BlueOrange aktīvu pārvaldīšanas rezultāti janvārī


Ar patiesu gandarījumu paziņojam, ka janvārī mūsu vidēji svērtais ienesīgums sastādījis +2,07%. Kopš 2015. gada sākuma esam nodrošinājuši saviem klientiem neto ienesīgumu 40,14% ar Šārpa koeficientu 1,56.

Ja runājam par ieguldījumu stratēģiju neto ienesīgumu, vidējais svērtais rādītājs janvārī bija (a) -0,41% konservatīvajām stratēģijām, (b) +0,64% sabalansētajām stratēģijām un (c) +4,59% agresīvajām stratēģijām.

Janvārī dominēja trīs galvenās tēmas: (1) liela peļņa pasaules akciju tirgos, (2) ASV dolāra vājums un (3) ASV valsts obligāciju izpārdošana.

ASV finanšu ministra Stīva Mnučina apgalvojums, ka lētāks dolārs ir labi priekš ASV ekonomikas, uz Eiropas ekonomikas datu nepārtrauktas pozitīvās dinamikas fona ir izraisījis ASV dolāra vērtības kritumu līdz zemākajam līmenim pēdējo trīs gadu laikā attiecībā pret eiro (1,24 USD/EUR). Mēs uzskatām, ka šī korekcija ir nedaudz pārspīlēta attiecībā uz tuvākajiem gadiem, un sagaidām virzības maiņu.

Pozitīvie ASV ekonomikas dati izraisīja valsts obligāciju izpārdošanu (-1,4%), paredzot Federālo rezervju sistēmas stingrāku politiku. Lielāks ienesīgums rada pretēju efektu uz obligāciju cenu, un tas bija galvenais faktors mūsu konservatīvo stratēģiju negatīvam ienesīgumam.

Šobrīd ir svarīgi sekot līdzi turpmākajai ASV valsts obligāciju ienesīguma līmeņa dinamikai, jo augstāks ienesīgums varētu piesaistīt līdzekļu plūsmas no citām aktīvu grupām. Pēc ilgiem bezdarbības gadiem ASV naudas tirgus fondi atkal parādījās kā aktīvu kategorija.

Visas šīs trīs tēmas ir savstarpēji saistītas, ņemot vērā lieko globālo likviditāti centrālo banku veicināšanas politikas dēļ un ar to saistīto inflācijas dzinējspēku atgriešanos.

Ne tik sen centrālajām bankām bija lielas bažas par deflācijas iespējamību, un tās izmantoja visu iespējamo, lai veicinātu izaugsmi un inflāciju. Šī ir kopīgā tēma pasaules vēsturē: bailes un izmisums, kas izraisa īstermiņa lēmumu pieņemšanu ar nopietnām sekām nākotnē. Tas var beigties ļoti slikti, bet vēl ne tagad...

Pasaules ekonomikas dati un korporatīvie ieņēmumi turpina pārsniegt prognozes. Arī Trampa parakstītajam likumam par korporatīvo nodokli, kas paredz samazināt ASV uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi no 35% līdz 21%, ir neslēpti pozitīva ietekme uz ASV uzņēmumu peļņu. Eiropa beidzot demonstrē konsekventi spēcīgākus ekonomikas datus, kā arī inflācijas atgriešanās pazīmes. Piemēram, Vācijas lielākā arodbiedrība “IG Metall” ir panākusi vienošanos par darba algas paaugstināšanu par 4,3% un par ērtākiem darba apstākļiem. Tas nenotiek vidē, kur nav izaugsmes, un tas būtu jāuztver kā spēcīgs signāls attiecībā uz negatīvo likmju beigu iestāšanos.

Diemžēl, šī brutālā izpārdošana, ko novērojām kopš februāra sākuma, ir ietekmējusi daudzus mūsu ienākumus janvārī. Mēs uzskatām šo izpārdošanu par īslaicīgu un neredzam iemeslu panikai. Mūsu pozīcijas paliek nemainīgas, un mēs centīsimies palielināt diskontētās pozīcijas.

Klientu portfeļu pārvaldīšanas komandas vārdā izsaku jums pateicību par nerimstošo uzticību un atbalstu!

Pauls Miklaševičs


Svarīga juridiska informācija

Nekas no šeit ietvertā nav uzskatāms par piedāvājumu, lūgumu vai rekomendāciju attiecībā uz jebkuru investīciju produktu vai pakalpojumu, piedāvājumu pārdot vai lūgumu piedāvāt iegādāties jebkurus finanšu instrumentus; šādi pakalpojumi netiks sniegti, finanšu instrumenti netiks piedāvāti vai pārdoti jebkurā jurisdikcijā, kur šāds piedāvājums, lūgums, sniegšana vai pārdošana būtu nelikumīgi. Viss saturs ir pakļauts piemērojamajiem regulējošajiem aktiem. Jebkuram potenciālajam investoram jāpārliecinās, ka investīcijas jebkurā produktā un/vai pakalpojumā, kas minēts šajā materiālā, ir pieļaujamas saskaņā ar tā domicila normatīvajiem aktiem. Šīs materiāls nav domāts nevienai personai jurisdikcijā, kurā (personas nacionalitātes, rezidences vai citu iemeslu dēļ) materiāla pieejamība ir aizliegta.

Sniegtās ziņas ir paredzētas tikai informācijai, un investoriem pašiem jānoskaidro, vai šis pakalpojums vai produkts ir piemērots un atbilstošs tā investīciju vajadzībām un vai ir nepieciešama profesionāla konsultācija. Lūdzam skatīt piedāvājuma dokumentus, lai saņemtu plašāku informāciju par noteiktiem produktiem.

Daži apgalvojumi, kas šeit ietverti, var būt apgalvojumi par nākotnes izredzēm, kas balstās uz AS BlueOrange Bank pašreizējiem uzskatiem un pieņēmumiem, un ir saistīti ar zināmiem un nezināmiem riskiem un neskaidrībām, kas var novest pie attiecīgo rezultātu, snieguma vai notikumu būtiskas atšķirības no gaidītā, pamatojoties uz apgalvojumiem. Papildus nākotnes apgalvojumiem, kas ir jāskata kontekstā, vārdi „var, būs, vajadzētu, sagaida, plāno, taisās, gatavojas, uzskata, lēš, paredz, potenciāli, turpinās” un līdzīgi teicieni norāda uz nākotnes apgalvojumiem. BlueOrange neuzņemas atbildību par jebkādas šeit publicētas informācijas par nākotnes prognozēm atjaunošanu.

Investīcijas

Pagātnes rezultāti nav nākotnes rezultātu garants. Investīcijas finanšu tirgos ir pakļautas noteiktiem riskiem, tai skaitā tirgus, procentu likmju, emitenta, kredīta un inflācijas riskiem. Finanšu instrumentu cenas var paaugstināties vai pazemināties atkarībā no reāliem vai šķietamiem apstākļiem attiecīgajā tirgū, ekonomikā vai nozarē. Investīciju vērtība un ienākumi no tām var gan palielināties, gan samazināties, un jūs varat neatgūt savu sākotnējo ieguldījumu. Kad investīcijās ietilpst valūtas ekspozīcija, izmaiņas valūtas kursos var samazināt vai palielināt investīciju vērtību. Jebkādas nodokļu priekšrocības, uz kurām ir atsauces šajā materiālā, var mainīties, un to pieejamība un vērtība būs atkarīga no jūsu individuālajiem apstākļiem.

Paļāvības neesamība

Lai gan BlueOrange zināmā mērā ir nodrošinājis sniegtās informācijas precizitāti, uzticamību vai pilnīgumu, BlueOrange nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas (t.sk. atbildību pret trešajām pusēm) gan tieši, gan netieši. BlueOrange pauž viedokļus tikai personīgai lietošanai un informācijai, un tie var mainīties bez brīdinājuma. Nekas, kas ir publicēts materiālā, nav uzskatāms par investīciju, juridisko, nodokļu vai citu konsultāciju, un uz to nevar paļauties, pieņemot investīciju vai citu lēmumu.

© 2018 AS BlueOrange Bank. Visas tiesības rezervētas.