Liec savai naudai strādāt tavā labā!

2017. gada 13. marts

Nav jābūt miljonāram, lai sāktu ieguldīt. Bet ir lielākas cerības par tādu kļūt, ja liksi naudai strādāt tavā labā un mācēsi savu naudu ieguldīt pareizi. Kaspars Peisenieks, BlueOrange Investīciju portfeļu pārvaldnieks, labprāt dalās savos vērojumos.

Kādi ir cilvēku ieguldīšanas paradumi Latvijā?

Noguldījumu apjoms bankās aug. Tas nozīmē, ka cilvēkiem ļoti svarīga ir naudas drošība. Ja tā nebūtu, šie līdzekļi tiktu investēti akcijās, obligācijās, nekustamajā īpašumā un biznesā. Augsta ieguldījumu drošība ir nozīmīga, taču - jo zemāks risks, jo zemāks sagaidāmais ienesīgums.

Cik liela nozīme ir ienesīgumam?

Ļoti liela! Jo augstāks ienesīgums, jo straujāk pieaugs ieguldītie līdzekļi. Salīdzinājumam – 1 000 eiro ieguldījums pēc desmit gadiem ar 1% ienesīgumu būs 1 104 eiro vērts, ar 5% ienesīgumu - 1 628 eiro, ar 10% ienesīgumu - 2 593 eiro. To var saukt par salikto procentu „burvību”. Pieaugot ieguldījuma termiņam, atšķirības gala rezultātā ļoti strauji turpina pieaugt.

Cik daudz naudas ir pietiekami, lai sāktu ieguldīt?

Naudas daudzumam nav nozīmes. Var sākt ar pāris eiro, noguldot tos krājkontā. Par ieguldījumiem akcijās un fondos var sākt domāt, kad līdzekļu apjoms pārsniedz 10 000 eiro. Bet, ieguldot atsevišķās obligācijās, būs nepieciešami vairāki desmiti vai pat simti tūkstoši eiro.

Kā pārvarēt bailes no ieguldīšanas?

Tāpat kā ar veselības uzlabošanu – vienkārši ir jāsāk. Ieguldīšana nebūt nenozīmē tikai sarežģītas investīcijas. Ieguldīšana ir arī uzkrājumu veidošana nebaltai dienai norēķinu kontā, vidēja termiņa uzkrājums depozītā.

Ir visdažādākie ieguldītāji – no zema līdz augsta riska tipa cilvēkiem. Ieguldīšana vienmēr saistās ar kaut kādu risku. Kad ir uzstādīts konkrēts mērķis, kā sasniegšanai tiek veikti ieguldījumi, bailes un skepse jāliek malā un jāsāk rīkoties.

Kā sākt ieguldīt?

Sākumā ir svarīgi atbildēt uz vairākiem jautājumiem:

• kāds ir ieguldījumu mērķis?

• kam uzkrātie un nopelnītie līdzekļi tiks tērēti?

• vai tie ir paredzēti liela pirkuma veikšanai, vai vecumdienu nodrošināšanai, vai pasīvā ienākuma nodrošināšanai?


Biežākie ieguldījuma mērķi ir šādi:

• Lielam pirkumam. Pirmā iemaksa mājas iegādei, automašīnai, dzīvokļa remontam, ceļojumam. Šādu ieguldījumu termiņš var būt no pāris mēnešiem līdz pāris gadiem. Piemēroti būtu konservatīvi un zema riska ieguldījumu instrumenti - krājkonts, termiņdepozīts.

Bērnu izglītībai. Šo ieguldījumu termiņš būs 18 gadi un vairāk. Tas ļauj sākotnēji ieguldīt agresīvākos un riskantākos ieguldījumos ar augstāku ienesīgumu. Tuvojoties bērna augstskolas laikam, ieguldījumus var novirzīt uz konservatīvākiem variantiem.

• Vecumdienām. Jo jaunākos gados sāksi krāt, jo vairāk ieguldījumiem būs laika darboties, un procenti var sasniegt negaidīti labu rezultātu. Sākotnēji var izvēlēties agresīvāku plānu, bet, tuvojoties pensijai - konservatīvāku ieguldīšanu.

Cik ilgā laikā savus mērķus var sasniegt?

Jo vairāk laika ir līdz mērķa sasniegšanai, jo augstāka riska investīcijas var izvēlēties, kas īstermiņā var būt ļoti svārstīgas, taču ilgtermiņā nodrošinās augstāku ienesīgumu. Ja paredzamais ieguldījumu termiņš ir līdz 3 gadiem, tad labāk izmantot konservatīvu ieguldījumu rīkus ar ļoti zemu risku.

Savukārt ieguldījumiem ar termiņu virs 10 gadiem derēs arī augstāka riska ieguldījumi, t.sk., akcijas un akciju fondi.

Tāpat ir jāmēģina apzināt savu riska apetīti. Katram cilvēkam riska uzņemšanās spēja ir atšķirīga. Viens nebūs gatavs riskēt ne ar vienu centu, kamēr cits būs gatavs riskēt ar 10-20% no ieguldījuma, lai ilgtermiņā nodrošinātu augstāku ienesīgumu.

Biežākās kļūdas, ko pieļauj citi?

Nav stratēģijas. Pirms ieguldīt, ir jāizveido skaidrs, konkrēts, izpildāms plāns. Citādi ir risks izveidot konfliktējošus ieguldījumus, vai arī tie pārklājas un riski netiek sadalīti. Plānu nav ieteicams mainīt biežāk kā reizi gadā.

Augsti komisiju maksājumi – tie samazina ieguldījuma ienesīgumu.

Trūkst zināšanu. Daudzi ieguldījumu instrumenti šķiet vienkārši, taču, iepazīstot detaļas, atklājas ļoti daudz „mazu āķīšu”. Ja negribi iepazīt visas nianses, konsultējies ar ieguldījumu profesionāli.

Kad mana nauda sāks pelnīt un cik?

Šobrīd dzīvojam laikā, kad centrālo banku likmes ir ļoti zemas. Tāpēc arī ieguldījumu ienesīgums ir zems. Taču akciju tirgi iepriekšējos simts gados ir spējuši nodrošināt vidēji ap 8% ienesīgumu gadā. Dažus gadus peļņa var būt augstāka, citus - nebūt vispār, un krīžu laikā var rasties zaudējumi. Taču ilgtermiņā vidēji tika sasniegts 8% ienesīgums. Tātad, ja ir ilgtermiņa mērķis un izvēlēti attiecīgi ilgtermiņa ieguldījumi, tiem ir jāļauj darboties ilgtermiņā.

Vai es kļūšu bagāts?

Jā. Taču tam ir vairāki nosacījumi, tai skaitā - rūpīga finansiālā plānošana, atbilstošu mērķu izvirzīšana un ieguldījumu disciplīna.


Kaspars Peisenieks
• Šveices Biznesa skola, MBA programma
• Banku augstskola, maģistra grāds finansēs
• Personīgā bloga http://peisenieks.com autors