No Demenes līdz Nidai jeb Ziedoņa pēdās pa Leišmalīti

2018. gada 15. maijs

Latvijai apkārt vedošās takas un ceļi, ko jau dēvē par 1836 ceļu, Leišmalītes posmā vijas cauri novadiem Latvijas-Lietuvas pierobežā - pa Saldus novada Nīgrandes pagasta Kalniem, Vaiņodes, Rucavas, Aknīstes, Daugavpils, Bauskas, Jelgavas, Ilūkstes, Neretas, Viesītes, Priekules, Auces, Rundāles, Tērvetes un Vecumnieku novadiem.

Garākais muzejs Latvijā

„Ir šur tur jāaizbrauc un jāpaseko, vai „masu mediji” nepūš pīlītes”, teica Imants Ziedonis, kad runāja par Latvijas iepazīšanu.

Latvijas un Lietuvas pierobežu, kā arī citus Latvijas novadus Imants Ziedonis savulaik izstaigājis kopā ar dēlu Rimantu. Staigājot un braucot, vērojot dabu, pilsētas, ļaudis, runājoties un taujājot, Imants Ziedonis apzināja latviešu identitāti, dzīvesveidu un tautai raksturīgo. Redzētais un piedzīvotais lasāms viņa “Kurzemītē”, “Leišmalītē”, ”Tutepatās” un citos viņa darbos.

Ziedoņa sapnis bija kājām izstaigāt visu Latviju, katru novadu un ciemu, aprunāties ar katru no ceļā sastaptajiem cilvēkiem. Ziedoņa pieredzētais turpina iedvesmot Latvijas apceļotājus līdz pat šim brīdim, tāpēc pēc Imanta Ziedoņa muzeja iniciatīvas Leišmalītes taka 571 kilometru garumā nodēvēta par garāko muzeju Latvijā.

Satikt īstos cilvēkus

Lai izpētītu, kā labāk iet, kur nakšņot un ko apskatīt, Leišmalītes 1836 ceļa posmā pēdējo gadu laikā notikuši 12 izpētes gājieni un šogad līdz „Izgaismo Latviju” kulminācijai 21.jūnijā plānoti vēl trīs. Katrs gājiens ir īpašs ne tikai ar iespēju vērot krāšņo dabas dažādību, bet arī ar ceļā satiktajiem cilvēkiem.

„Jāpiekrīt reiz Imanta Ziedoņa teiktajam: "Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam jāpalīdz parādīties.” Organizējot šos Leišmalītes gājienus un aicinot cilvēkus tajos piedalīties, mēs palīdzam skaistumam parādīties. Piemēram, esam piedzīvojuši krāšņu sagaidīšanu novadā ar dziesmām, dejām un cienastiem. Mums bijusi iespēja redzēt, kā atdzimušas senās muižas, skolas un baznīcas. Esam bijuši katra novada īpašajās vietās, tikušies ar cilvēkiem, kuri visu mūžu ir ieguldījuši, lai pilsēta, ciems augtu. Ir ārkārtīgi grūti izcelt vienu gājienu, jo katrā ir bijis kas izceļams. Atmiņā palikušas Bārtas un Rucavas sievas, gards un īpašs novada ēdiens, Gārsenes pils, parki, Dunalkas purva laipas, uzņēmīgi cilvēki, kuriem atrodas laivas 120 cilvēkiem. Zīmīgi, ka mēs gājienos esam satikuši daudz cilvēku, kuri ir iedegušies par savu novadu - atjauno ceļus un tic, ka tradīcijās ir spēks un pierobeža neizmirs,” stāsta Imanta Ziedoņa muzeja pārstāve un Leišmalītes gājienu koordinatore Maija Jaunzeme. 

Vēl var paspēt piedalīties!

Vēl var paspēt doties Imanta Ziedoņa pēdās un piedalīties 1836 ceļa izzināšanas ekspedīcijās Leišmalītē. 19.-20.maijā paredzēts gājiens Rundāles novadā, 26.-27.maijā - Tērvetes, bet 9.-10.jūnijā - Vecumnieku novadā. 

Leišmalītes gājiens Rundāles novadā solās būt īpašs. Sestdien, 19.maijā, ceļš vedīs no Saulainas uz Sviteni ar nakšņošanu Svitenes Tautas namā. Muzeja nakts ietvaros tur paredzēts Imanta Ziedoņa muzeja rīkots pasākums „Varenā tumsa” ar brīvdabas kino un vakarēšanu ar stāstiem un dziesmām.

„Katrs šāds gājiens un pieredze ir lieliska iespēja ieraudzīt Latviju citām acīm. Latvijas apceļošana stiprina mūsu piederības sajūtu valstij, veido izpratni par Latvijas pierobežas situāciju un ļauj apzināties, cik liela loma ir katra paša līdzdalībā labākas dzīves kvalitātes veidošanā,” saka M.Jaunzeme. 


Attēlos:
1836 ceļa gājēji Embūtes pagastā, 2016.gada augusts
Rucavas sievas tautastērpos, 2017.gada septembris
Kopīga zupas ēšana pēc gājiena Dēselē, 2016.gada augusts

Pievienojies pasākumam www.izgaismolatviju.lv