Pamatkonts

AS BlueOrange Bank (turpmāk – Banka) nodrošina iespēju fiziskai personai – Eiropas Savienības rezidentam (Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomiskās zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, kā arī persona, kurai ir tiesības uzturēties Latvijā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem) un personām, kurām nav uzturēšanās atļaujas, bet kuru izraidīšana no Latvijas nav iespējama atbilstoši normatīvajiem aktiem, atvērt un lietot maksājumu kontu ar pamatfunkcijām (turpmāk - pamatkonts).


Pamatkonts ietver šādu pakalpojumu saņemšanu:

 • Icon blue and orange. Bullet points

  maksājumu konts EUR valūtā

 • Icon blue and orange. Bullet points

  internetbanka ar vienu Digipass ierīci vai vienu mobīlo Digipass

 • Icon blue and orange. Bullet points

  naudas līdzekļu ieskaitīšana pamatkontā

 • skaidras naudas izņemšana

 • pārskaitījumi EUR valūtā (standarta SEPA maksājumi)

 • regulāro maksājuma noformēšana un lietošana

Pamatkonta atvēršana

Pamatkonta atvēršanai Jums nepieciešams bankas Klientu apkalpošanas centrā aizpildīt Iesniegumu pamatkonta atvēršanai un apkalpošanai, kuru parakstot Jūs apliecināt, ka Jums nav atvērts maksājumu konts, kas nodrošina pakalpojumus pamatkonta ietvaros, citā kredītiestādē, kura sniedz maksājumu pakalpojumus Latvijā.

Pamatkonta atvēršana vai tā izmantošana var tikt atteikta vai izbeigta Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā noteiktajos gadījumos.

Lai piekļūtu pamatkontam, papildu pakalpojumu iegāde nav obligāta.

Lēmums par pamatkonta atvēršanu Bankā var tikt pieņemts 10 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

Pamatkonta un ar to saistīto pakalpojumu noformēšanas un apkalpošanas maksa tiek piemērota atbilstoši spēkā esošajam cenrādim Latvijas klientiem – fiziskām personām.