BlueOrange aktīvu pārvaldīšanas rezultāti novembrī


Novembra vidēji svērtais ienesīgums sastādīja –0.36%, kopējais rezultāts no gada sākuma +15.26%.

Novembrī vairāki sektori, kuros bijām izvietojuši līdzekļus, uzrādīja vājus rezultātus – attīstības tirgus obligācijas nokritās, biotehnoloģiju sektorā izaugsme nebūtiska, grūtības bāzes metālu ieguves uzņēmumos. Tomēr, pateicoties aktīvu izvietošanai un vērtspapīru izvēlei, esam saglabājuši kapitālu klientu portfeļos.

Mēneša pirmajā pusē es biju devies uz investīciju konferenci Berlīnē, kur biju pārsteigts par celtniecības apjomiem pilsētā. Šo priekšstatu par Vācijas ekonomisko Zeitgeist drīz apstiprināja ziņas par kādu komercplatību īres līguma atjaunošanu Berlīnē, kura cena bija pakāpusies par 40%. Līdz ar to nav pārsteidzoši, ka Vācijas IKP bija pieaudzis 2,8% pretstatā prognozētajiem 2,3%. Acīmredzot, Eiropas zemās likmes sasniedz vēlamo efektu tās vislielākajā ekonomikā. Tāpat Eirozonas ražošanas sektora Iepirkumu vadītāju konfidences rādītājs (PMI) sasniedzis rekordaugsto atzīmi 60,1, kas atbilst izaugsmei par vairāk nekā 3%. Pavisam nesen Eiropā valdīja bažas par deflāciju pie procentu likmēm zem nulles; taču tagad pastāv priekšnosacījumi ievērojamai inflācijai. Būs interesanti vērot, kā ECB rīkosies šajā vidē, tomēr pārredzamā nākotnē mēs izvairīsimies no Eiropas garas durācijas investīciju līmeņa obligācijām.

Aizvadītajā mēnesī nebijām pārmērīgi aktīvi, tomēr izmantojām iespēju atpirkt Eiropas finanšu uzņēmumu akcijas, kuras bijām pārdevuši pie augstākām cenām. Pretstatā citiem aktīvu pārvaldniekiem, kas spēlējas un izmanto dažādus akciju fondus un indeksus kā to atsauces punktu ienesīguma noteikšanai, mēs iegādājamies un turam tikai to, kas mums patīk, un kas, mūsuprāt, ģenerēs klientiem visaugstāko ienesīgumu. Šī stratēģiskā atšķirība nodrošina mums divas būtiskas priekšrocības salīdzinājumā ar mūsu kolēģiem šajā jomā: 1) mēs varam fiksēt peļņu tad, kad uzskatām to par piemērotu, un neuztraukties par mazākas pozīcijas labajiem rezultātiem; 2) mēs tiecamies atrast iespējas pirms citi pārvaldnieki tās ir pamanījuši (tieši šeit tiek ģenerēta patiesā alfa).

Novembrī varam minēt labu piemēru tam, kā atradām lieliskas iespējas agrāk par konkurentiem: agresīvajos portfeļos bijām iegādājušies Kanādas medicīniskās marihuānas uzņēmumu akcijas. Nākamā gada 1. jūlijā Kanāda legalizēs marihuānas lietošanu, un sektora spēlētāji sacenšas par pieaugošo patērētāju pieprasījumu. Uz šo sektoru lūkojāmies jau kādu laiku, un par lūzuma punktu institucionālo investoru atbalstam uzskatījām ievērojamu veiksmīgu sekundārā finansējuma darījumu skaitu. Mēneša laikā nopelnījām virs 40%, fiksējām peļņu, un tagad turpinām novērtēt uzņēmumus, kas var kļūt par šīs jomas līderiem, kā arī tos konkurentus, kurus tie varētu izpirkt ceļā līdz dominancei.

Droši sazinieties ar mums (asset@blueorangebank.com), lai uzzinātu vairāk par mūsu investīciju stratēģijām.

BlueOrange Klientu portfeļu pārvaldīšanas komandas vārdā izsaku jums pateicību par nerimstošo uzticību un atbalstu!


Pauls Miklaševičs

Svarīga juridiska informācija

Nekas no šeit ietvertā nav uzskatāms par piedāvājumu, lūgumu vai rekomendāciju attiecībā uz jebkuru investīciju produktu vai pakalpojumu, piedāvājumu pārdot vai lūgumu piedāvāt iegādāties jebkurus finanšu instrumentus; šādi pakalpojumi netiks sniegti, finanšu instrumenti netiks piedāvāti vai pārdoti jebkurā jurisdikcijā, kur šāds piedāvājums, lūgums, sniegšana vai pārdošana būtu nelikumīgi. Viss saturs ir pakļauts piemērojamajiem regulējošajiem aktiem. Jebkuram potenciālajam investoram jāpārliecinās, ka investīcijas jebkurā produktā un/vai pakalpojumā, kas minēts šajā materiālā, ir pieļaujamas saskaņā ar tā domicila normatīvajiem aktiem. Šīs materiāls nav domāts nevienai personai jurisdikcijā, kurā (personas nacionalitātes, rezidences vai citu iemeslu dēļ) materiāla pieejamība ir aizliegta.

Sniegtās ziņas ir paredzētas tikai informācijai, un investoriem pašiem jānoskaidro, vai šis pakalpojums vai produkts ir piemērots un atbilstošs tā investīciju vajadzībām un vai ir nepieciešama profesionāla konsultācija. Lūdzam skatīt piedāvājuma dokumentus, lai saņemtu plašāku informāciju par noteiktiem produktiem.

Daži apgalvojumi, kas šeit ietverti, var būt apgalvojumi par nākotnes izredzēm, kas balstās uz AS BlueOrange Bank pašreizējiem uzskatiem un pieņēmumiem, un ir saistīti ar zināmiem un nezināmiem riskiem un neskaidrībām, kas var novest pie attiecīgo rezultātu, snieguma vai notikumu būtiskas atšķirības no gaidītā, pamatojoties uz apgalvojumiem. Papildus nākotnes apgalvojumiem, kas ir jāskata kontekstā, vārdi „var, būs, vajadzētu, sagaida, plāno, taisās, gatavojas, uzskata, lēš, paredz, potenciāli, turpinās” un līdzīgi teicieni norāda uz nākotnes apgalvojumiem. BlueOrange neuzņemas atbildību par jebkādas šeit publicētas informācijas par nākotnes prognozēm atjaunošanu.

Investīcijas

Pagātnes rezultāti nav nākotnes rezultātu garants. Investīcijas finanšu tirgos ir pakļautas noteiktiem riskiem, tai skaitā tirgus, procentu likmju, emitenta, kredīta un inflācijas riskiem. Finanšu instrumentu cenas var paaugstināties vai pazemināties atkarībā no reāliem vai šķietamiem apstākļiem attiecīgajā tirgū, ekonomikā vai nozarē. Investīciju vērtība un ienākumi no tām var gan palielināties, gan samazināties, un jūs varat neatgūt savu sākotnējo ieguldījumu. Kad investīcijās ietilpst valūtas ekspozīcija, izmaiņas valūtas kursos var samazināt vai palielināt investīciju vērtību. Jebkādas nodokļu priekšrocības, uz kurām ir atsauces šajā materiālā, var mainīties, un to pieejamība un vērtība būs atkarīga no jūsu individuālajiem apstākļiem.

Paļāvības neesamība

Lai gan BlueOrange zināmā mērā ir nodrošinājis sniegtās informācijas precizitāti, uzticamību vai pilnīgumu, BlueOrange nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas (t.sk. atbildību pret trešajām pusēm) gan tieši, gan netieši. BlueOrange pauž viedokļus tikai personīgai lietošanai un informācijai, un tie var mainīties bez brīdinājuma. Nekas, kas ir publicēts materiālā, nav uzskatāms par investīciju, juridisko, nodokļu vai citu konsultāciju, un uz to nevar paļauties, pieņemot investīciju vai citu lēmumu.

© 2017 AS BlueOrange Bank. Visas tiesības rezervētas.