6 veidi, kā uzņēmējs var apvienot līdera un vadītāja lomas

2017. gada 17. jūlijs

Tas, ka līderis un vadītājs nav viens un tas pats, ir skaidrs. Biznesa teorijas un virkne praktiķu definē, ka līderību raksturo spēja aizraut komandu, veidot attiecības, iedvesmot, atklāt talantus, būt mentoram, motivēt pārmaiņām. Tās ir būtiskas personības rakstura īpašības, ko īpaši novērtē un atbalsta arī BlueOrange. Ne mazāk vērtīgas ir arī vadītāja kvalitātes: stabilitāte, strukturētība, budžeta un citu resursu plānošana un pārvaldība, kontrole, darba koordinācija, mērķu sasniegšana. Īsāk sakot - uzņēmumam ir vadītājs, komandai ir līderis. Realitātē visbiežāk ir tā, ka nelielu uzņēmumu vada tikai viens cilvēks, un tad abas šīs lomas jāapvieno.

Sistēma un cilvēks

Viena no izteiktākajām atšķirībām līdera un vadītāja pieejā – pirmajam būtiskāks ir cilvēks, otrajam – process. Līderis visbiežāk uz komandu raugās kā uz dzīvu organismu, novērtē indivīdus, katra stiprās un vājās puses. Talanta dēļ gatavs pat mainīt sistēmu. Vadītājs, turpretim, koncentrējas uz sistēmu un procesu – meklē piemērotāko zobratiņu, kas labi iederētos kopējā mehānismā. Jo sistēma ir galvenais, un mainīta netiek. Pozicionējumu precīzi raksturo cilvēciskais un sistēmiskais faktors – vadītājs ir amatpersona, kas pilda noteiktu funkciju hierarhijā, līderis – bieži neformāli iegūts statuss, ko piešķir komanda.

Kad līderim jāmācās vadīšana

Ar vadības jautājumu risināšanu un šo abu lomu sapludināšanu nereti sastopas jaundibinātie uzņēmumi brīdī, kad no maza organisma kļūst par biznesu. Start-up fāzē, kad darbinieki lielā mērā seko idejai, milzīga loma ir līderim. Jaundibinātos un inovatīvos uzņēmumos noteikti strādā cilvēki, kas gatavi riskam, kurus nebiedē pārmaiņas un galvenais dzinulis nav stabils atalgojums mēneša beigās vai sakārtota sistēma un stabilitāte. Tomēr te jābūt uzmanīgiem – biznesa pasaulē ir ne mazums piemēru, kad cilvēks, kas dibinājis uzņēmumu un attīstījis sapni, nereti zaudē kontroli brīdī, kad nelielais jaundibinājums kļuvis par kompāniju ar vairākām nodaļām un desmitiem vai simtiem darbinieku. Ar aizrautību vairs nepietiek. Tā vietā, lai turpinātu strādāt pie produktu radīšanas, jāsāk administrēt komanda, resursi, plānot budžetu. Resursu kļūst tik daudz, ka menedžmentam nepieciešama prasme ar tiem rīkoties, strukturēta un racionāla pieeja un konsekvence. Te varam minēt jau hrestomātisko piemēru ar Stīvu Džobsu un Apple, kurš savas haotiskās un emocionālās pieejas dēļ zaudēja kontroli pats savā uzņēmumā.

Kad vadītājs vēlas būt līderis

Bez citām īpašībām līdera galvenais interešu objekts ir cilvēks, spēja raudzīties uz to kā uz unikālu dabas resursu, ko var noslīpēt kā dimantu. Tieši interese slīpēt ilgtermiņā un atrast katram īsto vietu ir tas, kas raksturo līderi. Lai cik vienkārši izklausītos, strādāt ar cilvēkiem un komandu ir tikpat sarežģīti kā ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu, finanšu vai ražošanas plānošanu un jaunu tirgu iekarošanu. Protams, kļūdas pieļauj visi, un visur tās maksā dārgi, bet cipari nedzīvo paši par sevi. Dzīvību tajos rada cilvēks, tāpēc tas ir vērtīgākais uzņēmuma resurss ne tikai teorētiski, bet arī praksē.

Kā vadībā kombinēt abas pieejas?

Mazajā biznesā ikdienišķas ir situācijas, kad vienam cilvēkam jātiek galā gan ar sistēmiskiem, rentabilitātes un procesu pārvaldības jautājumiem, gan jāuztur komandas gars un motivācija. Kā to paveikt? Ieviešot ikdienā paradumus, kas raksturo gan vienu, gan otru lomu.

1. Sistēmiskums - no vadītāja

Raugies uz biznesu kā uz laukumu ar dažādām zonām, no kurām nevienu nevar atstāt novārtā – finanses un to plānošana, produktu vai pakalpojumu kvalitāte un attīstība, uzņēmuma resursu pārvaldīšana, mārketings. Visi šie segmenti ir vienlīdz būtiski un atstājot kādu novārtā, pēc laika būs jūtamas sekas. Vadītājam nav jāpārzina visas jomas detaļās, bet jāredz lielā bilde un jāprot deleģēt.

2. Attiecības - no līdera

Ne tikai ar pircējiem vai klientiem, bet pirmām kārtām – ar darbiniekiem. Viena no līdera spilgtākajām kvalitātēm ir spēja nenogurstoši un šķietami organiski uzturēt attiecības, iedvesmot, būt mentoram. Ja tas nav tavā dabā, piestrādā, lai šo aspektu savā ikdienā veicinātu – vienmēr sniedz atgriezenisko saiti, novērtē un izvērtē veiksmes, analizē neveiksmes, bet ilgi pie tām neturies. Novērtē savus darbiniekus un tikai tad viņi patiešām parūpēsies par klientiem.

3. Plānošana - no vadītāja

Kaut arī vienīgā stabilā lieta pasaulē ir pārmaiņas, ne velti biznesā ir tādi jēdzieni kā budžeta veidošana, pieprasījuma plānošana atbilstoši cikliskumam. Plānojot vadītājs daļēji kontrolē apstākļus – definējot mērķi, formulējot, kā to sasniegt un nosakot rīcības soļus. Ilgtermiņa vīzija, īstermiņa mērķi un konsekventa pieeja to īstenošanā ir būtisks aspekts uzņēmuma produktivitātē.

4. Iedrošinājums mainīt plānus - no līdera

Līderis vienmēr uzklausa trakas idejas un ir gatavs riskam un izaicinājumam. Radi atbalstošu vidi iniciatīvai, kas tiek attiecīgi novērtēta, ļauj kļūdīties, un uzņēmuma vīzijas un mērķu ietvaros dod iespēju darbiniekiem īstenot savas individuālās ambīcijas.

5. Nopietnība un atbildība - no vadītāja

Konsekvence, pārliecība un drošības sajūta – tās ir lietas, ko darbinieki augstu novērtē vadītājā. Laikā izpildītas norunas, stabilitāte atalgojuma politikā un skaidra papildu bonusu sistēma. Vienlaikus - stingrība rezultātu kontrolē un uzstādīto mērķu īstenošanā. Būtiskākais – skaidri kritēriji, pēc kuriem tiek mērīta efektivitāte un rezultāts.

6. Ārpus kastes pieeja - no līdera

Elastīgs darba režīms, neplānotas izbraukuma darba dienas visiem kopā, eksperimentālas pieejas atsevišķu projektu īstenošanā un geimifikācijas jeb spēļošanas pieejas īstenošana ikdienā var paveikt brīnumus. BlueOrange ir pārliecināts, ka pietiek ar mazām niansēm, lai atmodinātu komandu un uzturētu aizrautību arī nopietnajā ikdienā.