Ja tavs uzņēmums meklē līdzekļus attīstībai

2017. gada 27. februāris

Ja uzņēmumam vajag naudu attīstībai, Latvijā biežāk izmantotie kapitāla avoti ir kredīts, līzings, faktorings vai ES fondi. Mazāk zināms, bet pēdējā laikā arvien biežāk izmantots investīciju avots ir obligāciju emisija. Tā ne tikai ļauj piesaistīt līdzekļus, bet sniedz arī virkni citu labumu – vairo uzņēmuma atpazīstamību, dažādo kapitāla piesaistes avotus, turklāt nereti ir finansiāli izdevīgāka par citiem aizņēmuma veidiem.

Pasaulē pazīst jau sen

Finansējuma piesaiste ar obligāciju emisiju pasaulē pazīst sen un lieto ļoti plaši. To izmanto, lai diversificētu finansējuma avotus, ja uzņēmumam nav pieejams bankas kredīts pietiekamā apjomā vai uzlabotu naudas plūsmu. ECB dati liecina, ka eirozonas nefinanšu uzņēmumiem obligācijas nodrošina ap 18% no aizņemtā kapitāla.

Visbiežāk ziņās var lasīt par pasaules lielo uzņēmumu vērtspapīriem, jo tie izceļas ar lieliem darījumu apmēriem.

Latvijas pieredze

Latvijā normatīvo aktu un fondu biržas noteikumi ir labvēlīgi maziem, vidējiem un lieliem uzņēmumiem – obligācijas var izlaist gan SIA, gan akciju sabiedrība. Katrai no uzņēmumu grupām ir savas nianses:

• maziem uzņēmumiem ir īsa darbības vēsture un maza tirgus daļa,

• vidējie uzņēmumi mēģina sabalansēt izaugsmes ambīcijas un rentabilitāti,

• lieliem uzņēmumiem ir vieglāk pieejami banku kredīti par zemām likmēm.

Taču pie noteiktiem apstākļiem ir iespēja atrast kopsaucēju un sabalansēt līdzekļu apjomu ar pieņemamu finansējuma cenu. Obligāciju emisija ir izdevīgāka par akciju kapitāla piesaisti, jo tas ir lētāks finansējuma avots un nav jāuztraucas zaudēt kontroli pār uzņēmumu.

Atkarībā no apstākļiem obligāciju emisiju var iekļaut fondu biržas sarakstā. Tas ir apliecinājums investoriem, ka uzņēmums augstu vērtē atklātību, regulāri publicēs finanšu pārskatus un citu būtisku informāciju. Visus biržā kotētos uzņēmumus uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Piesaistīto līdzekļu apjoms aug

Tomēr pēdējos gados arī Latvijā pieaug uzņēmumu skaits, kas interesējas par iespējām piesaistīt finansējumu ar obligāciju emisijas starpniecību. To veicina citu uzņēmumu veiksmīgie piemēri un regulāri informatīvi pasākumi. Salīdzinot ar 2015. gadu, kopējais Latvijā emitēto parāda vērtspapīru apjoms 2016.gadā ir audzis par 31% līdz 561 miljonam eiro, kas ietver arī banku laidienus.

BlueOrange ir viena no nedaudzajām bankām Baltijā, kas jau vairāk nekā sešus gadus ne tikai organizē obligāciju emisiju uzņēmumiem, bet arī mērķtiecīgi attīsta minēto finanšu instrumentu. Pērn banka organizēja parāda vērtspapīra laidienus trim esošajiem emitentiem, kopējā plānotā finansējuma summa ir virs 61 miljona eiro. Latvijas ekonomikas attīstībai tas nozīmē konkurētspējīgākus uzņēmumus un jaunas darba vietas.

Kopumā bankas speciālisti ir organizējuši vairāk nekā 40 slēgtās un publiskās emisijas, piesaistot visplašāko investoru loku – bankas, pensiju un ieguldījumu fondus, turīgas privātpersonas un individuālus ieguldītājus.

Galvenās nozares, kas līdz šim izmantojušas obligāciju emisiju kā alternatīvu finansējuma avotu, ir bankas, alternatīvais kreditēšanas sektors, nekustamā īpašuma, vairumtirdzniecības un atsevišķi ražošanas uzņēmumi. Nākotnē to varētu izmantot arī tādas nozares kā IT un pakalpojumu.

Aktuālā informācija vienuviet

Lai veicinātu izpratni par biznesam tik ļoti nozīmīgo finanšu instrumentu un vienlaikus popularizētu obligāciju emitentus un to vērtspapīrus, BlueOrange speciālisti ir izstrādājuši specializētu interneta vietni www.highyield.eu.Tajā ir apkopoti aktuālie piedāvājumi Baltijas akciju tirgū, kā arī izklāstīta investoriem–iesācējiem noderīga informācija.

Visus highyield.eu mājaslapā minētos emisiju prospektus ir reģistrējusi Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisija un tās ir iekļautas Nasdaq Riga. Tas norāda uz to, ka šīs investīcijas ir ar kvalitātes standartu, kas to atšķir no daudziem zināmajām Twino vai Mintos platformām.

KAS IR OBLIGĀCIJAS?

Obligācijas ir parāda vērtspapīri, ko emitē uzņēmumi, valstis, pašvaldības, lai uz konkrētu laika posmu aizņemtos naudu no investoriem. Obligāciju emisija ļauj piesaistīt naudu gan no institucionālajiem investoriem, tajā skaitā pensiju fondiem, gan arī no privātpersonām.

Prasības emitējošam uzņēmumam

• Uzņēmumam jābūt vismaz trīs gadu veiksmīgai pamatdarbības vēsturei

• Iepriekšējā gada finanšu pārskatam jābūt sagatavotam saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS)

• Uzņēmumam jābūt skaidri definētai stratēģijai un piesaistāmā finansējuma izlietojumam

• Profesionāla vadības komanda, kas ir gatava publiski stāstīt par uzņēmumu

• Vēlamais emisijas apjoms ir vairāki miljoni eiro


BlueOrange (Baltikums Bank) organizētās obligāciju emisijas 2013.-2016.gadā

• Elko grupa AS EUR 50 000 000

• SIA Express Credit EUR 5 000 000

• SIA VIA SMS Group EUR 12 400 000

• Elko grupa AS EUR 8 000 000

• AS Mogo EUR 20 000 000

• SIA Baltic Dairy Board EUR 950 000

• SIA ExpressCredit EUR 8,500,000

• AS Muganbank USD 7,000,000


Jānis Dubrovskis, Investīciju piesaistes pārvaldes vadītājs 

• Obligāciju emisiju organizēšanā darbojas kopš 2003. gada. Aktīvs dažādu parāda vērtspapīru tirgus iniciatīvu dalībnieks.

• Piesaistījis investīcijas parāda vērtspapīru veidā uzņēmumiem no Baltijas valstīm, Bulgārijas un Azerbaidžānas.

• Ieguvis maģistra grādu Ekonomikā Latvijas Universitātē un pabeidzis finanšu analīzes kursus (CFA).

• 2014. gadā saņemta īpašā Nasdaq Riga biržas Gada balva par ieguldījumu Latvijas korporatīvo obligāciju tirgus attīstībā un investīciju iespēju paplašināšanu privātajiem un institucionālajiem investoriem.