BlueOrange aktīvu pārvaldīšanas rezultāti februārī


Februārī mūsu vidēji svērtais ienesīgums sastādījis - 3 ,18 %. Kopš 2015. gada sākuma esam nodrošinājuši saviem klientiem neto ienesīgumu +35,68% ar Šārpa koeficientu 1,24.

Ja runājam par ieguldījumu stratēģiju neto ienesīgumu, vidējais svērtais rādītājs februārī bija (a) -0,36%konservatīvajām stratēģijām, (b) -3,25% sabalansētajām stratēģijām un (c) - 4,37% agresīvajām stratēģijām.

Februāris bija grūts mēnesis. Janvāra eiforija deva ceļu masveida izpārdošanai visās aktīvu klasēs un atgādināja, ka ieguldīt kapitāla tirgū nav viegli.

Izpārdošana līdzīgi tai, ko esam piedzīvojuši februārī, izraisa investoriem bažas un šaubas. Nav iespējams nodrošināt pilnīgu pārliecību attiecībā uz aktīvu cenām – cik zemu tās var krist īsā laika periodā vai cik ātri tās var atgūties. Lai gan mēs ieguldām klientu aktīvus, balstoties uz to, ko uzskatām, notiks ilgtermiņā, mēs vienmēr apzināmies to psiholoģisko spriedzi, ko var izraisīt šādas izpārdošanas.

Mūsu janvāra komentārā mēs rakstījām:
Diemžēl, šī brutālā izpārdošana, ko novērojām kopš februāra sākuma, ir ietekmējusi daudzus mūsu ienākumus janvārī. Mēs uzskatām šo izpārdošanu par īslaicīgu un neredzam iemeslu panikai. Mūsu pozīcijas paliek nemainīgas, un mēs centīsimies palielināt diskontētās pozīcijas. 

Līdz šim, mūsu reakcija ir bijusi pareiza. Kaut arī mēs ne vienmēr varam pārliecināt visus mūsu klientus pārvarēt grūtības, mēs cenšamies izmantot cenu vājumu, lai izveidotu nākotnes peļņas citiem.

Augstāka inflācija ir kļuvusi par februāra izpārdošanas aizsācēju, par ko 2. februārī liecināja labāki nekā gaidīti dati par vidējās darba samaksas likmi par stundu. No mūsu ikmēneša ziņojumiem jūs zināt, ka mēs skaidri apzināmies inflācijas dzinējspēkus, un ka esam mainījuši mūsu ieguldījumu stratēģiju, lai pielāgotu inflācijas ietekmi uz mūsu portfeļiem – proti, palielinot īpatsvaru uz izejvielu ražotāju uzņēmumiem. Diemžēl pēdējā mēneša laikā kritumu piedzīvoja arī tāda nozare, kā izejvielas un izejvielu ražotāju akcijas, taču mūsu darbs paliek neskarts.

Februārī Džeroms Pauels (Jerome Powell) nomainīja Dženetu Jellenu (Janet Yellen) ASV Federālās rezervju sistēmas vadītāja amatā. Saskaņā ar mūsu prognozēm, viņa politika būtiski neatšķirsies no Jellenas politikas, un mēs paredzam, ka kursu likmes turpinās pakāpeniski pieaugt. Atšķirībā no saviem priekšgājējiem pēdējo četrdesmit gadu laikā, Pauels nav ekonomists un viņam ir pieredze investīciju banku darbības jomā.

Jāatzīmē, ka Trampa uzņēmumu ienākuma nodokļa samazinājums palielināja dubultā (fiskālā un tirdzniecības) deficīta problēmu ASV. Un tas, mūsuprāt, ir piemērotākais vāja ASV dolāra skaidrojums. Tomēr, mēs uzskatām, ka šis pamatojums ir pārspīlēts. Kapitāls plūst tur, kur to labāk pielieto, un Trampa korporatīvā nodokļa samazinājums ir bijis līdz šim spēcīgākais pamudinājums uzņēmumu attīstīšanai Amerikā. No otras puses, Trampa lēmums ieviest tērauda un alumīnija importa tarifus izraisīja drebuļus finanšu tirgos marta sākumā un noveda pie Harija Kona (Gary Cohn) atkāpšanās no Baltā Nama Nacionālās Ekonomikas padomes direktora amata. Tarifu kari ir briesmīga ekonomikas politika, taču kopš tā laika kļuvis skaidrs, ka tarifi netiks piemēroti visiem tirdzniecības partneriem. Klīst baumas, ka Lerijs Kadlou (Larry Kudlow) nomainīs Konu. Kadlou atklāti atbalsta spēcīga dolāra politiku.

Klientu portfeļu pārvaldīšanas komandas vārdā izsaku jums pateicību par nerimstošo uzticību un atbalstu!


Pauls Miklaševičs

Svarīga juridiska informācija

Nekas no šeit ietvertā nav uzskatāms par piedāvājumu, lūgumu vai rekomendāciju attiecībā uz jebkuru investīciju produktu vai pakalpojumu, piedāvājumu pārdot vai lūgumu piedāvāt iegādāties jebkurus finanšu instrumentus; šādi pakalpojumi netiks sniegti, finanšu instrumenti netiks piedāvāti vai pārdoti jebkurā jurisdikcijā, kur šāds piedāvājums, lūgums, sniegšana vai pārdošana būtu nelikumīgi. Viss saturs ir pakļauts piemērojamajiem regulējošajiem aktiem. Jebkuram potenciālajam investoram jāpārliecinās, ka investīcijas jebkurā produktā un/vai pakalpojumā, kas minēts šajā materiālā, ir pieļaujamas saskaņā ar tā domicila normatīvajiem aktiem. Šīs materiāls nav domāts nevienai personai jurisdikcijā, kurā (personas nacionalitātes, rezidences vai citu iemeslu dēļ) materiāla pieejamība ir aizliegta.

Sniegtās ziņas ir paredzētas tikai informācijai, un investoriem pašiem jānoskaidro, vai šis pakalpojums vai produkts ir piemērots un atbilstošs tā investīciju vajadzībām un vai ir nepieciešama profesionāla konsultācija. Lūdzam skatīt piedāvājuma dokumentus, lai saņemtu plašāku informāciju par noteiktiem produktiem.

Daži apgalvojumi, kas šeit ietverti, var būt apgalvojumi par nākotnes izredzēm, kas balstās uz AS BlueOrange Bank pašreizējiem uzskatiem un pieņēmumiem, un ir saistīti ar zināmiem un nezināmiem riskiem un neskaidrībām, kas var novest pie attiecīgo rezultātu, snieguma vai notikumu būtiskas atšķirības no gaidītā, pamatojoties uz apgalvojumiem. Papildus nākotnes apgalvojumiem, kas ir jāskata kontekstā, vārdi „var, būs, vajadzētu, sagaida, plāno, taisās, gatavojas, uzskata, lēš, paredz, potenciāli, turpinās” un līdzīgi teicieni norāda uz nākotnes apgalvojumiem. BlueOrange neuzņemas atbildību par jebkādas šeit publicētas informācijas par nākotnes prognozēm atjaunošanu.

Investīcijas

Pagātnes rezultāti nav nākotnes rezultātu garants. Investīcijas finanšu tirgos ir pakļautas noteiktiem riskiem, tai skaitā tirgus, procentu likmju, emitenta, kredīta un inflācijas riskiem. Finanšu instrumentu cenas var paaugstināties vai pazemināties atkarībā no reāliem vai šķietamiem apstākļiem attiecīgajā tirgū, ekonomikā vai nozarē. Investīciju vērtība un ienākumi no tām var gan palielināties, gan samazināties, un jūs varat neatgūt savu sākotnējo ieguldījumu. Kad investīcijās ietilpst valūtas ekspozīcija, izmaiņas valūtas kursos var samazināt vai palielināt investīciju vērtību. Jebkādas nodokļu priekšrocības, uz kurām ir atsauces šajā materiālā, var mainīties, un to pieejamība un vērtība būs atkarīga no jūsu individuālajiem apstākļiem.

Paļāvības neesamība

Lai gan BlueOrange zināmā mērā ir nodrošinājis sniegtās informācijas precizitāti, uzticamību vai pilnīgumu, BlueOrange nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas (t.sk. atbildību pret trešajām pusēm) gan tieši, gan netieši. BlueOrange pauž viedokļus tikai personīgai lietošanai un informācijai, un tie var mainīties bez brīdinājuma. Nekas, kas ir publicēts materiālā, nav uzskatāms par investīciju, juridisko, nodokļu vai citu konsultāciju, un uz to nevar paļauties, pieņemot investīciju vai citu lēmumu.

© 2018 AS BlueOrange Bank. Visas tiesības rezervētas.