KĀ APSTEIGT 2.PENSIJU LĪMENI

Kā apsteigt 2.pensiju līmeni

Latvijā ieguldījumi finanšu instrumentos nav īpaši populāri: apmēram tikai 1 no 100 iedzīvotājiem veic tiešos ieguldījumus. Taču netiešie ieguldījumi ir gandrīz ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kurš ir strādājis algotu darbu. No katra atalgojuma tiek maksāts sociālās apdrošināšanas nodoklis, daļa no tā tiek novirzīta otrajam pensiju līmenim, kas pašlaik ir 6% no bruto algas (pirms nodokļiem). Piemēram, ja saņemat 10 000 eiro lielu algu gadā, 600 eiro tiek novirzīti 2.pensiju līmenim. Šie līdzekļi tiek ieguldīti dažādos finanšu instrumentos, tātad, - gandrīz visi Latvijas iedzīvotāji netieši iegulda finanšu instrumentos.

Tieši tāpēc, analizējot BlueOrange aktīvu pārvaldīšanā nodoto līdzekļu sniegumu, nolēmām to salīdzināt ar 2.pensiju līmeņa plānu rezultātiem. Tā kā esošajā kapacitātē, ievērojot vislabākos aktīvu pārvaldīšanas principus, strādājam no 2015. gada sākuma, visus salīdzinājumus veicām no attiecīgā brīža.

Mūsu sniegumu, visticamāk, esat redzējuši jau agrāk, taču nolēmām attēlot to vēlreiz salīdzinājumā ar nozīmīgākajiem indeksiem.

Salīdzinājumam izmantojām visu 2.pensiju līmeņa plānotos datus no 2015. gada sākuma līdz šī gada 28. aprīlim. Konkrētu plānu nosaukumu mērķus neminēsim.

Rezultāti svārstās plašās robežās. Vidējais ienesīgums 2 gadu un 4 mēnešu laikā ir 5.73%. Tā ir 2.42% gada ienesīguma likme. Taču šie ir vidējie rādītāji. Zemākais šī perioda ienesīgums bija 1.35% jeb 0.58% gadā. Augstākais ienesīgums - bija 9.85% jeb 4.11% gadā. Atgādināsim, ka BlueOrange saviem klientiem sasniedza 24.59% vidēji svērto ienesīgumu jeb 9.9% gadā.

Vienā grafikā (attēlā zemāk) esam apkopojuši visu 2.pensiju līmeņu plānu vidējo sniegumu un BlueOrange sniegumu. Jāatzīmē, ka BlueOrange sniegums ir vidēji svērtais, tajā ir iekļauti dažādu stratēģiju, apjoma un riska līmeņu portfeļi, t.sk., konservatīvie, balansētie un agresīvie ?

Protams, 2.pensiju līmeņa plāniem ir dažādi likumos noteikti ierobežojumi, piemēram, var tikt ierobežots atsevišķu instrumentu maksimālais īpatsvars. Tomēr arī mūsu pārvaldītajiem portfeļiem ir dažādi ierobežojumi. Piemēram, katram klientam tiek izstrādāta individuāla investīciju stratēģija un politika, vadoties pēc viņa vēlmēm, iespējām un riska līmeņa. Klientiem, kuriem tiek sagatavots konservatīvais portfelis, izvietojums obligācijās būs ar augstāku īpatsvaru nekā balansētajā vai agresīvajā portfelī. Tas nozīmē, ka BlueOrange ir vienādos apstākļos ar pensiju plāniem, taču mēs esam spējuši nodrošināt krietni augstāku ienesīgumu.

Pēdējā laikā aktuāls ir kļuvis jautājums par augstiem komisiju apmēriem, kas “noēd” pensiju plānu ienesīgumu. Neviens nestrādā par velti, līdz ar to augstāku sniegumu nevar pamatot ar zemākām komisijām.

Tāpat valda uzskats, ka pensiju plāniem ir jābūt ļoti konservatīviem un tajos ir jābūt pēc iespējas mazāk riskantiem aktīviem. Taču tas ne vienmēr tā ir. Tieši tāpēc ir izveidoti pensiju plāni ar dažādu riska līmeni. Mūsuprāt, cilvēkiem vecumā no 18-50 gadu vecumam būtu jāizvēlas aktīvie jeb agresīvākie pensiju plāni, jo investīciju laika horizonts ir vismaz 15 gadus ilgs. Attiecīgi šo plānu ieguldījumiem būtu jābūt krietni agresīvākiem ar mērķi sasniegt straujāku kapitāla pieaugumu, īstermiņa svārstības izmantojot savā labā, un nevis kapitāla saglabāšana. Jau vēlākos dzīves posmos, kad tuvojas pensijas saņemšanas vecums, var pāriet uz konservatīvākiem pensiju plāniem. Ar šo vēlamies teikt, ka BlueOrange stratēģijas ar pensiju plāniem ir līdzīgas.

Latvijā 2.pensiju līmenis ar likumu ir obligāts visiem strādājošajiem, izvēloties vienu no piedāvātajiem pensiju plāniem. Ja visi plāni kopumā piedāvā salīdzinoši vāju sniegumu, tad ar to ir jāsamierinās līdz brīdim, kad būs pieejamas labākas alternatīvas.

Atšķirīga situācija ir ar personu citiem ieguldījumiem. Ikvienam lielus panākumus guvušam un finansiāli veiksmīgam uzņēmējam, algotam darbiniekam, sportistam vai radošo nozaru pārstāvim parasti ir salīdzinoši augsti uzkrājumi. Ir laiks šiem uzkrājumiem likt darboties.

BlueOrange piedāvātie pakalpojumi, t.i., aktīvu pārvaldīšana ir viens no klientam draudzīgākajiem risinājumiem. Tiem nav jāvelta daudz laika un nav jābūt investīciju nozares profesionālim.

Svarīgi izvēlēties tādu aktīvu pārvaldītāju, kuram spēj uzticēties. Ja nodosiet līdzekļus BlueOrange pārvaldīšana, visticamāk, mēs būsim jau personīgi tikušies, un jūs zināsiet, pie kā vērsties jautājumu gadījumā. Nauda netiks nodota nezināmiem pārvaldītājiem citās valstīs. BlueOrange regulāri publicē savas aktuālās idejas, komentārus un apskatus blogā, ļaujot esošajiem un potenciālajiem klientiem izsekot mūsu domu gājienam.

Ja 2.pensiju līmenī izvēle starp pensiju plāniem ir ļoti ierobežota, tad tradicionālo investīciju pasaulē iespējas ir neierobežotas. Tieši tāpēc aicinām sazināties ar mums un izvēlēties risinājumus un aktīvu pārvaldītāju, kuru varat personīgi iepazīt un kuram var uzticēties.


Pauls Miklaševičs,
Klientu aktīvu pārvaldīšanas direktors 

Svarīga juridiska informācija

Nekas no šeit ietvertā nav uzskatāms par piedāvājumu, lūgumu vai rekomendāciju attiecībā uz jebkuru investīciju produktu vai pakalpojumu, piedāvājumu pārdot vai lūgumu piedāvāt iegādāties jebkurus finanšu instrumentus; šādi pakalpojumi netiks sniegti, finanšu instrumenti netiks piedāvāti vai pārdoti jebkurā jurisdikcijā, kur šāds piedāvājums, lūgums, sniegšana vai pārdošana būtu nelikumīgi. Viss saturs ir pakļauts piemērojamajiem regulējošajiem aktiem. Jebkuram potenciālajam investoram jāpārliecinās, ka investīcijas jebkurā produktā un/vai pakalpojumā, kas minēts šajā materiālā, ir pieļaujamas saskaņā ar tā domicila normatīvajiem aktiem. Šīs materiāls nav domāts nevienai personai jurisdikcijā, kurā (personas nacionalitātes, rezidences vai citu iemeslu dēļ) materiāla pieejamība ir aizliegta.

Sniegtās ziņas ir paredzētas tikai informācijai, un investoriem pašiem jānoskaidro, vai šis pakalpojums vai produkts ir piemērots un atbilstošs tā investīciju vajadzībām un vai ir nepieciešama profesionāla konsultācija. Lūdzam skatīt piedāvājuma dokumentus, lai saņemtu plašāku informāciju par noteiktiem produktiem.

Daži apgalvojumi, kas šeit ietverti, var būt apgalvojumi par nākotnes izredzēm, kas balstās uz BlueOrange (zīmols, ko izmanto juridiskā persona Baltikums Bank AS – turpmāk „BlueOrange”) pašreizējiem uzskatiem un pieņēmumiem, un ir saistīti ar zināmiem un nezināmiem riskiem un neskaidrībām, kas var novest pie attiecīgo rezultātu, snieguma vai notikumu būtiskas atšķirības no gaidītā, pamatojoties uz apgalvojumiem. Papildus nākotnes apgalvojumiem, kas ir jāskata kontekstā, vārdi „var, būs, vajadzētu, sagaida, plāno, taisās, gatavojas, uzskata, lēš, paredz, potenciāli, turpinās” un līdzīgi teicieni norāda uz nākotnes apgalvojumiem. BlueOrange neuzņemas atbildību par jebkādas šeit publicētas informācijas par nākotnes prognozēm atjaunošanu.

Investīcijas

Pagātnes rezultāti nav nākotnes rezultātu garants. Investīcijas finanšu tirgos ir pakļautas noteiktiem riskiem, tai skaitā tirgus, procentu likmju, emitenta, kredīta un inflācijas riskiem. Finanšu instrumentu cenas var paaugstināties vai pazemināties atkarībā no reāliem vai šķietamiem apstākļiem attiecīgajā tirgū, ekonomikā vai nozarē. Investīciju vērtība un ienākumi no tām var gan palielināties, gan samazināties, un jūs varat neatgūt savu sākotnējo ieguldījumu. Kad investīcijās ietilpst valūtas ekspozīcija, izmaiņas valūtas kursos var samazināt vai palielināt investīciju vērtību. Jebkādas nodokļu priekšrocības, uz kurām ir atsauces šajā materiālā, var mainīties, un to pieejamība un vērtība būs atkarīga no jūsu individuālajiem apstākļiem.

Paļāvības neesamība

Lai gan BlueOrange zināmā mērā ir nodrošinājis sniegtās informācijas precizitāti, uzticamību vai pilnīgumu, BlueOrange nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas (t.sk. atbildību pret trešajām pusēm) gan tieši, gan netieši. BlueOrange pauž viedokļus tikai personīgai lietošanai un informācijai, un tie var mainīties bez brīdinājuma. Nekas, kas ir publicēts materiālā, nav uzskatāms par investīciju, juridisko, nodokļu vai citu konsultāciju, un uz to nevar paļauties, pieņemot investīciju vai citu lēmumu.

© 2017 Baltikums Bank AS (BlueOrange). Visas tiesības rezervētas.