BlueOrange aktīvu pārvaldīšanas rezultāti jūnijā


Jūnijā mūsu vidēji svērtais ienesīgums sastādījis -0,32%. Kopš 2015. gada sākuma esam nodrošinājuši saviem klientiem neto ienesīgumu +34,16%.

Ja runājam par ieguldījumu stratēģiju neto ienesīgumu, vidējais svērtais rādītājs jūnijā bija (a) -0,46% konservatīvajām stratēģijām, (b) +0,65% sabalansētajām stratēģijām un (c) +0,16% agresīvajām stratēģijām.

Trampa tirdzniecības kara taktika kļuva par centrālo tēmu jūnijā, strauji vājinot jaunattīstības tirgus attiecībā uz obligācijām (-1,49%), akcijām (-4,54%) un krāsainajiem metāliem (varš -3,72%; niķelis -2,18%; cinks -6,89%). Tirdzniecības karu efekts ir vienkāršs: tarifi palielina izmaksas ražotājiem, kuri pēc tam pārliek tās uz patērētāju pleciem. Cenu pieaugums patērētājiem noved pie zemāka pieprasījuma. Uzminiet, kurš ir ieguvējs? Neviens! Tagad pārnesīsim šo dinamiku uz uzņēmumiem ar starptautiskajām piegāžu ķēdēm un apsvērsim, kādus traucējumus var radīt šādi tarifi. Jautri, vai ne? Un tā kā tirgiem nepatīk nenoteiktība, mēs arī redzējām ievērojamas eksportētāju un izejvielu piegādātāju izpārdošanas. Neviens nevar precīzi pateikt, cik ilgi pastāvēs Trampa tirdzniecības kara taktika, bet jo ilgāk tā saglabājas, jo lielāka iespēja, ka tā sabojās ekonomikas noskaņojumu.

Neskatoties uz šo nevēlamu krāsaino metālu izpārdošanas scenāriju, labāko sniegumu starp pozīcijām klientu portfeļos uzrādīja metālu izpētes un ieguves uzņēmums Arizona Mining Inc. (+49%), kuru šobrīd pārņem tā stratēģiskais investors South32 Ltd. Nekad nav nekādu garantiju, bet šis darījums ir pierādījis, ka ar izciliem aktīviem, pārvaldīšanas pieredzi un pacietību var sasniegt fenomenālus ieguvumus ieguldījumu jomā.

Jūnijā mēs pārdevām lielāko daļu no mūsu ieguldījumiem ASV tehnoloģiju nozarē, fiksējot ievērojamu peļņu, tostarp arī savulaik mūsu top pozīciju – Shopify (SHOP US). Šī ir otrā reize, kad esam pilnībā pārdevuši mūsu pozīciju Shopify, kas pagājušā gada oktobra vidū tika iegādāta no jauna par mazāk nekā $95 un pārdota jūnija vidū par aptuveni $170. Mēs arī atvērām pozīcijas ASV mājokļu būvniecības sektorā, pamatojoties uz pozitīvu vērtējumu un pieaugošo pieprasījumu pēc jaunām mājām ASV tirgū. Mūsu naudas līdzekļu pozīcija klientu portfeļos pašlaik ir augstāka nekā kādu laiku ir bijusi, un mēs cītīgi meklējam jaunas pievilcīgas iespējas mūsu klientiem.

Klientu portfeļu pārvaldīšanas komandas vārdā izsaku jums pateicību par nerimstošo uzticību un atbalstu!

Pauls Miklaševičs

Svarīga juridiska informācija

Nekas no šeit ietvertā nav uzskatāms par piedāvājumu, lūgumu vai rekomendāciju attiecībā uz jebkuru investīciju produktu vai pakalpojumu, piedāvājumu pārdot vai lūgumu piedāvāt iegādāties jebkurus finanšu instrumentus; šādi pakalpojumi netiks sniegti, finanšu instrumenti netiks piedāvāti vai pārdoti jebkurā jurisdikcijā, kur šāds piedāvājums, lūgums, sniegšana vai pārdošana būtu nelikumīgi. Viss saturs ir pakļauts piemērojamajiem regulējošajiem aktiem. Jebkuram potenciālajam investoram jāpārliecinās, ka investīcijas jebkurā produktā un/vai pakalpojumā, kas minēts šajā materiālā, ir pieļaujamas saskaņā ar tā domicila normatīvajiem aktiem. Šīs materiāls nav domāts nevienai personai jurisdikcijā, kurā (personas nacionalitātes, rezidences vai citu iemeslu dēļ) materiāla pieejamība ir aizliegta.

Sniegtās ziņas ir paredzētas tikai informācijai, un investoriem pašiem jānoskaidro, vai šis pakalpojums vai produkts ir piemērots un atbilstošs tā investīciju vajadzībām un vai ir nepieciešama profesionāla konsultācija. Lūdzam skatīt piedāvājuma dokumentus, lai saņemtu plašāku informāciju par noteiktiem produktiem.

Daži apgalvojumi, kas šeit ietverti, var būt apgalvojumi par nākotnes izredzēm, kas balstās uz AS BlueOrange Bank pašreizējiem uzskatiem un pieņēmumiem, un ir saistīti ar zināmiem un nezināmiem riskiem un neskaidrībām, kas var novest pie attiecīgo rezultātu, snieguma vai notikumu būtiskas atšķirības no gaidītā, pamatojoties uz apgalvojumiem. Papildus nākotnes apgalvojumiem, kas ir jāskata kontekstā, vārdi „var, būs, vajadzētu, sagaida, plāno, taisās, gatavojas, uzskata, lēš, paredz, potenciāli, turpinās” un līdzīgi teicieni norāda uz nākotnes apgalvojumiem. BlueOrange neuzņemas atbildību par jebkādas šeit publicētas informācijas par nākotnes prognozēm atjaunošanu.

Investīcijas

Pagātnes rezultāti nav nākotnes rezultātu garants. Investīcijas finanšu tirgos ir pakļautas noteiktiem riskiem, tai skaitā tirgus, procentu likmju, emitenta, kredīta un inflācijas riskiem. Finanšu instrumentu cenas var paaugstināties vai pazemināties atkarībā no reāliem vai šķietamiem apstākļiem attiecīgajā tirgū, ekonomikā vai nozarē. Investīciju vērtība un ienākumi no tām var gan palielināties, gan samazināties, un jūs varat neatgūt savu sākotnējo ieguldījumu. Kad investīcijās ietilpst valūtas ekspozīcija, izmaiņas valūtas kursos var samazināt vai palielināt investīciju vērtību. Jebkādas nodokļu priekšrocības, uz kurām ir atsauces šajā materiālā, var mainīties, un to pieejamība un vērtība būs atkarīga no jūsu individuālajiem apstākļiem.

Paļāvības neesamība

Lai gan BlueOrange zināmā mērā ir nodrošinājis sniegtās informācijas precizitāti, uzticamību vai pilnīgumu, BlueOrange nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas (t.sk. atbildību pret trešajām pusēm) gan tieši, gan netieši. BlueOrange pauž viedokļus tikai personīgai lietošanai un informācijai, un tie var mainīties bez brīdinājuma. Nekas, kas ir publicēts materiālā, nav uzskatāms par investīciju, juridisko, nodokļu vai citu konsultāciju, un uz to nevar paļauties, pieņemot investīciju vai citu lēmumu.

© 2018 AS BlueOrange Bank. Visas tiesības rezervētas.