Bieži uzdotie jautājumi

Bieži uzdotie jautājumi

Par banku

Jā, BlueOrange ir banka. Tās juridiskais nosaukums ir AS BlueOrange Bank. 

Zīmolu 'BlueOrange' banka izmanto kopš 2017. gada janvāra.

Banka darbojas atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, un tās darbību regulē Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK).

Banka dibināta 2001. gada 22. jūnijā.

Šobrīd BlueOrange atrodas Latvijas lielāko TOP 10 komercbanku vidū. Vairāk par banku un tās vēsturi aicinām lasīt šeit

Bankas galvenais birojs atrodas Latvijā (Rīgā), bet mums ir pārstāvji arī citās valstīs. Detalizēta kontaktinformācija ir pieejama šeit.  

Banka savus pakalpojumus nodrošina Latvijā, Baltijā, Eiropā un citur pasaulē.

Šodien mūsu klienti dzīvo un strādā vairāk nekā 90 valstīs.

Šobrīd bankā strādā vairāk nekā 280 darbinieku.

Banka darbojas atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, un tās darbību regulē Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK).

BlueOrange ir Finanšu nozares asociācijas (Latvijas Komercbanku asociācijas (LKA) jauns nosaukums) biedrs. Savukārt Finanšu nozares asociācija ir Eiropas Banku Federācijas (EBF) locekle. Plašāka informācija ir atrodama šeit.

BlueOrange savā darbībā ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, tai skaitā Noguldījumu garantiju likumu.

Šis likums paredz, ka neatkarīgi no līdzekļu noguldīšanas dienas garantētā atlīdzība vienam noguldītājam par noguldījumu bankā ir garantētā noguldījuma apmērā, bet ne vairāk kā 100 000 EUR. Sīkāk par bankas regulējošajiem noteikumiem var izlasīt šeit

Banka darbojas SWIFT sistēmā ar kodu CBBRLV22.

2013. gadā banka ir nodibinājusi savu labdarības fondu. BeOpen galvenā darbības joma ir labdarība un atbalsts sociāli neaizsargātākajai sabiedrības daļai un bērniem ar īpašām vajadzībām. Vairāk par bankas labdarības fondu var izlasīt šeit.

Komplekti privātpersonām Latvijā

01.12.2018. tiek atcelts 200% komplekta piedāvājums. Klienti, kuri līdz 30.11.2018 bija noformējuši 200% pakalpojumu komplektu, to varēs izmantot līdz 31.01.2019. Ar 01.02.2019 klienti, kuri izmanto 200% pakalpojumu komplektu, automātiski tiks pārformēti 100% pakalpojumu komplektam.

Nopelnītā summa būs atkarīga no tā, cik bieži jūs norēķināties ar BlueOrange karti.

- Ja kalendārā mēneša laikā, iepērkoties ar karti, jūs iztērēsiet (un summa tiks norakstīta no maksājumu kartes konta attiecīgajā kalendārajā mēnesī) no 200 līdz 500 eiro, jūs saņemsiet 2,5% gadā par naudas līdzekļu atlikumu kartē.

- Ja kalendārā mēneša laikā, iepērkoties ar karti, jūs iztērēsiet (un summa tiks norakstīta no maksājumu kartes konta attiecīgajā kalendārajā mēnesī) no 500.01 eiro, jūs saņemsiet 5% gadā par naudas līdzekļu atlikumu kartē.

Pirkuma datums ar karti ir datums, kad pirkuma summa ir norakstīta no Klienta kartes konta un tas ir fiksēts konta izrakstā (tas var nesakrist ar faktisko pirkuma veikšanas datumu). Klients var uzzināt pirkuma summas norakstīšanas dienu savā internetbankā kartes konta izrakstā.

Maksimālā summa procentu piemērošanai - 5000 EUR.

Šis bonus ir pieejams ar sekojošam kartēm:

- Mastercard Classic 200% komplekta ietvaros

- Mastercard/VISA Gold

- Mastercard Platinum

01.12.2018. tiek atcelti 200% komplekta piedāvājums un bonusi uz kartēm. Klienti, kuri līdz 30.11.2018 bija noformējuši 200% pakalpojumu komplektu vai vienu no kartem ar bonusiem, to varēs izmantot līdz 31.01.2019. Ar 01.02.2019 klienti, kuri izmanto 200% pakalpojumu komplektu, automātiski tiks pārformēti 100% pakalpojumu komplektam.

Mūsu bonusam “5% no kartes konta atlikuma” ir ierobežojumi -

1) maksimālā summa, no kuras tiek izmaksāti procenti, ir 5000 EUR;

2) 5% gadā par naudas līdzekļu atlikumu kartē tiek izmaksāti, ja ar karti (Mastercard Classic 200% komplekta ietvaros, Mastercard/VISA Gold, Mastercard Platinum) veikto pirkumu summa ir virs 500 EUR mēnesī.

Tādējādi, ja mēneša laikā vidējais atlikums Jūsu kartes kontā sastāda 10 000 EUR, un ar šo karti ir veikti pirkumi par summu virs 500 EUR mēnesī, tad par šo mēnesi saņemsiet 5000 * 5% / 12 = 20.83 EUR (pirms 20% kapitāla nodokļa pārskaitīšanas valsts budžetā).

Ja jums ir brīvi līdzekļi virs 5 000 eiro, iesakām aplūkot mūsu standarta termiņdepozīta piedāvājumus

Aprēķinātie procenti tiek pārskaitīti maksājumu kartes kontā nākamā mēneša pirmajā darba dienā.

To aprēķināšana un izmaksa tiek pārtraukta, ja klients neizpilda nosacījumus (ar karti veikto pirkumu summa nesasniedz 200,00 EUR, un tie nav norakstīti no Maksājumu kartes konta attiecīgajā kalendārajā mēnesī un/vai tiek slēgta attiecīgā karte).

Pieņemsim, ka mēneša laikā iztērējāt 200 EUR degvielas uzpildes stacijās, maksājot par pirkumiem ar savu BlueOrange karti. Kopējā pirkumu (arī par pirkumiem, kas veikti citās tirdzniecības vietās) summa mēnesī sastāda virs 500 EUR. Pie šo nosacījumu izpildes mēs iemaksāsim Jūsu kartē 200 * 5% = 10 EUR. Tātad varēsiet nopelnīt 120 EUR gadā. Šī summa būs augstāka, ja degvielas uzpildes stacijās tērēsiet vairāk (izmaksājamai summai ir ierobežojums – mēnesī līdz 20 EUR). Turklāt nav svarīgi, kurā valstī veicat pirkumus, un nemaz nav nepieciešams iegādāties tikai degvielu, jo 5% atlīdzība attiecas uz visiem pirkumiem, kas tiek veikti degvielas uzpildes stacijās, kas ir reģistrēti atbilstoši Visa un MasterCard standartiem.

Banka nenes atbildību un nauda netiek ieskaitīta ja tirgotājs nepareizi ir reģistrējis tirdzniecības tipu.

Jā, tas ir iespējams. Turklāt, Maestro vai Mastercard Classic eiro valūtā varat saņemt par velti. Ar gada apkalpošanas maksas apmēru savai otrajai un turpmākajām kartēm, kā arī citu pakalpojumu izcenojumiem varat iepazīties bankas standarta cenrādī Latvijas un ES klientiem.

2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (turpmāk – “Likums”), saskaņā ar kuriem līdz 20% tika paaugstināta un vienota nodokļa likme, kas tiek piemērota fizisko personu gūtajam ienākumam no kapitāla (iepriekš 10% nodokļa likme) un kapitāla pieaugumam (iepriekš 15% nodokļa likme).

Tādējādi no 2018.gada 1.janvāra fizisko personu – gan rezidentu, gan nerezidentu – procentu ienākums no dažāda veida noguldījumiem kredītiestādēs (piemēram, depozīta, uzkrājumu konta u.tml.) izmaksas brīdī tiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, piemērojot 20% likmi.

Lai pareizi noteiktu, pēc kādas likmes iedzīvotāju ienākuma nodoklis ieturams no procentu ienākuma, svarīgi ir noteikt ienākuma gūšanas dienu.

Likuma 16.1 panta “Ienākuma gūšanas diena” devītā daļa paredz, ka par procentu ienākuma gūšanas dienu un attiecīgi arī par procentu ienākuma izmaksas dienu, kad ieturams nodoklis, uzskata dienu, kad:

• fiziskajai personai rodas tiesības neierobežoti rīkoties ar attiecīgo procentu ienākumu saskaņā ar noslēgto līgumu vai likumu; un

• procentu ienākums kļūst pieejams šai personai tās norādītajā veidā un kārtībā.

Ņemot vērā, ka saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 69. pantu procentu (ienākuma) likmes lielumu, procentu aprēķināšanas laika posmu un procentu maksāšanas kārtību nosaka līgumā, kredītiestādei ar klientu savstarpēji vienojoties, tad attiecīgi arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšanas brīdis (diena) no procentu ienākuma faktiski ir atkarīgs no katra konkrētā līguma nosacījumiem. Tomēr jebkurā gadījumā fiziskās personas procentu ienākums tiks aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli atbilstoši tam Likuma regulējumam, kas ir spēkā procentu ienākuma gūšanas dienā – procentu izmaksas dienā, nevis:

• dienā, kad fiziskā persona veica noguldījumu kredītiestādē; vai

• periodā, par kuru procenti no noguldījuma tika aprēķināti un uzkrāti.

Attiecīgi tas nozīmē, ka visi procentu ienākumi, kurus kredītiestāde fiziskajām personām izmaksā no 2018.gada 1.janvāra tiek pakļauti jau 20% iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmei arī tādos gadījumos, kad:

• Noguldījumu līgumi ar kredītiestādi ir noslēgti pirms 2018.gada 1.janvāra (t.i., 2017.gadā, 2016.gadā utt.);

• Noguldījumu procenti ir uzkrāti līdz 2017.gada 31.decembrim, bet faktiski tiek izmaksāti jau 2018.gadā vai vēlāk.

Jāņem vērā, ka šāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas kārtība ir atzīta par atbilstošu Satversmei saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2010.gada 6.decembra spriedumu lietā Nr.2010-25-01.*

Minētais Satversmes tiesas spriedums tika pieņemts analogā situācijā, kad atbilstoši grozījumiem Likumā no 2010.gada 1.janvāra ar 10% iedzīvotāju ienākuma nodokli sāka aplikt fizisko personu procentu ienākumu no noguldījumiem un depozītiem kredītiestādēs, turklāt nodokli piemērojot arī tam procentu ienākumam, kas līdz 2009.gada 31.decembrim tika aprēķināts un uzkrāts par 2009. un senākos gados noslēgtiem depozītu un noguldījumu līgumiem. Jāņem vērā, ka līdz 2009.gada 31.decembrim Likuma normas paredzēja, ka procentu ienākumus no noguldījumiem un depozītiem kredītiestādēs ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliek.

* Latvijas Republikas Satversmes tiesas sprieduma teksts atrodams: http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/02/2010-25-01_Spriedums.pdf 

Skaidras naudas izņemšana 2 reizes mēnesī BEZMAKSAS jebkurā bankomātā Latvijā tiek uzskaitītas par periodu (par kalendāro mēnesi), kur transakcijas komisija pie darījuma tiek bloķēta, bet darījuma norakstīšanas brīdī komisija tiek atbloķēta, ar 3. reizi pie darījuma izpildes komisija tiek bloķēta un ieturēta atbilstīgi spēkā esošajam Bankas cenrādim (atgādinām, ka BlueOrange Bank bankomātos skaidras naudas izņemšana ar Maestro un Mastercard Classic kartēm ir BEZMAKSAS neierobežotu skaitu reižu). Skaidras naudas izņemšana bankomāta bezmaksas – tiek skaitīta kalendārajā mēnesī pēc darījuma datuma bankomātā. 

Svarīga informācija par kartēm

Ar informāciju par to, kā rīkoties kartes nozaudēšanas vai zādzības gadījumos, par kartes lietošanas drošības noteikumiem, PIN koda atbloķēšanu vai mainīšanu, kā arī par Internetbankā pieejamām kartes darbības funkcijām var iepazīties sadaļā Bankas pakalpojumi – Maksājumu kartes.

Komplekti juridiskām personām Latvijā

Jā, abos komplektos ietilpst neierobežots eiro maksājumu skaits, kas tiek pieņemti līdz 15:00 (pēc Rīgas laika) un izpildīti tajā pašā dienā. Viena maksājuma summa vienam saņēmēja IBAN nedrīkst pārsniegt 50 000 eiro par transakciju.

Svarīgi ir ņemt vērā limitus, kas attiecas uz uzņēmuma ikmēneša apgrozījumu. 180° komplektam tie ir 80 000 eiro mēnesī (sk. detalizētus paskaidrojumus zemāk). Ja pārstāvat finanšu vai maksājumu iestādi, lūdzu, sazinieties ar mums, lai precizētu šo komplektu lietošanas nosacījumus.

Konta atvēršana sastāv no trīs soļiem:

1. Ieejot vietnē, aizpildiet pieteikumu vienam no mūsu bankas pakalpojumu komplektiem.

2. Mēs sazināsimies ar jums, izmantojot elektronisko pastu vai tālruni, un nosūtīsim jums pieteikumu konta atvēršanai. Jums būs jāaizpilda iesniegums, jāpievieno uzņēmuma valdes locekļu pasu vai ID karšu kopijas, un jānosūta tos elektroniskajā veidā, lai varam operatīvi veikt nepieciešamo datu pārbaudi.

3. Pēc aizpildītā iesnieguma saņemšanas mēs sazināsimies ar jums un sarunāsim tikšanos mūsu Klientu apkalpošanas centrā. BlueOrange galvenais birojs atrodas Rīgā, Jēkaba ielā 2. Pēc Jūsu vēlēšanās mēs varēsim sarunāt tikšanos arī jebkurā citā Jums ērtā vietā Rīgas robežās - šajā gadījumā bankas pārstāvis pats atbrauks pie Jums un atvedīs visus nepieciešamos dokumentus.

4. Tikšanās laikā lūgsim paraksttiesīgos valdes locekļus uzrādīt pasi vai ID karti, kā arī lūgsim pārbaudīt un parakstīt iepriekš atsūtīto pieteikumu. Tūlīt saņemsiet ierīci, kas nodrošina pieeju internetbankai, un maksājumu karti. Vienas darba dienas laikā jūsu uzņēmuma konts tiks aktivizēts.

180° komplekts ir domāts maziem un vidējiem uzņēmumiem Latvijā un ES, kā arī tiem, kas vēl tikai uzsāk savu biznesu. Ja jūsu uzņēmums pārsniegs šo apgrozījuma limitu, tajā ieskaitot darījumus visos uzņēmuma kontos mūsu bankā, tad mēneša beigās mēs automātiski pārslēgsim jūs uz mūsu standarta cenrādi Latvijas un ES klientiem (t.i. vairāk nevarēsiet izmantot 180° komplektu vai atgriezties pie tā vēlāk) vai piedāvāsim jums apsvērt 360° komplektu, kuram netiek piemērots apgrozījuma ierobežojums.

180° komplektā ietilpst MasterCard, bet 360° komplektā – Visa Corporate Gold karte. Kartes apkalpošanas izmaksas tiek ietvertas attiecīgā komplekta ikmēneša maksā. Ja vēlaties, varat pasūtīt arī papildu karti, kuru mēs apkalposim saskaņā ar standarta tarifiem.

Jūsu darbiniekiem lieliski derēs mūsu komplekts "100%" privātpersonām.

100% komplekta ietvaros piedāvājam BEZMAKSAS – konta atvēršanu un apkalpošanu, kredītkarti ar naudas izņemšanu BlueOrange Bank bankomātos un 2 reizes kalendārajā mēnesī BEZMAKSAS jebkurā bankomātā Latvijā, kā arī paskaitījumus eiro valūtā.

Šiem nosacījumiem nav laika ierobežojuma. Gadījumā, ja komplekta cenrādī tiks veiktas jebkādas izmaiņas, banka jums par tām nekavējoties paziņos.

Par bankas konta atvēršanu

Banka piedāvā iespēju jaunajiem Latvijas klientiem atvērt kontu attālināti. Tas nozīmē, ka klientam vairs nav personīgi jādodas uz bankas filiāli Rīgā. Lai atvērtu bankas kontu attālināti, nepieciešams tikai interneta pieslēgums un identifikācijas dokuments, kurš jāuzrāda bankas darbiniekam video sarunas laikā.

Identifikācijas process ir vienkāršs un ērts – personai ir jāienāk BlueOrange Klienta Kabinetā, jāautorizējas ar savu e-pastu vai Facebook profilu un jāaizpilda iesniegums, pievienojot savas pases vai ID kartes attēlu. Pēc tam klients saņem elektronisku aicinājumu pievienoties video-sarunai, kuras laikā bankas darbiniekam jāuzrāda iepriekš nosūtītais personu apliecinošais dokuments. Pēc tam pieteikums tiek apstrādāts un jau pāris dienu laikā klientam pa pastu tiek nosūtīta maksājumu karte, bet uz mobilo telefonu - instrukcijas, kā pieslēgties internetbankai.

Ja tomēr ērtāk liekas tikties ar Bankas darbinieku klātienē, lai atvērtu kontu, tad vienmēr esat laipni gaidīts BlueOrange Klientu apkalpošanas centrā, kas atrodas Rīgā, Jēkaba ielā 2.

Jāaizpilda bankas veidlapas fiziskai vai juridiskai personai, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un juridiskām personām uzņēmuma juridiskie dokumenti.