BLUEORANGE AKTĪVU PĀRVALDĪŠANAS REZULTĀTI JŪLIJĀ


Jūlija vidēji svērtais ienesīgums sastādīja +3.10%, mūsu kopējo rezultātu no gada sākuma paaugstinot līdz +11.86%.

Jūlijā rūpīgi analizējām korporatīvos pārskatus par uzņēmumu peļņu, kopumā tie bijuši ļoti iespaidīgi. Jūlija beigās 72% no uzņēmumiem, kas ir iekļauti S&P 500 indeksā, pārspējuši vidējās peļņas par akciju (EPS) rādītāju, turklāt 70% no uzņēmumiem peļņas rādītājs bija augstāks par prognozēto. Šie, acīmredzot iedvesmojošie, rezultāti ļāva S&P 500 noslēgt mēnesi par 1.95% augstāk, kamēr kopējā tirgus volatilitāte norimusi līdz rekordzemam līmenim.

Runājot par makroekonomisko vidi, ASV centrālā banka atstājusi likmes nemainīgas, jūlija sanāksmē atsaucoties uz negaidīti zemu inflācijas līmeni. Eiropas Centrālā banka arī nemainīja savas procentu likmes un nesolīja pat samazināt ekonomiskās stimulācijas programmu, neskatoties uz pozitīvajiem datiem no Eirozonas. Labvēlīgais noskaņojums Eirozonā kā arī ASV politiskie strupceļi un mahinācijas (veselības aprūpes reformas izgāšanās parlamentā, Trampa izmeklēšana, kā arī “turnikets” augsta līmeņa personām Baltajā Namā) spieda ASV dolāra kursu lejup, salīdzinājumā ar eiro, kura kurss pagājušā mēneša laikā pieaudzis par 3.5% pret dolāru. Teorētiski, lētākam dolāram vajadzētu palīdzēt amerikāņu eksportētājiem, tai pat laikā apgrūtinot ārvalstu importu uz ASV.

Pārskatu sezonai noslēdzoties, saskatām mazāk iespējamo katalizatoru, kas tuvākajā nākotnē varētu turpināt tehnoloģiju sektora tālāku izaugsmi. Ņemot vērā šī sektora ierobežotās izaugsmes iespējas, esam pārdevuši vairākumu no saviem aktīviem tehnoloģiju nozarē, turpinot izvietot kapitālu dabas resursu ieguves sektora uzņēmumu akcijās. Esam secinājuši, ka dabas resursu ieguves sektors ir ārkārtīgi zemi novērtēts un kapitalizēts, it īpaši salīdzinājumā ar tehnoloģiju sektoru. Šī gada cenas/ ienākumu (P/E) prognoze globālajam metālu un dabas resursu ieguves sektoram ir 13.39, to attiecīgi padarot vairāk kā divas reizes lētāku, nekā tehnoloģiju sektoru, kuram prognozētā cenas/ienākumu attiecība ir 29.95. Jāpiebilst, ka kopējā publiski tirgotā metālu un dabas resursu ieguves sektora tirgus vērtība ir 823 miljardi, kamēr Apple, kas pašlaik ir vislielākais, publiski kotētais tehnoloģiju uzņēmums, tirgus kapitalizācija sastāda veselus $827 miljardus.

Droši sazinieties ar mums (asset@blueorangebank.com), lai uzzinātu vairāk par mūsu investīciju stratēģijām.

BlueOrange Klientu portfeļu pārvaldīšanas komandas vārdā izsaku jums pateicību par nerimstošo uzticību un atbalstu!


Pauls Miklaševičs

Svarīga juridiska informācija

Nekas no šeit ietvertā nav uzskatāms par piedāvājumu, lūgumu vai rekomendāciju attiecībā uz jebkuru investīciju produktu vai pakalpojumu, piedāvājumu pārdot vai lūgumu piedāvāt iegādāties jebkurus finanšu instrumentus; šādi pakalpojumi netiks sniegti, finanšu instrumenti netiks piedāvāti vai pārdoti jebkurā jurisdikcijā, kur šāds piedāvājums, lūgums, sniegšana vai pārdošana būtu nelikumīgi. Viss saturs ir pakļauts piemērojamajiem regulējošajiem aktiem. Jebkuram potenciālajam investoram jāpārliecinās, ka investīcijas jebkurā produktā un/vai pakalpojumā, kas minēts šajā materiālā, ir pieļaujamas saskaņā ar tā domicila normatīvajiem aktiem. Šīs materiāls nav domāts nevienai personai jurisdikcijā, kurā (personas nacionalitātes, rezidences vai citu iemeslu dēļ) materiāla pieejamība ir aizliegta.

Sniegtās ziņas ir paredzētas tikai informācijai, un investoriem pašiem jānoskaidro, vai šis pakalpojums vai produkts ir piemērots un atbilstošs tā investīciju vajadzībām un vai ir nepieciešama profesionāla konsultācija. Lūdzam skatīt piedāvājuma dokumentus, lai saņemtu plašāku informāciju par noteiktiem produktiem.

Daži apgalvojumi, kas šeit ietverti, var būt apgalvojumi par nākotnes izredzēm, kas balstās uz BlueOrange (zīmols, ko izmanto juridiskā persona Baltikums Bank AS – turpmāk „BlueOrange”) pašreizējiem uzskatiem un pieņēmumiem, un ir saistīti ar zināmiem un nezināmiem riskiem un neskaidrībām, kas var novest pie attiecīgo rezultātu, snieguma vai notikumu būtiskas atšķirības no gaidītā, pamatojoties uz apgalvojumiem. Papildus nākotnes apgalvojumiem, kas ir jāskata kontekstā, vārdi „var, būs, vajadzētu, sagaida, plāno, taisās, gatavojas, uzskata, lēš, paredz, potenciāli, turpinās” un līdzīgi teicieni norāda uz nākotnes apgalvojumiem. BlueOrange neuzņemas atbildību par jebkādas šeit publicētas informācijas par nākotnes prognozēm atjaunošanu.

Investīcijas

Pagātnes rezultāti nav nākotnes rezultātu garants. Investīcijas finanšu tirgos ir pakļautas noteiktiem riskiem, tai skaitā tirgus, procentu likmju, emitenta, kredīta un inflācijas riskiem. Finanšu instrumentu cenas var paaugstināties vai pazemināties atkarībā no reāliem vai šķietamiem apstākļiem attiecīgajā tirgū, ekonomikā vai nozarē. Investīciju vērtība un ienākumi no tām var gan palielināties, gan samazināties, un jūs varat neatgūt savu sākotnējo ieguldījumu. Kad investīcijās ietilpst valūtas ekspozīcija, izmaiņas valūtas kursos var samazināt vai palielināt investīciju vērtību. Jebkādas nodokļu priekšrocības, uz kurām ir atsauces šajā materiālā, var mainīties, un to pieejamība un vērtība būs atkarīga no jūsu individuālajiem apstākļiem.

Paļāvības neesamība

Lai gan BlueOrange zināmā mērā ir nodrošinājis sniegtās informācijas precizitāti, uzticamību vai pilnīgumu, BlueOrange nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas (t.sk. atbildību pret trešajām pusēm) gan tieši, gan netieši. BlueOrange pauž viedokļus tikai personīgai lietošanai un informācijai, un tie var mainīties bez brīdinājuma. Nekas, kas ir publicēts materiālā, nav uzskatāms par investīciju, juridisko, nodokļu vai citu konsultāciju, un uz to nevar paļauties, pieņemot investīciju vai citu lēmumu.

© 2017 Baltikums Bank AS (BlueOrange). Visas tiesības rezervētas.