BLUEORANGE AKTĪVU PĀRVALDĪŠANAS REZULTĀTI AUGUSTĀ


Augusta vidēji svērtais ienesīgums sastādījis +1.28%, kopējo rezultātu no gada sākuma paaugstinot līdz +13.29%.

Augusta sākumā minimizējām riskus, samazinot pozīcijas tehnoloģiju sektorā. Šādi rīkojāmies, ņemot vērā milzīgo peļņu, ko šajā nozarē bijām guvuši šogad, un nolēmām koncentrēties uz mazāk populāriem aktīviem.

Galvenokārt turpinājām palielināt pozīcijas pamatmetālu ieguves uzņēmumos. Mēs uzskatām šo sektoru par pievilcīgu, jo tajā novērojama ārkārtīgi zema investoru līdzdalība, kā arī svars S&P 500 indeksa ietvaros vien 0.1%. Kamēr jaunā investoru paaudze fantazē par jaunuzņēmumu “vienradžiem” un virtuālās valūtas ražošanu (mainingu), mēs speciāli izvēlējāmies senāku un tradicionālāku pieeju, uzpērkot augstas kvalitātes aktīvus dabas resursu ieguves uzņēmumos, kas ir pārvarējuši cikliskos kritumus ar spēcīgām bilancēm un ir gatavi pelnīt no globālās ekonomiskās izaugsmes.

Viens no tādiem piemēriem ir Teck Inc. (TECK US). Līdz augusta beigām Teck akciju vērtība palielinājās par 67%, salīdzinot ar zemo punktu jūnija vidū. Attiecīgajā laika periodā S&P 500 ienesīgums sastādīja 2%. Jāņem vērā tas, ka finanšu analītiķi ir tikko kā sākuši atjaunot savus novērtēšanas kritērijus, atspoguļojot augstākas izejvielu cenas, kas varētu palielināt aktivitāti dabas resursu ieguves sektorā. Cenu paaugstināšanās šajā sektorā var būt diezgan iespaidīga, ņemot vērā neelastīguma tendenci īsā un vidējā termiņa piedāvājumā, izraisot straujas izejvielu cenu izmaiņas, kad pieprasījums pieaug, bet piedāvājums ir nepietiekams. Šī ir ciklisko sektoru raksturīga iezīme, un izskatās, ka izaugsme mums vēl ir priekšā. Tāpat izskatās, ka ir stabilizējušās naftas cenas, un mēs esam sākuši meklēt iespējas šajā sadragātajā sektorā.

Augusts ir vasaras atvaļinājumu laiks, kad tirdzniecības apjomiem ir tendence samazināties. Ziemeļkorejas raķešu izmēģinājumi un kodoluzbrukuma iespējamība satricināja šo relatīvo mieru, lai gan tirgi ātri atguvās. Postījumi, ko Teksasā izraisījusi viesuļvētra “Hārvijs”, akciju tirgu arī ietekmējuši maz.

Mēs turpinām novērot spēcīgu konservatīvu noskaņojumu kapitāla tirgos, naudai turpinot ieplūst investīciju kvalitātes obligācijās. ASV 10 gadu valsts parāda vērtspapīri tirgojušies par viszemāko cenu kopš iepriekšējā gada novembra, un mums joprojām ir sarežģīti atrast pārliecinošas iespējas parāda vērtspapīru sektorā. Tomēr mēs atsākamies uzpirkt obligācijas ar nesamērīgi zemu atdevi tikai tāpēc, ka to dara visi pārējie. Atbilstošas iespējas noteikti parādīsies, tās ir jāsagaida.

Droši sazinieties ar mums (asset@blueorangebank.com), lai uzzinātu vairāk par mūsu investīciju stratēģijām.

BlueOrange Klientu portfeļu pārvaldīšanas komandas vārdā izsaku jums pateicību par nerimstošo uzticību un atbalstu!


Pauls Miklaševičs

Svarīga juridiska informācija

Nekas no šeit ietvertā nav uzskatāms par piedāvājumu, lūgumu vai rekomendāciju attiecībā uz jebkuru investīciju produktu vai pakalpojumu, piedāvājumu pārdot vai lūgumu piedāvāt iegādāties jebkurus finanšu instrumentus; šādi pakalpojumi netiks sniegti, finanšu instrumenti netiks piedāvāti vai pārdoti jebkurā jurisdikcijā, kur šāds piedāvājums, lūgums, sniegšana vai pārdošana būtu nelikumīgi. Viss saturs ir pakļauts piemērojamajiem regulējošajiem aktiem. Jebkuram potenciālajam investoram jāpārliecinās, ka investīcijas jebkurā produktā un/vai pakalpojumā, kas minēts šajā materiālā, ir pieļaujamas saskaņā ar tā domicila normatīvajiem aktiem. Šīs materiāls nav domāts nevienai personai jurisdikcijā, kurā (personas nacionalitātes, rezidences vai citu iemeslu dēļ) materiāla pieejamība ir aizliegta.

Sniegtās ziņas ir paredzētas tikai informācijai, un investoriem pašiem jānoskaidro, vai šis pakalpojums vai produkts ir piemērots un atbilstošs tā investīciju vajadzībām un vai ir nepieciešama profesionāla konsultācija. Lūdzam skatīt piedāvājuma dokumentus, lai saņemtu plašāku informāciju par noteiktiem produktiem.

Daži apgalvojumi, kas šeit ietverti, var būt apgalvojumi par nākotnes izredzēm, kas balstās uz AS BlueOrange Bank pašreizējiem uzskatiem un pieņēmumiem, un ir saistīti ar zināmiem un nezināmiem riskiem un neskaidrībām, kas var novest pie attiecīgo rezultātu, snieguma vai notikumu būtiskas atšķirības no gaidītā, pamatojoties uz apgalvojumiem. Papildus nākotnes apgalvojumiem, kas ir jāskata kontekstā, vārdi „var, būs, vajadzētu, sagaida, plāno, taisās, gatavojas, uzskata, lēš, paredz, potenciāli, turpinās” un līdzīgi teicieni norāda uz nākotnes apgalvojumiem. BlueOrange neuzņemas atbildību par jebkādas šeit publicētas informācijas par nākotnes prognozēm atjaunošanu.

Investīcijas

Pagātnes rezultāti nav nākotnes rezultātu garants. Investīcijas finanšu tirgos ir pakļautas noteiktiem riskiem, tai skaitā tirgus, procentu likmju, emitenta, kredīta un inflācijas riskiem. Finanšu instrumentu cenas var paaugstināties vai pazemināties atkarībā no reāliem vai šķietamiem apstākļiem attiecīgajā tirgū, ekonomikā vai nozarē. Investīciju vērtība un ienākumi no tām var gan palielināties, gan samazināties, un jūs varat neatgūt savu sākotnējo ieguldījumu. Kad investīcijās ietilpst valūtas ekspozīcija, izmaiņas valūtas kursos var samazināt vai palielināt investīciju vērtību. Jebkādas nodokļu priekšrocības, uz kurām ir atsauces šajā materiālā, var mainīties, un to pieejamība un vērtība būs atkarīga no jūsu individuālajiem apstākļiem.

Paļāvības neesamība

Lai gan BlueOrange zināmā mērā ir nodrošinājis sniegtās informācijas precizitāti, uzticamību vai pilnīgumu, BlueOrange nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas (t.sk. atbildību pret trešajām pusēm) gan tieši, gan netieši. BlueOrange pauž viedokļus tikai personīgai lietošanai un informācijai, un tie var mainīties bez brīdinājuma. Nekas, kas ir publicēts materiālā, nav uzskatāms par investīciju, juridisko, nodokļu vai citu konsultāciju, un uz to nevar paļauties, pieņemot investīciju vai citu lēmumu.

© 2017 AS BlueOrange Bank. Visas tiesības rezervētas.