BlueOrange aktīvu pārvaldīšanas rezultāti jūnijā


Jūnijā mūsu vidēji svērtais ienesīgums sastādījis +4,54%. Kopš 2015. gada sākuma esam nodrošinājuši saviem klientiem neto ienesīgumu +33,44%.

Ja runājam par ieguldījumu stratēģiju neto ienesīgumu, vidējais svērtais rādītājs jūnijā bija (a) +1,88% konservatīvajām stratēģijām; (b) +4,76% sabalansētajām stratēģijām; un (c) +5,59% agresīvajām stratēģijām.

Pēc maija beigās izskanējušajiem nepiepildītajiem draudiem par Meksikas muitas tarifu pacelšanu, jūnijā akciju tirdzniecības tempi strauji pieauga, ceturkšņa noslēgumā sasniedzot rekordaugstu S&P 500 indeksu. Šādu kāpumu veicināja arī cerības uz spriedzes samazināšanos tirdzniecības sarunās starp ASV un Ķīnu pēc Tokijas G-20 samita laikā noslēgtā „pamiera”, tomēr reāls progress nav manāms. Lai gan abas puses vienojās nepaaugstināt tarifus un Ķīna apņēmās palielināt preču iegādes apjomus no ASV, šis pamiers ļoti līdzinās „pamieram”, kas tika noslēgts pirms septiņiem mēnešiem iepriekšējā G-20 samita laikā. Šis ieilgušais strīds ir iedragājis uzticību tirdzniecībai un uzņēmējdarbībai visā pasaulē, ar ražošanas apjomu samazināšanos lielākajā daļā Āzijas valstu, un ekonomiskā lejupslīde Vācijā jau tiek prognozēta kā neizbēgama (Vācijas lielā atkarība no eksporta un Ķīnas tirgus nozīmē vēl lielāku nenoteiktību, līdz tiks atrisināts strīds par muitas tarifiem). Bez faktiskiem tirdzniecības darījumiem, kas uzņēmumiem sniegtu pārliecību, globālās izaugsmes tempa kāpums nav sagaidāms.

Saskaroties ar neapmierinošiem ekonomiskajiem datiem un situāciju, kad nepastāv tiešu inflācijas draudu, ASV Federālo Rezervju sistēma ir nonākusi pie atziņas, ka „ir pastiprinājušies argumenti par labu nedaudz adaptīvākai monetārajai politikai”. Tirgus šo paziņojumu interpretēja kā Federālo Rezervju sistēmas apņemšanos samazināt bāzes likmi, un vienīgais jautājums ir — cik drīz un cik lielā mērā tas notiks? Cenas tirgū nosaka arī Eiropas Centrālās bankas likmju samazinājums un iespējamība, ka ECB turpinās veikt kvantitatīvu atvieglojumu pasākumus. Riska aktīviem patīk zemākas likmes, un jūnijā tie uzrādīja labus rezultātus.

Tomēr vēl nav skaidrības par to, vai šie monetārās politikas pasākumi spēs stimulēt patiesu globāla mēroga izaugsmi, ja tiem nepievienos uz izaugsmi vērstu fiskālo politiku. ASV nupat ir sasniegts ekonomikas izaugsmes perioda ilguma rekordrādītājs ASV vēsturē. Bezdarba līmenis ir zemākais, kāds pieredzēts gadu desmitos. Mājokļu cenas ir atgriezušās rekordaugstā līmenī. Ir izveidoti 20 miljoni darbavietu. Tomēr, lai gan šis ir bijis ilgākais izaugsmes periods, izaugsme noteikti nav bijusi visspēcīgākā. Pirmkārt, tā sākās ar dziļu recesiju un sagrautu finanšu nozari. Globālo izaugsmi ietekmēja arī Eiropas parādu krīze (2011. gadā) un enerģētikas krīze (2015. gadā). Turklāt pēdējā pusotra gada laikā dominējis tirdzniecības strīds, kas ir ietekmējis izaugsmi, vājinājis uzticību un palielinājis nenoteiktību.

Neskatoties uz pagājušā mēneša pozitīvajiem rezultātiem, pašreizējā situācija joprojām ir ļoti sarežģīta. Zemākām procentu likmēm būtu jāstimulē ekonomiku, nevis jāveicina valsts un korporatīvo obligāciju tirdzniecība ar lejupejošu ienesīguma tendenci, tomēr tieši tas turpina notikt. Tas nozīmē arī to, ka kapitāla turētāji visā pasaulē tik ļoti nevēlas (vai vismaz viņiem tiek sagādāti visi priekšnosacījumi nevēlēties) uzņemties risku, ka viņi drīzāk uzņemtos garantētus zaudējumus, nekā izvēlētos riskēt ar kādu aktīvu kategoriju, kuru jau sākotnēji nav atbalstījusi liela centrālā banka. Eiropā negatīvās likmes acīmredzami ir radījušas negatīvu atgriezenisko saiti — jo vairāk obligāciju tiek tirgots ar negatīvu ienesīgumu, jo vairāk šādu situāciju uzskata par „normālu”. Pielāgošanās ir cilvēka dabā.

Lielā finanšu krīze sākās, kad finanšu tirgi atskārta, ka naudas faktiski nav, lai gan šķita, ka tās ir daudz, savukārt pašlaik mēs, šķiet, esam pretējā situācijā. Nauda ir visur, bet tā tiek iepludināta milzīgos parādu okeānos vai mežonīgā ātrumā plūst pa tehnoloģiju uzņēmumu akciju krācēm. Diemžēl ne okeāni, ne krāces neapūdeņo laukus, kas nodrošinātu plašu, visaptverošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi. Lai paātrinātu pasaules ekonomikas attīstības tempu, ir nepieciešama apūdeņošana pienācīgi īstenotas fiskālās politikas veidā. Protams, Ķīna nav vienīgā valsts, kas ir spējīga veidot infrastruktūru un ieguldīt jaunās elektroenerģijas ražošanas jaudās un elektrifikācijas tehnoloģijās, kuras samazina oglekļa izmešus. Ir pēdējais laiks arī pārējām pasaules valstīm sākt izmantot kapitālu ieguldījumiem, nevis slēpties aiz centrālo banku muguras.

Līdz šim mēs esam kļūdījušies ar optimistiskām prognozēm, jo tās skaidri piedāvā daudz izteiktāku riska/atlīdzības dinamiku. Mūsu centieni atrast vērtīgus ieguldījumus ne tik populāros tirgus segmentos īstermiņā nav nesuši cerēto peļņu, bet mēs turpināsim izvairīties no sektoriem un aktīvu kategorijām, kuras mēs uzskatām par nepamatoti dārgām un stipri pārpirktām. Mēs joprojām skaidri koncentrējamies uz to, kas notiek un kam ir jānotiek, lai globālie tirgi atgūtu uzticību un optimismu, un esam gatavi plūkt mūsu darba augļus. 

Klientu portfeļu pārvaldīšanas komandas vārdā izsaku jums pateicību par nerimstošo uzticību un atbalstu!

Pauls Miklaševičs

SVARĪGI! Lūdzam ņemt vērā, ka šajā blogā paustie viedokļi nekādā ziņā nav vērtējami kā investīciju konsultācija jeb aicinājums iegādāties vai pārdot vērtspapīrus.


Svarīga juridiska informācija

Nekas no šeit ietvertā nav uzskatāms par piedāvājumu, lūgumu vai rekomendāciju attiecībā uz jebkuru investīciju produktu vai pakalpojumu, piedāvājumu pārdot vai lūgumu piedāvāt iegādāties jebkurus finanšu instrumentus; šādi pakalpojumi netiks sniegti, finanšu instrumenti netiks piedāvāti vai pārdoti jebkurā jurisdikcijā, kur šāds piedāvājums, lūgums, sniegšana vai pārdošana būtu nelikumīgi. Viss saturs ir pakļauts piemērojamajiem regulējošajiem aktiem. Jebkuram potenciālajam investoram jāpārliecinās, ka investīcijas jebkurā produktā un/vai pakalpojumā, kas minēts šajā materiālā, ir pieļaujamas saskaņā ar tā domicila normatīvajiem aktiem. Šīs materiāls nav domāts nevienai personai jurisdikcijā, kurā (personas nacionalitātes, rezidences vai citu iemeslu dēļ) materiāla pieejamība ir aizliegta.

Sniegtās ziņas ir paredzētas tikai informācijai, un investoriem pašiem jānoskaidro, vai šis pakalpojums vai produkts ir piemērots un atbilstošs tā investīciju vajadzībām un vai ir nepieciešama profesionāla konsultācija. Lūdzam skatīt piedāvājuma dokumentus, lai saņemtu plašāku informāciju par noteiktiem produktiem.

Daži apgalvojumi, kas šeit ietverti, var būt apgalvojumi par nākotnes izredzēm, kas balstās uz AS BlueOrange Bank pašreizējiem uzskatiem un pieņēmumiem, un ir saistīti ar zināmiem un nezināmiem riskiem un neskaidrībām, kas var novest pie attiecīgo rezultātu, snieguma vai notikumu būtiskas atšķirības no gaidītā, pamatojoties uz apgalvojumiem. Papildus nākotnes apgalvojumiem, kas ir jāskata kontekstā, vārdi „var, būs, vajadzētu, sagaida, plāno, taisās, gatavojas, uzskata, lēš, paredz, potenciāli, turpinās” un līdzīgi teicieni norāda uz nākotnes apgalvojumiem. BlueOrange neuzņemas atbildību par jebkādas šeit publicētas informācijas par nākotnes prognozēm atjaunošanu.

Investīcijas

Pagātnes rezultāti nav nākotnes rezultātu garants. Investīcijas finanšu tirgos ir pakļautas noteiktiem riskiem, tai skaitā tirgus, procentu likmju, emitenta, kredīta un inflācijas riskiem. Finanšu instrumentu cenas var paaugstināties vai pazemināties atkarībā no reāliem vai šķietamiem apstākļiem attiecīgajā tirgū, ekonomikā vai nozarē. Investīciju vērtība un ienākumi no tām var gan palielināties, gan samazināties, un jūs varat neatgūt savu sākotnējo ieguldījumu. Kad investīcijās ietilpst valūtas ekspozīcija, izmaiņas valūtas kursos var samazināt vai palielināt investīciju vērtību. Jebkādas nodokļu priekšrocības, uz kurām ir atsauces šajā materiālā, var mainīties, un to pieejamība un vērtība būs atkarīga no jūsu individuālajiem apstākļiem.

Paļāvības neesamība

Lai gan BlueOrange zināmā mērā ir nodrošinājis sniegtās informācijas precizitāti, uzticamību vai pilnīgumu, BlueOrange nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas (t.sk. atbildību pret trešajām pusēm) gan tieši, gan netieši. BlueOrange pauž viedokļus tikai personīgai lietošanai un informācijai, un tie var mainīties bez brīdinājuma. Nekas, kas ir publicēts materiālā, nav uzskatāms par investīciju, juridisko, nodokļu vai citu konsultāciju, un uz to nevar paļauties, pieņemot investīciju vai citu lēmumu.

© 2018 AS BlueOrange Bank. Visas tiesības rezervētas.