BlueOrange aktīvu pārvaldīšanas rezultāti martā


Martā mūsu vidēji svērtais ienesīgums sastādījis +0,10 %. Kopš 2015. gada sākuma esam nodrošinājuši saviem klientiem neto ienesīgumu +37,64%.

Ja runājam par ieguldījumu stratēģiju neto ienesīgumu, vidējais svērtais rādītājs martā bija (a) +1,01% konservatīvajām stratēģijām; (b) +0,30% sabalansētajām stratēģijām; un (c) -0,46% agresīvajām stratēģijām.

Martā situācija finanšu tirgos saglabājās pozitīva. Decembrī tirgos tika pieredzēta apjomīga izpārdošana bažās par turpmāku ASV Federālo Rezervju sistēmas bāzes likmes paaugstināšanu. Federālo Rezervju sistēma padevās spiedienam, un pašlaik cenas tirgos tiek noteiktas iespējama bāzes likmes samazinājuma, nevis kāpuma gaidās. Šāds noskaņojums tirgos veicinājis gan obligāciju, gan akciju pieaugumu. Pagājušajā mēnesī S&P 500 (SPY US) indekss pieauga par +1,81%, MSCI attīstības tirgu indekss (EEM US) palielinājās par 1,13%, augsta ienesīguma ASV korporatīvās obligācijas (HYG US) par +1,29%, attīstības tirgu obligāciju (EMB US) vērtība palielinājās par +1,51% un ASV investīciju kategorijas obligāciju (BND US) ienesīgums bija +1,94%.

Kā gan iespējams šāds ienesīgums, ja Starptautiskais Valūtas fonds tikko pazemināja pasaules ekonomikas izaugsmes prognozi no 3,5% līdz 3,3% (trešo reizi sešu mēnešu periodā...)? Vai tiešām tirgos nerada satraukumu izaugsmes palēnināšanās Ķīnā, populisma uzplaukums Eiropā un Brexit process (populārākā tēma...)?

Atbilde ir vienkārša, un vienlaikus sarežģīta. Pirmkārt, akciju tirgus nav ekonomika. Tas ir nākotnes ienesīguma diskonta mehānisms. Situācijai pasliktinoties, tirgum ir raksturīga tendence reaģēt pārspīlēti, tomēr kādā brīdī noskaņojums mainās un tirgus sāk gaidīt labāku ienesīgumu nākotnē. Otrkārt, tirgum piemīt ļoti vāja politiskā riska diskontēšanas spēja. Lai gan rietumu demokrātijās politiskajam riskam ir raksturīga tendence nerealizēties, vienmēr pastāv risks, ka situācija varētu kļūt nekontrolējama. Tomēr, kā liecina vēsture, likmes pret rietumu demokrātijām nekad nav sevi attaisnojušas. Runājot par situāciju Ķīnā, — Ķīnas ekonomikas izaugsme notiek līdz šim nepieredzētos tempos. Nav pat vietas salīdzinājumam. Lai arī Ķīnas izaugsme palēninās, tā turpinās un kļūst arvien visaptverošāka.

Vēl viens jautājums, ko mums uzdod mūsu klienti, ir, — vai ir sagaidāma recesija, ko izraisa apvērstā ienesīguma līkne. Jautājumi parasti līdzinās šim: „Apvērstā ienesīguma līkne vienmēr izraisa recesiju, — kā jūs aizsargāsit manu portfeli?”.

Mēs priecājamies saņemt šādus jautājumus, jo tie mums sniedz iespēju izskaidrot notiekošo. Tirgiem piemīt raksturīga refleksivitātes pakāpe, savukārt apvērstā ienesīguma līkne vienkārši atspoguļo datus un pati par sevi nespēj neko „izraisīt”. Turklāt visas iepriekš pieredzētās recesijas, kas sekoja apvērstai ienesīguma līknei, notika, kad līkne kļuva apvērsta un pastāvēja augstas faktiskās īstermiņa procentu likmes. Skots Granis (Scot Grannis) emuārā Calafia Beach Pundit sniedz šādu notiekošā skaidrojumu:

„Augstas faktiskās procentu likmes liecina par spēcīgu ekonomiku, tomēr arī norāda uz likviditātes nepietiekamību. Pirms 2008. gada notikumiem Federālo Rezervju sistēma pastiprināja monetāro politiku, ierobežojot banku rezervju piedāvājumu. Tā rezultātā pieauga rezervju cenas, bankām konkurējot par līdzekļiem, kas tām bija nepieciešami darbības paplašināšanai kreditēšanas jomā. Banku rezervju nepietiekamība izraisīja likviditātes stāvokļa pasliktināšanos, savukārt (aizņēmējiem) dārgā nauda smagi ietekmēja vājāku aizņēmēju stāvokli.
Jāatkārto, ka šodien Federālo Rezervju sistēma vairs nesamazina rezerves striktas politikas īstenošanai; Federālās Rezerves vienkārši palielina bāzes likmi, ko ir gatavas maksāt par banku rezervēm. Banku rezerves joprojām ir bagātīgas, rezervju pārpalikumam kopsummā sastādot aptuveni 1,5 triljonus USD. Ja ekonomikā iestāsies lejupslīde, tā nebūs Federālo Rezervju sistēmas vaina.”

Vienkārši sakot, uzņēmumi, kas vēlas attīstīties, necieš no kapitāla nepietiekamības. Kamēr vien turpināsies šāda dinamika, mēs turpināsim ieguldīt izaugsmē. Ieguldītājiem, kas ir padevušies pašreizējai „apvērstās ienesīguma līknes” mānijai, nav veicies pārāk labi, un viņi neizvērtē situāciju kopumā.

Klientu portfeļu pārvaldīšanas komandas vārdā izsaku jums pateicību par nerimstošo uzticību un atbalstu!

Pauls Miklaševičs

SVARĪGI! Lūdzam ņemt vērā, ka šajā blogā paustie viedokļi nekādā ziņā nav vērtējami kā investīciju konsultācija jeb aicinājums iegādāties vai pārdot vērtspapīrus.Svarīga juridiska informācija

Nekas no šeit ietvertā nav uzskatāms par piedāvājumu, lūgumu vai rekomendāciju attiecībā uz jebkuru investīciju produktu vai pakalpojumu, piedāvājumu pārdot vai lūgumu piedāvāt iegādāties jebkurus finanšu instrumentus; šādi pakalpojumi netiks sniegti, finanšu instrumenti netiks piedāvāti vai pārdoti jebkurā jurisdikcijā, kur šāds piedāvājums, lūgums, sniegšana vai pārdošana būtu nelikumīgi. Viss saturs ir pakļauts piemērojamajiem regulējošajiem aktiem. Jebkuram potenciālajam investoram jāpārliecinās, ka investīcijas jebkurā produktā un/vai pakalpojumā, kas minēts šajā materiālā, ir pieļaujamas saskaņā ar tā domicila normatīvajiem aktiem. Šīs materiāls nav domāts nevienai personai jurisdikcijā, kurā (personas nacionalitātes, rezidences vai citu iemeslu dēļ) materiāla pieejamība ir aizliegta.

Sniegtās ziņas ir paredzētas tikai informācijai, un investoriem pašiem jānoskaidro, vai šis pakalpojums vai produkts ir piemērots un atbilstošs tā investīciju vajadzībām un vai ir nepieciešama profesionāla konsultācija. Lūdzam skatīt piedāvājuma dokumentus, lai saņemtu plašāku informāciju par noteiktiem produktiem.

Daži apgalvojumi, kas šeit ietverti, var būt apgalvojumi par nākotnes izredzēm, kas balstās uz AS BlueOrange Bank pašreizējiem uzskatiem un pieņēmumiem, un ir saistīti ar zināmiem un nezināmiem riskiem un neskaidrībām, kas var novest pie attiecīgo rezultātu, snieguma vai notikumu būtiskas atšķirības no gaidītā, pamatojoties uz apgalvojumiem. Papildus nākotnes apgalvojumiem, kas ir jāskata kontekstā, vārdi „var, būs, vajadzētu, sagaida, plāno, taisās, gatavojas, uzskata, lēš, paredz, potenciāli, turpinās” un līdzīgi teicieni norāda uz nākotnes apgalvojumiem. BlueOrange neuzņemas atbildību par jebkādas šeit publicētas informācijas par nākotnes prognozēm atjaunošanu.

Investīcijas

Pagātnes rezultāti nav nākotnes rezultātu garants. Investīcijas finanšu tirgos ir pakļautas noteiktiem riskiem, tai skaitā tirgus, procentu likmju, emitenta, kredīta un inflācijas riskiem. Finanšu instrumentu cenas var paaugstināties vai pazemināties atkarībā no reāliem vai šķietamiem apstākļiem attiecīgajā tirgū, ekonomikā vai nozarē. Investīciju vērtība un ienākumi no tām var gan palielināties, gan samazināties, un jūs varat neatgūt savu sākotnējo ieguldījumu. Kad investīcijās ietilpst valūtas ekspozīcija, izmaiņas valūtas kursos var samazināt vai palielināt investīciju vērtību. Jebkādas nodokļu priekšrocības, uz kurām ir atsauces šajā materiālā, var mainīties, un to pieejamība un vērtība būs atkarīga no jūsu individuālajiem apstākļiem.

Paļāvības neesamība

Lai gan BlueOrange zināmā mērā ir nodrošinājis sniegtās informācijas precizitāti, uzticamību vai pilnīgumu, BlueOrange nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas (t.sk. atbildību pret trešajām pusēm) gan tieši, gan netieši. BlueOrange pauž viedokļus tikai personīgai lietošanai un informācijai, un tie var mainīties bez brīdinājuma. Nekas, kas ir publicēts materiālā, nav uzskatāms par investīciju, juridisko, nodokļu vai citu konsultāciju, un uz to nevar paļauties, pieņemot investīciju vai citu lēmumu.

© 2018 AS BlueOrange Bank. Visas tiesības rezervētas.