BlueOrange aktīvu pārvaldīšanas rezultāti martā


Martā mūsu vidēji svērtais ienesīgums sastādījis -1,94%. Kopš 2015. gada sākuma esam nodrošinājuši saviem klientiem neto ienesīgumu +33,05%.

Ja runājam par ieguldījumu stratēģiju neto ienesīgumu, vidējais svērtais rādītājs martā bija (a) -0,61% konservatīvajām stratēģijām, (b) -1,60% sabalansētajām stratēģijām un (c) -3,37% agresīvajām stratēģijām.

Martā finanšu tirgi visās nozarēs turpināja piedzīvot ievērojamas svārstības.

Pasaules tirdzniecības kara draudi kopā ar paaugstinātu spriedzi Sīrijā katru dienu ģenerēja arvien jaunus virsrakstus medijos, kuru rezultātā tirgi piedzīvoja strauju lejupslīdi vai eiforiju. Mēneša beigās haoss ņēma virsroku tirgū.

Mēs nevaram kontrolēt pasaules politiskos notikumus vai kritizēt varas pārstāvju un ietekmīgo personu tvītus.

Tomēr, ko mēs varam piedāvāt, ir stipra roka un perspektīvas sajūta, kad visapkārt ir tik daudz nesaprātīguma.

Mūsu iepriekšējā komentārā mēs rakstījām, ka “augstāka inflācija ir kļuvusi par februāra izpārdošanas aizsācēju, par ko 2. februārī liecināja labāki nekā gaidīti dati par vidējās darba samaksas likmi par stundu.”

Un ziniet ko? Martā šis rādītājs bija mazāks, nekā gaidīts, un parādīja, ka mēneša darba alga ASV pieauga tikai par 2,6% gada izteiksmē, salīdzinājumā ar 2,9% februārī. Vienalga tika atrasts cēlonis panikai, un fakti par pretējo nebija pamats, lai apturētu histērisku darbību tirgū. Par laimi, ar ziņu virsrakstiem radītais haoss nāk par labu pieredzējušiem portfeļu pārvaldniekiem, un, kaut gan svārstīgums ir nogurdinošs, tas izveido iespējas labākam sniegumam ilgtermiņā.

Kā vienu no pozitīviem momentiem ir jāatzīmē, ka procentu likmju pieaugums kopš gada sākuma nozīmē, ka augstas kvalitātes USD obligāciju ienesīgums atkal izraisa interesi, nākot par labu konservatīviem investoriem.

Neskatoties uz visām tirgus svārstībām, mūsu pārdošanas darbiniekiem februāris un marts ir kļuvuši par labākajiem mēnešiem, un tas nozīmē, ka mēs varējām ieguldīt jaunu klientu līdzekļus par pievilcīgām cenām. Apsveicam Andreju un viņa komandu ar izcili paveikto darbu!

Aprīlī esam novērojuši spēcīgu ienākumu pieaugumu, ņemot vērā globālās ekonomikas paplašināšanos un Trampa ierosināto uzņēmumu ienākuma nodokļa samazināšanu. ASV sankcijas pret Krievijas rūpniecības nozares titāniem mudināja pasauli dziļāk pievērsties jautājumam par izejmateriāliem un to pieejamību, un paaugstināja parasto metālu cenas. Mēs pacietīgi gaidījām, ka šis sektors piesaistīs vairāk uzmanības, un esam apmierināti ar mūsu izvēlēto ieguldījumu rezultātiem. Kamēr es rakstīju šo komentāru, esam ar uzviju kompensējuši marta mēneša negatīvo rezultātu.

Klientu portfeļu pārvaldīšanas komandas vārdā izsaku jums pateicību par nerimstošo uzticību un atbalstu!


Pauls Miklaševičs

Svarīga juridiska informācija

Nekas no šeit ietvertā nav uzskatāms par piedāvājumu, lūgumu vai rekomendāciju attiecībā uz jebkuru investīciju produktu vai pakalpojumu, piedāvājumu pārdot vai lūgumu piedāvāt iegādāties jebkurus finanšu instrumentus; šādi pakalpojumi netiks sniegti, finanšu instrumenti netiks piedāvāti vai pārdoti jebkurā jurisdikcijā, kur šāds piedāvājums, lūgums, sniegšana vai pārdošana būtu nelikumīgi. Viss saturs ir pakļauts piemērojamajiem regulējošajiem aktiem. Jebkuram potenciālajam investoram jāpārliecinās, ka investīcijas jebkurā produktā un/vai pakalpojumā, kas minēts šajā materiālā, ir pieļaujamas saskaņā ar tā domicila normatīvajiem aktiem. Šīs materiāls nav domāts nevienai personai jurisdikcijā, kurā (personas nacionalitātes, rezidences vai citu iemeslu dēļ) materiāla pieejamība ir aizliegta.

Sniegtās ziņas ir paredzētas tikai informācijai, un investoriem pašiem jānoskaidro, vai šis pakalpojums vai produkts ir piemērots un atbilstošs tā investīciju vajadzībām un vai ir nepieciešama profesionāla konsultācija. Lūdzam skatīt piedāvājuma dokumentus, lai saņemtu plašāku informāciju par noteiktiem produktiem.

Daži apgalvojumi, kas šeit ietverti, var būt apgalvojumi par nākotnes izredzēm, kas balstās uz AS BlueOrange Bank pašreizējiem uzskatiem un pieņēmumiem, un ir saistīti ar zināmiem un nezināmiem riskiem un neskaidrībām, kas var novest pie attiecīgo rezultātu, snieguma vai notikumu būtiskas atšķirības no gaidītā, pamatojoties uz apgalvojumiem. Papildus nākotnes apgalvojumiem, kas ir jāskata kontekstā, vārdi „var, būs, vajadzētu, sagaida, plāno, taisās, gatavojas, uzskata, lēš, paredz, potenciāli, turpinās” un līdzīgi teicieni norāda uz nākotnes apgalvojumiem. BlueOrange neuzņemas atbildību par jebkādas šeit publicētas informācijas par nākotnes prognozēm atjaunošanu.

Investīcijas

Pagātnes rezultāti nav nākotnes rezultātu garants. Investīcijas finanšu tirgos ir pakļautas noteiktiem riskiem, tai skaitā tirgus, procentu likmju, emitenta, kredīta un inflācijas riskiem. Finanšu instrumentu cenas var paaugstināties vai pazemināties atkarībā no reāliem vai šķietamiem apstākļiem attiecīgajā tirgū, ekonomikā vai nozarē. Investīciju vērtība un ienākumi no tām var gan palielināties, gan samazināties, un jūs varat neatgūt savu sākotnējo ieguldījumu. Kad investīcijās ietilpst valūtas ekspozīcija, izmaiņas valūtas kursos var samazināt vai palielināt investīciju vērtību. Jebkādas nodokļu priekšrocības, uz kurām ir atsauces šajā materiālā, var mainīties, un to pieejamība un vērtība būs atkarīga no jūsu individuālajiem apstākļiem.

Paļāvības neesamība

Lai gan BlueOrange zināmā mērā ir nodrošinājis sniegtās informācijas precizitāti, uzticamību vai pilnīgumu, BlueOrange nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas (t.sk. atbildību pret trešajām pusēm) gan tieši, gan netieši. BlueOrange pauž viedokļus tikai personīgai lietošanai un informācijai, un tie var mainīties bez brīdinājuma. Nekas, kas ir publicēts materiālā, nav uzskatāms par investīciju, juridisko, nodokļu vai citu konsultāciju, un uz to nevar paļauties, pieņemot investīciju vai citu lēmumu.

© 2018 AS BlueOrange Bank. Visas tiesības rezervētas.