Sākt Jauno gadu ar jaunu apņemšanos

2017. gada 28. decembris

Janvāra pirmajās dienās gandrīz ikviens no mums ir apņēmības pilns realizēt kādu savu apņemšanos vai sasniegt paša izvirzītu mērķi – pakāpties pa karjeras kāpnēm, uzsākt studijas, ievērot veselīgāku dzīvesveidu vai apgūt kaut ko jaunu.

Starp desmitiem iespēju kā vienu no mērķtiecīgākajām visbiežāk min tieši angļu valodas apguvi, visbiežāk – nākamā līmeņa sasniegšanu.

BlueOrange Life programmas partneri – NH mācību centra pasniedzēji – atzīmē trīs galvenos savu studentu motivācijas iemeslus:

• Labāka izglītība

Angļu valodas zināšanas paver studiju un prakses iespējas starptautiskajā tirgū pat tad, ja vēl nepārvaldi attiecīgās valsts valodu. Zinot angļu valodu, var studēt ne tikai Apvienotajā Karalistē vai ASV, bet arī Somijā, Dānijā, Vācijā un citur.

• Karjeras iespējas

Šobrīd Latvijas uzņēmumos angļu valodas zināšanas ir kļuvušas par obligātu prasību. Savukārt angļu valodas pārzināšana biznesa līmenī paver iespējas gan augstākam kāpienam karjerā, gan plašākai sadarbībai ar ārvalstu partneriem.

• Sevis pilnveidošana

Angļu valodas apguve ir lielisks sevis pilnveidošanas rīks, kas paplašina redzesloku un dod papildu zināšanas. Pētījumu centra Eurobarometer aptaujā noskaidrots, ka 72% Latvijas iedzīvotāju tieši angļu valodu uzskata par visnoderīgāko valodu personīgajai attīstībai. 

Angļu valodu ir iespējams apgūt vieglāk, nekā domājat!

Valodnieki uzskata, ka angļu valoda, atšķirībā no daudzām citām svešvalodām, ir viegli apgūstama. Gan gramatika, gan fonētika, gan citas valodniecības apakšnozares angļu valodai ir vienkāršākas, salīdzinot ar latviešu vai krievu valodu. NH mācību centra pasniedzēji ir novērojuši, kādi aspekti ietekmē to, cik efektīvi studentam noritēs jaunas valodas apguves process.

1. Studentu pieraksti. Studentam ir jābūt labi izstrādātai savu pierakstu sistēmai, t.i., ja students pieraksta jaunu vielu, tad jāizprot tas, ka studentam šie pieraksti būs jāpārlasa. Svarīgi ir izmantot dažādas krāsas, lai izceltu sev svarīgāko, tad jaunas zināšanas tiek sistematizētas arī galvā.

2. Zināšanu atkārtošana. Starp mums ir ļoti talantīgi cilvēki, kam valodas padodas viegli un bez pūlēm, tomēr lielākajai daļai no mums ir jāpiepūlas. Svarīgs valodas apguves nosacījums – ik pa laikam atkārtot to, kas bijis iemācīts.

3. Trešais, iespējams, ir vissvarīgākais punkts. Studentam jānāk uz mācībām jau noskaņotam dzirdēt un arī lietot valodu ne tikai nodarbību laikā, bet arī ārpus mācību telpas. Ja studentam ir ausis kā ”antenas“, kas ir noskaņotas uztvert jauno valodu no dažādiem avotiem (tie var būt gan reklāmas uzraksti, gan sociālie tīkli, gan filmas, gan radio), var garantēt, ka pienāks brīdis, kad būs jūtams zināms progress valodu apguvē.