BlueOrange aktīvu pārvaldīšanas rezultāti maijā


Maijā mūsu vidēji svērtais ienesīgums sastādījis +0,66%. Kopš 2015. gada sākuma esam nodrošinājuši saviem klientiem neto ienesīgumu +34,59%.

Ja runājam par ieguldījumu stratēģiju neto ienesīgumu, vidējais svērtais rādītājs martā bija (a) -0,91% konservatīvajām stratēģijām, (b) +0,04% sabalansētajām stratēģijām un (c) +2,39% agresīvajām stratēģijām.

Dominējošā tēma maijā bija ASV dolāra atdzimšana, pieaugot par 3,5% attiecībā pret eiro. Mediji saista šīs pārmaiņas ar politisko nemieru Itālijā un Spānijā, taču lietas būtība ir tāda, ka ASV ekonomika ļoti labi attīstās. S&P 500 uzņēmumu ienākumi pirmajā ceturksnī pieauga par 24%, salīdzinot ar to pašu periodu pagājušajā gadā, un apstrādes rūpniecības iepirkumu vadītāju indekss arī pieauga maijā.

Diemžēl, krīze jaunattīstības tirgos, kā, piemēram, Turcijā un Brazīlijā, veicināja arī vērtspapīru tirgus vājināšanos. Spēcīgs ASV dolārs veicināja kopējās situācijas pasliktināšanos. Tā, piemēram, MSCI Emerging Markets akciju indekss maijā samazinājās par 2,2%, savukārt JP Morgan Emerging Market Bond Index Global (EMBIG) indekss – par 1,1%.

Kamēr pozīciju vājināšanās attiecībā uz vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu turpināja ietekmēt mūsu konservatīvā portfeļa sniegumu, mūsu veiktā vērtspapīru izvēle un īpatsvars tādās nozarēs, kā tehnoloģijas, materiāli un biotehnoloģijas, veicināja spēcīgu sniegumu mūsu agresīvajos portfeļos.

Daudzas mūsu akciju pozīcijas turpināja uzrādīt ļoti labus rādītājus arī jūnijā, un gūto peļņu mēs izmantojām citu iespēju finansēšanai.

Šī komentāra noslēgumā es gribētu izmantot šo iespēju, lai pateiktu, cik ļoti mēs lepojamies ar mūsu analītiķi Kristu Uzari. Nesen, divu nedēļu laikā, Krista ne tikai izcīnīja jau otro pēc kārtas Grand Prix titulu pasaules čempionātā ūdens motocikliem “UIM-ABP Aquabike World Championship” Itālijā, bet arī sasniedza fenomenālu rezultātu, aizstāvot savu bakalaura diplomdarbu. Apsveicam Kristu!

Klientu portfeļu pārvaldīšanas komandas vārdā izsaku jums pateicību par nerimstošo uzticību un atbalstu!

Pauls Miklaševičs

Svarīga juridiska informācija

Nekas no šeit ietvertā nav uzskatāms par piedāvājumu, lūgumu vai rekomendāciju attiecībā uz jebkuru investīciju produktu vai pakalpojumu, piedāvājumu pārdot vai lūgumu piedāvāt iegādāties jebkurus finanšu instrumentus; šādi pakalpojumi netiks sniegti, finanšu instrumenti netiks piedāvāti vai pārdoti jebkurā jurisdikcijā, kur šāds piedāvājums, lūgums, sniegšana vai pārdošana būtu nelikumīgi. Viss saturs ir pakļauts piemērojamajiem regulējošajiem aktiem. Jebkuram potenciālajam investoram jāpārliecinās, ka investīcijas jebkurā produktā un/vai pakalpojumā, kas minēts šajā materiālā, ir pieļaujamas saskaņā ar tā domicila normatīvajiem aktiem. Šīs materiāls nav domāts nevienai personai jurisdikcijā, kurā (personas nacionalitātes, rezidences vai citu iemeslu dēļ) materiāla pieejamība ir aizliegta.

Sniegtās ziņas ir paredzētas tikai informācijai, un investoriem pašiem jānoskaidro, vai šis pakalpojums vai produkts ir piemērots un atbilstošs tā investīciju vajadzībām un vai ir nepieciešama profesionāla konsultācija. Lūdzam skatīt piedāvājuma dokumentus, lai saņemtu plašāku informāciju par noteiktiem produktiem.

Daži apgalvojumi, kas šeit ietverti, var būt apgalvojumi par nākotnes izredzēm, kas balstās uz AS BlueOrange Bank pašreizējiem uzskatiem un pieņēmumiem, un ir saistīti ar zināmiem un nezināmiem riskiem un neskaidrībām, kas var novest pie attiecīgo rezultātu, snieguma vai notikumu būtiskas atšķirības no gaidītā, pamatojoties uz apgalvojumiem. Papildus nākotnes apgalvojumiem, kas ir jāskata kontekstā, vārdi „var, būs, vajadzētu, sagaida, plāno, taisās, gatavojas, uzskata, lēš, paredz, potenciāli, turpinās” un līdzīgi teicieni norāda uz nākotnes apgalvojumiem. BlueOrange neuzņemas atbildību par jebkādas šeit publicētas informācijas par nākotnes prognozēm atjaunošanu.

Investīcijas

Pagātnes rezultāti nav nākotnes rezultātu garants. Investīcijas finanšu tirgos ir pakļautas noteiktiem riskiem, tai skaitā tirgus, procentu likmju, emitenta, kredīta un inflācijas riskiem. Finanšu instrumentu cenas var paaugstināties vai pazemināties atkarībā no reāliem vai šķietamiem apstākļiem attiecīgajā tirgū, ekonomikā vai nozarē. Investīciju vērtība un ienākumi no tām var gan palielināties, gan samazināties, un jūs varat neatgūt savu sākotnējo ieguldījumu. Kad investīcijās ietilpst valūtas ekspozīcija, izmaiņas valūtas kursos var samazināt vai palielināt investīciju vērtību. Jebkādas nodokļu priekšrocības, uz kurām ir atsauces šajā materiālā, var mainīties, un to pieejamība un vērtība būs atkarīga no jūsu individuālajiem apstākļiem.

Paļāvības neesamība

Lai gan BlueOrange zināmā mērā ir nodrošinājis sniegtās informācijas precizitāti, uzticamību vai pilnīgumu, BlueOrange nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas (t.sk. atbildību pret trešajām pusēm) gan tieši, gan netieši. BlueOrange pauž viedokļus tikai personīgai lietošanai un informācijai, un tie var mainīties bez brīdinājuma. Nekas, kas ir publicēts materiālā, nav uzskatāms par investīciju, juridisko, nodokļu vai citu konsultāciju, un uz to nevar paļauties, pieņemot investīciju vai citu lēmumu.

© 2018 AS BlueOrange Bank. Visas tiesības rezervētas.