ķīnas precēm papildu $300 miljardu apmērā (sākot no 1. septembra).

Augusts kā tāds sākās haotiski. Akcijas tika izpārdotas, un masveidīgi tika iepirktas ASV valsts ilgtermiņa parādzīmes. Pagājušajā nedēļā, 14. augustā, ASV 10–2 gadu ienesīguma līkne kļuva apvērsta uz vienu dienu (tehniski runājot, attiecīgās dienas tirdzniecības sesijas beigās 10–2 gadu ienesīguma līkne vairs nebija apvērsta, un kopš tā laika ir augšupejoša). Šis notikumu pavērsiens radīja satraukumu finanšu plašsaziņas līdzekļu pasaulē, un jēdziens “apvērstā ienesīguma līkne” tagad ir sastopams ikdienišķās sarunās. Jēdziens, kas seko jēdzienam “apvērstā ienesīguma līkne” ir “recesija”.

Jo īpaši, daudzi atsaucas uz faktu, ka apvērsta ienesīguma līkne ir novērota katrā recesijā, kas pieredzēta pēdējo 60 gadu laikā. Mēs sagatavosim atsevišķu komentāru par apvērstās ienesīguma līknes būtību, cēloņiem un sekām, savukārt es vēlos norādīt uz vēl trim zīmīgiem notikumiem kopš jūlija beigām, kam, manuprāt, vajadzētu pievērst pastiprinātu uzmanību.

Pirmkārt, 13. augustā izdevuma “Wall Street Journal” redakcija strikti iestājās pret ASV tirdzniecības tarifu politiku (“The Navarro Recession, II”). WSJ pieder mediju magnātam Rupertam Mērdokam (Rupert Murdoch). Mērdokam pieder arī Fox News, un viņš ir bijis Trampa ietekmīgākais atbalstītājs. Trampam tas bija nepārprotams brīdinājums pārtraukt spēlēties ar tirdzniecības tarifiem, pirms ekonomiskā nenoteiktība citos sektoros nodara kaitējumu ASV ekonomikai, kas viņam varētu maksāt uzvaru nākamajās vēlēšanām pēc nieka 15 mēnešiem. WSJ savos izteikumos bija īpaši taktiski, kā atbildīgo nepārprotami norādot Trampa galveno tirdzniecības sarunu vadītāju Pīteru Navarro (Peter Navarro), tādējādi piedāvājot Trampam ļoti ērtu grēkāzi, ja viņš izlemtu ieklausīties saprāta balsī un mainīt savu pašreizējo graujošo tirdzniecības stratēģiju.

Otrkārt, 13. augustā Tramps paziņoja, ka daudzi no tarifiem, ko bija plānots ieviest 1. septembrī, tiks pārcelti uz 15. decembri “gadījumam, ja daži tarifi ietekmētu uz ASV patērētājus.” Šī ir pirmā reize, kad Tramps ir atzinis, ka tirdzniecības tarifi kaitē Amerikas patērētājiem. Viņš ne tikai atzina, ka tarifi “varētu ietekmēt patērētājus”, bet arī paziņoja, ka viņš ir pārcēlis tarifus uz vēlāku laiku, “lai tie nekaitētu Ziemassvētku iepirkšanās sezonai”. Nākotne rādīs, vai viņš turpinās atkāpties no savas striktās nostājas attiecībā uz tarifiem “gadījumos, kad tie ietekmē ASV patērētājus” līdz “vēlēšanu sezonas” sākumam.

Treškārt, pēdējās nedēļas laikā finanšu tirgus komentētāji sākuši runāt par negatīvu ASV procentu likmju iespējamību un/vai par to, ka ASV procentu likmes nekad vairs netiks palielinātas. Tieši tāpat kā frāze “šoreiz ir citādi”, arī pati vēsture ir pierādījusi, ka šāda veida runas lielā mērā ir raksturīgas apvērsuma punktam.

Obligācijas tiek pārpirktas, cikliskie vērtspapīri tiek pārtirgoti, nekomerciālo vara nākotnes līgumu īstermiņa vērtspapīru (ko tirgo lieli spekulanti un riska ieguldījumu fondi) līmenis ir rekordaugsts. Un kā lai nepiemin zeltu? Mēs beidzot esam guvuši peļņu no mūsu zelta ekspozīcijas, bet šī peļņa ir radīta panikas vilnī veiktu pirkumu rezultātā. Nākotnē būs vēl citas iespējas tirgot zeltu, bet pirkšanas vai iegādes darījumu veikšana panikas iespaidā parasti nav saprātīga rīcība, īpaši ilgtermiņa investoriem. 

Klientu portfeļu pārvaldīšanas komandas vārdā izsaku jums pateicību par nerimstošo uzticību un atbalstu!

Pauls Miklaševičs

SVARĪGI! Lūdzam ņemt vērā, ka šajā blogā paustie viedokļi nekādā ziņā nav vērtējami kā investīciju konsultācija jeb aicinājums iegādāties vai pārdot vērtspapīrus.


Svarīga juridiska informācija

Nekas no šeit ietvertā nav uzskatāms par piedāvājumu, lūgumu vai rekomendāciju attiecībā uz jebkuru investīciju produktu vai pakalpojumu, piedāvājumu pārdot vai lūgumu piedāvāt iegādāties jebkurus finanšu instrumentus; šādi pakalpojumi netiks sniegti, finanšu instrumenti netiks piedāvāti vai pārdoti jebkurā jurisdikcijā, kur šāds piedāvājums, lūgums, sniegšana vai pārdošana būtu nelikumīgi. Viss saturs ir pakļauts piemērojamajiem regulējošajiem aktiem. Jebkuram potenciālajam investoram jāpārliecinās, ka investīcijas jebkurā produktā un/vai pakalpojumā, kas minēts šajā materiālā, ir pieļaujamas saskaņā ar tā domicila normatīvajiem aktiem. Šīs materiāls nav domāts nevienai personai jurisdikcijā, kurā (personas nacionalitātes, rezidences vai citu iemeslu dēļ) materiāla pieejamība ir aizliegta.

Sniegtās ziņas ir paredzētas tikai informācijai, un investoriem pašiem jānoskaidro, vai šis pakalpojums vai produkts ir piemērots un atbilstošs tā investīciju vajadzībām un vai ir nepieciešama profesionāla konsultācija. Lūdzam skatīt piedāvājuma dokumentus, lai saņemtu plašāku informāciju par noteiktiem produktiem.

Daži apgalvojumi, kas šeit ietverti, var būt apgalvojumi par nākotnes izredzēm, kas balstās uz AS BlueOrange Bank pašreizējiem uzskatiem un pieņēmumiem, un ir saistīti ar zināmiem un nezināmiem riskiem un neskaidrībām, kas var novest pie attiecīgo rezultātu, snieguma vai notikumu būtiskas atšķirības no gaidītā, pamatojoties uz apgalvojumiem. Papildus nākotnes apgalvojumiem, kas ir jāskata kontekstā, vārdi „var, būs, vajadzētu, sagaida, plāno, taisās, gatavojas, uzskata, lēš, paredz, potenciāli, turpinās” un līdzīgi teicieni norāda uz nākotnes apgalvojumiem. BlueOrange neuzņemas atbildību par jebkādas šeit publicētas informācijas par nākotnes prognozēm atjaunošanu.

Investīcijas

Pagātnes rezultāti nav nākotnes rezultātu garants. Investīcijas finanšu tirgos ir pakļautas noteiktiem riskiem, tai skaitā tirgus, procentu likmju, emitenta, kredīta un inflācijas riskiem. Finanšu instrumentu cenas var paaugstināties vai pazemināties atkarībā no reāliem vai šķietamiem apstākļiem attiecīgajā tirgū, ekonomikā vai nozarē. Investīciju vērtība un ienākumi no tām var gan palielināties, gan samazināties, un jūs varat neatgūt savu sākotnējo ieguldījumu. Kad investīcijās ietilpst valūtas ekspozīcija, izmaiņas valūtas kursos var samazināt vai palielināt investīciju vērtību. Jebkādas nodokļu priekšrocības, uz kurām ir atsauces šajā materiālā, var mainīties, un to pieejamība un vērtība būs atkarīga no jūsu individuālajiem apstākļiem.

Paļāvības neesamība

Lai gan BlueOrange zināmā mērā ir nodrošinājis sniegtās informācijas precizitāti, uzticamību vai pilnīgumu, BlueOrange nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas (t.sk. atbildību pret trešajām pusēm) gan tieši, gan netieši. BlueOrange pauž viedokļus tikai personīgai lietošanai un informācijai, un tie var mainīties bez brīdinājuma. Nekas, kas ir publicēts materiālā, nav uzskatāms par investīciju, juridisko, nodokļu vai citu konsultāciju, un uz to nevar paļauties, pieņemot investīciju vai citu lēmumu.

© 2018 AS BlueOrange Bank. Visas tiesības rezervētas.