BLUEORANGE AKTĪVU PĀRVALDĪŠANAS REZULTĀTI SEPTEMBRĪ


Septembra vidēji svērtais ienesīgums sastādījis +0,60%, kopējo rezultātu no gada sākuma paaugstinot līdz +13,97%.

Akciju tirgi turpināja ģenerēt spēcīgu atdevi septembrī, kamēr obligāciju cenas kļuva vājākas, turpinoties ASV likmju paaugstināšanas gaidām.

Pirms mēneša minējām, ka enerģijas ieguves sektors, mūsuprāt, izskatījās pārpārdots. Mēs palielinājām ekspozīciju šajā sektorā, gūstot ienākumus no akciju cenu atgūšanās.

Mūsu ieguldījumi pamatmetālu ieguves uzņēmumu akcijās ir bijuši mazāk veiksmīgi, tomēr volatilitāte ir sagaidīta šajā sektorā un oktobra sākumā cenas jau patīkami atguvušās.

Kopumā nevar teikt, ka aizvadītajā mēnesī bijām īpaši aktīvi portfeļu pārvaldīšanas ziņā, tomēr veicām vienu ļoti būtisku darījumu – proti, pārdevām visas akcijas, ko bijām turējuši Shopify Inc. (SHOP US).

Shopify akcijas pievienojām mūsu portfeļiem 2015. gada septembrī. Pirmais iegādes darījums izmaksāja mums $28,19 par akciju, un 2016. gadā mēs turpinājām palielināt mūsu pozīciju, redzot kā Shopify satriecošie rezultāti ne tikai apliecina, bet arī pastiprina mūsu investīciju tēzi. Šogad jau esam pārdevuši pusi no turētajām akcijām vienkāršās portfeļa uzturēšanas ietvaros: SHOP cena bija dubultojusies, kļūstot par pārāk lielu pozīciju. Pirms dažām nedēļām pārdevām visas akcijas, kas mums piederēja, par vairāk nekā $116 par akciju. Mēs joprojām uzskatām Shopify par fantastiski labu uzņēmumu, bet dažkārt ir jāprot vienkārši pateikt “paldies” un vismaz uz laiku noņemt savu naudu no galda.

Makroekonomiskajā frontē aktuāla kļuvusi ASV uzņēmumu nodokļu reforma, tomēr mēs nezinām, kad (ja vispār) tiks apstiprināts likumprojekts. Uzņēmumu nodokļu samazināšana uzlabotu uzņēmumu peļņu, kas noteikti nāktu par labu ASV akcijām.

Pavisam drīz sāksies jaunā ienākumu pārskatu sezona, un mēs cītīgi strādāsim pie savu investīciju tēžu apstiprināšanas vai atspēkošanas, kā arī meklēsim jaunas investīcijas, kas sekmēs mūsu klientu turīguma palielināšanu.


Droši sazinieties ar mums (asset@blueorangebank.com), lai uzzinātu vairāk par mūsu investīciju stratēģijām.

BlueOrange Klientu portfeļu pārvaldīšanas komandas vārdā izsaku jums pateicību par nerimstošo uzticību un atbalstu!


Pauls Miklaševičs

Svarīga juridiska informācija

Nekas no šeit ietvertā nav uzskatāms par piedāvājumu, lūgumu vai rekomendāciju attiecībā uz jebkuru investīciju produktu vai pakalpojumu, piedāvājumu pārdot vai lūgumu piedāvāt iegādāties jebkurus finanšu instrumentus; šādi pakalpojumi netiks sniegti, finanšu instrumenti netiks piedāvāti vai pārdoti jebkurā jurisdikcijā, kur šāds piedāvājums, lūgums, sniegšana vai pārdošana būtu nelikumīgi. Viss saturs ir pakļauts piemērojamajiem regulējošajiem aktiem. Jebkuram potenciālajam investoram jāpārliecinās, ka investīcijas jebkurā produktā un/vai pakalpojumā, kas minēts šajā materiālā, ir pieļaujamas saskaņā ar tā domicila normatīvajiem aktiem. Šīs materiāls nav domāts nevienai personai jurisdikcijā, kurā (personas nacionalitātes, rezidences vai citu iemeslu dēļ) materiāla pieejamība ir aizliegta.

Sniegtās ziņas ir paredzētas tikai informācijai, un investoriem pašiem jānoskaidro, vai šis pakalpojums vai produkts ir piemērots un atbilstošs tā investīciju vajadzībām un vai ir nepieciešama profesionāla konsultācija. Lūdzam skatīt piedāvājuma dokumentus, lai saņemtu plašāku informāciju par noteiktiem produktiem.

Daži apgalvojumi, kas šeit ietverti, var būt apgalvojumi par nākotnes izredzēm, kas balstās uz AS BlueOrange Bank pašreizējiem uzskatiem un pieņēmumiem, un ir saistīti ar zināmiem un nezināmiem riskiem un neskaidrībām, kas var novest pie attiecīgo rezultātu, snieguma vai notikumu būtiskas atšķirības no gaidītā, pamatojoties uz apgalvojumiem. Papildus nākotnes apgalvojumiem, kas ir jāskata kontekstā, vārdi „var, būs, vajadzētu, sagaida, plāno, taisās, gatavojas, uzskata, lēš, paredz, potenciāli, turpinās” un līdzīgi teicieni norāda uz nākotnes apgalvojumiem. BlueOrange neuzņemas atbildību par jebkādas šeit publicētas informācijas par nākotnes prognozēm atjaunošanu.

Investīcijas

Pagātnes rezultāti nav nākotnes rezultātu garants. Investīcijas finanšu tirgos ir pakļautas noteiktiem riskiem, tai skaitā tirgus, procentu likmju, emitenta, kredīta un inflācijas riskiem. Finanšu instrumentu cenas var paaugstināties vai pazemināties atkarībā no reāliem vai šķietamiem apstākļiem attiecīgajā tirgū, ekonomikā vai nozarē. Investīciju vērtība un ienākumi no tām var gan palielināties, gan samazināties, un jūs varat neatgūt savu sākotnējo ieguldījumu. Kad investīcijās ietilpst valūtas ekspozīcija, izmaiņas valūtas kursos var samazināt vai palielināt investīciju vērtību. Jebkādas nodokļu priekšrocības, uz kurām ir atsauces šajā materiālā, var mainīties, un to pieejamība un vērtība būs atkarīga no jūsu individuālajiem apstākļiem.

Paļāvības neesamība

Lai gan BlueOrange zināmā mērā ir nodrošinājis sniegtās informācijas precizitāti, uzticamību vai pilnīgumu, BlueOrange nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas (t.sk. atbildību pret trešajām pusēm) gan tieši, gan netieši. BlueOrange pauž viedokļus tikai personīgai lietošanai un informācijai, un tie var mainīties bez brīdinājuma. Nekas, kas ir publicēts materiālā, nav uzskatāms par investīciju, juridisko, nodokļu vai citu konsultāciju, un uz to nevar paļauties, pieņemot investīciju vai citu lēmumu.

© 2017 AS BlueOrange Bank. Visas tiesības rezervētas.