BLUEORANGE AKTĪVU PĀRVALDĪŠANAS REZULTĀTI JŪNIJĀ


Mūsu vidēji svērtais ienesīgums jūnijā sastādīja +0.23%, palielinot mūsu ienesīgumu no gada sākuma līdz +8.49%.

Pagājušajā mēnesī mēs vērojām lejupslīdi tehnoloģiju uzņēmumu akcijās, un arī jūnijā šis sektors turpina saglabāt svārstīgumu. Pateicoties mūsu rotācijai dažādās nozarēs, esam spējuši kompensēt zaudējumus no atlikušajām pozīcijām tehnoloģiju uzņēmumu akcijās.

Ir jāatzīmē, ka viens no visdinamiskākajiem uzņēmumiem, kas pārsniedza gaidāmos rezultātus, bija Nike Inc. Pēdējā pusotra gada laikā Nike akcijas pieredzējušas daudz grūtību, tomēr jūnijā pieauga par 11.34% sakarā ar labākiem, nekā bija gaidīts, finanšu rezultātiem un pozitīvu virzību uz priekšu. Nike ir fenomenāls zīmols, kas turpina investēt modernākajās tehnoloģijās, tomēr tas tirgojās zemāk nekā tā konkurenti. Kompānijā arī tika ierauta aktīvajā mazumtirgotāju akciju izpārdošana. Maijā mēs pirkām Nike akcijas par samazinātu cenu. Reizēm, kad augstas kvalitātes uzņēmumu akcijas pārdod ar atlaidi, jāpajautā sev: “Vai tas tirgosies augstāk pēc pieciem gadiem?”. Mūsu atbilde bija viennozīmīgi “Jā”. Turklāt 55% no Nike ieņēmumiem nāk no valstīm ārpus ASV, kas nozīmē, ka viņu ārvalstu valūtas ieņēmumi var veicināt attīstību vājāka ASV dolāra kursa apstākļos.

Kas attiecas uz makroekonomisko situāciju, jāatzīmē, ka 14. jūnijā ASV Federālo rezervju sistēma (FRS) paaugstināja bāzes procentu likmi. Šis bija jau trešais likmes pieaugums pēdējo sešu mēnešu laikā, un tirgus uztvēra to mierīgi – ASV valsts kases 10-gadīgo obligāciju ienesīguma rādītāji bija gandrīz nemainīgi. FRS arī paziņoja par bilances samazināšanas uzsākšanu “salīdzinoši drīz”. Diemžēl, šķiet, ka Džaneta Jelena (Janet Yellen) kārdina likteni, komentējot šādi: “Vai es teikšu, ka nekad vairs nebūs vēl viena finanšu krīze? Nē, droši vien, tas būtu pārāk tālu. Bet es esmu pārliecināta, ka šodien situācija ir daudz drošāka, un es ceru, ka tas nenotiks mūsu dzīves laikā, un es nedomāju, ka tā būs.”

Neskatoties uz Jelenas komentāriem, Eiropa uzrādīja ievērojami lielāku pārliecības līmeni. Dragi pozitīvais skatījums uz Eiropas ekonomisko stāvokli gandrīz pilnībā apstiprina, ka ECB ierosinātā kvantitatīvās mīkstināšanas programma tiešām tuvojas beigām (beidzot!).

Kopš Dragi komentāriem, ienesīgums ir pieaudzis gan Eiropā, gan ASV.

Mēs gaidījām monetārās politikas normalizēšanu Eiropā, un mūsu pozīcijas Eiropas finanšu uzņēmumos turpina uzrādīt ļoti augstus rezultātus. Mēs sagaidām, ka šī tendence turpināsies.

Droši sazinieties ar mums (asset@blueorangebank.com), lai uzzinātu vairāk par mūsu investīciju stratēģijām.

BlueOrange Klientu portfeļu pārvaldīšanas komandas vārdā izsaku jums pateicību par nerimstošo uzticību un atbalstu!


Pauls Miklaševičs

Svarīga juridiska informācija

Nekas no šeit ietvertā nav uzskatāms par piedāvājumu, lūgumu vai rekomendāciju attiecībā uz jebkuru investīciju produktu vai pakalpojumu, piedāvājumu pārdot vai lūgumu piedāvāt iegādāties jebkurus finanšu instrumentus; šādi pakalpojumi netiks sniegti, finanšu instrumenti netiks piedāvāti vai pārdoti jebkurā jurisdikcijā, kur šāds piedāvājums, lūgums, sniegšana vai pārdošana būtu nelikumīgi. Viss saturs ir pakļauts piemērojamajiem regulējošajiem aktiem. Jebkuram potenciālajam investoram jāpārliecinās, ka investīcijas jebkurā produktā un/vai pakalpojumā, kas minēts šajā materiālā, ir pieļaujamas saskaņā ar tā domicila normatīvajiem aktiem. Šīs materiāls nav domāts nevienai personai jurisdikcijā, kurā (personas nacionalitātes, rezidences vai citu iemeslu dēļ) materiāla pieejamība ir aizliegta.

Sniegtās ziņas ir paredzētas tikai informācijai, un investoriem pašiem jānoskaidro, vai šis pakalpojums vai produkts ir piemērots un atbilstošs tā investīciju vajadzībām un vai ir nepieciešama profesionāla konsultācija. Lūdzam skatīt piedāvājuma dokumentus, lai saņemtu plašāku informāciju par noteiktiem produktiem.

Daži apgalvojumi, kas šeit ietverti, var būt apgalvojumi par nākotnes izredzēm, kas balstās uz BlueOrange (zīmols, ko izmanto juridiskā persona Baltikums Bank AS – turpmāk „BlueOrange”) pašreizējiem uzskatiem un pieņēmumiem, un ir saistīti ar zināmiem un nezināmiem riskiem un neskaidrībām, kas var novest pie attiecīgo rezultātu, snieguma vai notikumu būtiskas atšķirības no gaidītā, pamatojoties uz apgalvojumiem. Papildus nākotnes apgalvojumiem, kas ir jāskata kontekstā, vārdi „var, būs, vajadzētu, sagaida, plāno, taisās, gatavojas, uzskata, lēš, paredz, potenciāli, turpinās” un līdzīgi teicieni norāda uz nākotnes apgalvojumiem. BlueOrange neuzņemas atbildību par jebkādas šeit publicētas informācijas par nākotnes prognozēm atjaunošanu.

Investīcijas

Pagātnes rezultāti nav nākotnes rezultātu garants. Investīcijas finanšu tirgos ir pakļautas noteiktiem riskiem, tai skaitā tirgus, procentu likmju, emitenta, kredīta un inflācijas riskiem. Finanšu instrumentu cenas var paaugstināties vai pazemināties atkarībā no reāliem vai šķietamiem apstākļiem attiecīgajā tirgū, ekonomikā vai nozarē. Investīciju vērtība un ienākumi no tām var gan palielināties, gan samazināties, un jūs varat neatgūt savu sākotnējo ieguldījumu. Kad investīcijās ietilpst valūtas ekspozīcija, izmaiņas valūtas kursos var samazināt vai palielināt investīciju vērtību. Jebkādas nodokļu priekšrocības, uz kurām ir atsauces šajā materiālā, var mainīties, un to pieejamība un vērtība būs atkarīga no jūsu individuālajiem apstākļiem.

Paļāvības neesamība

Lai gan BlueOrange zināmā mērā ir nodrošinājis sniegtās informācijas precizitāti, uzticamību vai pilnīgumu, BlueOrange nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas (t.sk. atbildību pret trešajām pusēm) gan tieši, gan netieši. BlueOrange pauž viedokļus tikai personīgai lietošanai un informācijai, un tie var mainīties bez brīdinājuma. Nekas, kas ir publicēts materiālā, nav uzskatāms par investīciju, juridisko, nodokļu vai citu konsultāciju, un uz to nevar paļauties, pieņemot investīciju vai citu lēmumu.

© 2017 Baltikums Bank AS (BlueOrange). Visas tiesības rezervētas.