BlueOrange aktīvu pārvaldīšanas rezultāti aprīlī


Aprīlī mūsu vidēji svērtais ienesīgums sastādījis -1,59%. Kopš 2015. gada sākuma esam nodrošinājuši saviem klientiem neto ienesīgumu +35,44%.

Ja runājam par ieguldījumu stratēģiju neto ienesīgumu, vidējais svērtais rādītājs aprīlī bija (a) +0,56% konservatīvajām stratēģijām; (b) +0,13% sabalansētajām stratēģijām; un (c) -4,09% agresīvajām stratēģijām.

Aprīlī daudzi no jautājumiem, kas dažu pēdējo mēnešu laikā bija radījuši satraukumu tirgū, īslaicīgi zaudēja aktualitāti, pateicoties pozitīvajai jaunumu plūsmai. Pēc īpaši vētrainajiem notikumiem 2019. gada noslēguma analītiķi samazināja peļņas mērķus ASV kompānijām. Tomēr 1. ceturksnis patīkami pārsteidza ar pozitīviem ienesīguma rādītājiem, kas palīdzēja atjaunot investoru uzticību. ASV akcijas kopumā uzrādīja labus rezultātus, taču pieaugumu galvenokārt nodrošināja daudzkārtēja uzņēmumu darbības paplašināšanās, nevis vērā ņemams ienesīguma kāpums.

Turklāt, tirgū valdīja arvien pieaugošas cerības uz labvēlīgu Ķīnas un ASV tirdzniecības sarunu rezultātu. Diemžēl maijā šīs sarunas izvērtās krasi nelabvēlīgas.

Tādējādi mēs atrodamies sava veida strupceļā. Procentu likmes ir zemas, un tādām tās vajadzētu palikt kādu laiku. Faktiski tirgos ir novērojams cenu kāpums ASV bāzes likmju samazināšanas gaidās. Dažos ASV tirgus sektoros, piemēram, tehnoloģiju nozarē, vērojams straujš kāpums, un tirdzniecība atkal notiek ar paaugstinātu valuāciju. Diemžēl pārējo pasaules reģionu dati, jo īpaši rūpniecības nozarē, joprojām ir vāji. Piemēram, Ķīnas pēdējais rūpniecības PMI indekss bija zemāks par sagaidāmo rādītāju 50,2. Šie dati ir labāki nekā rekordzemais janvāra indekss 48,3, tomēr tos nevar nosaukt par iedvesmojošiem. Ķīnas valdība ir apņēmusies īstenot atbalstošus politikas pasākumus, tomēr vēl nav zināms, cik lielu izaugsmi šādi izdosies panākt tuvākajā nākotnē. Bažas rada arī vājie rūpniecības PMI indeksi tādās eksporta lielvalstīs kā Koreja (48,8) un Taivāna (49), kā arī eirozonas rūpniecības PMI indekss 47,8. Visas trīs šīs ekonomikas ir jutīgas pret Ķīnas importa pieprasījumu, kas martā samazinājās par 7,7% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Tātad, — vai šajā periodā mums būtu vienkārši jānogaida, vai arī uzticības trūkums ārpus ASV radīs globālu negatīvu atgriezenisko saiti? Vai pesimistiskās prognozes jau ir īstenojušās vai tikai sāk īstenoties? Šie ir grūti atbildami jautājumi, un mēs saglabāsim modrību, analizējot reālos datus, un mēģināsim pārāk nepievērsties īstermiņa tirgus svārstībām.

Klientu portfeļu pārvaldīšanas komandas vārdā izsaku jums pateicību par nerimstošo uzticību un atbalstu!

Pauls Miklaševičs

SVARĪGI! Lūdzam ņemt vērā, ka šajā blogā paustie viedokļi nekādā ziņā nav vērtējami kā investīciju konsultācija jeb aicinājums iegādāties vai pārdot vērtspapīrus.


Svarīga juridiska informācija

Nekas no šeit ietvertā nav uzskatāms par piedāvājumu, lūgumu vai rekomendāciju attiecībā uz jebkuru investīciju produktu vai pakalpojumu, piedāvājumu pārdot vai lūgumu piedāvāt iegādāties jebkurus finanšu instrumentus; šādi pakalpojumi netiks sniegti, finanšu instrumenti netiks piedāvāti vai pārdoti jebkurā jurisdikcijā, kur šāds piedāvājums, lūgums, sniegšana vai pārdošana būtu nelikumīgi. Viss saturs ir pakļauts piemērojamajiem regulējošajiem aktiem. Jebkuram potenciālajam investoram jāpārliecinās, ka investīcijas jebkurā produktā un/vai pakalpojumā, kas minēts šajā materiālā, ir pieļaujamas saskaņā ar tā domicila normatīvajiem aktiem. Šīs materiāls nav domāts nevienai personai jurisdikcijā, kurā (personas nacionalitātes, rezidences vai citu iemeslu dēļ) materiāla pieejamība ir aizliegta.

Sniegtās ziņas ir paredzētas tikai informācijai, un investoriem pašiem jānoskaidro, vai šis pakalpojums vai produkts ir piemērots un atbilstošs tā investīciju vajadzībām un vai ir nepieciešama profesionāla konsultācija. Lūdzam skatīt piedāvājuma dokumentus, lai saņemtu plašāku informāciju par noteiktiem produktiem.

Daži apgalvojumi, kas šeit ietverti, var būt apgalvojumi par nākotnes izredzēm, kas balstās uz AS BlueOrange Bank pašreizējiem uzskatiem un pieņēmumiem, un ir saistīti ar zināmiem un nezināmiem riskiem un neskaidrībām, kas var novest pie attiecīgo rezultātu, snieguma vai notikumu būtiskas atšķirības no gaidītā, pamatojoties uz apgalvojumiem. Papildus nākotnes apgalvojumiem, kas ir jāskata kontekstā, vārdi „var, būs, vajadzētu, sagaida, plāno, taisās, gatavojas, uzskata, lēš, paredz, potenciāli, turpinās” un līdzīgi teicieni norāda uz nākotnes apgalvojumiem. BlueOrange neuzņemas atbildību par jebkādas šeit publicētas informācijas par nākotnes prognozēm atjaunošanu.

Investīcijas

Pagātnes rezultāti nav nākotnes rezultātu garants. Investīcijas finanšu tirgos ir pakļautas noteiktiem riskiem, tai skaitā tirgus, procentu likmju, emitenta, kredīta un inflācijas riskiem. Finanšu instrumentu cenas var paaugstināties vai pazemināties atkarībā no reāliem vai šķietamiem apstākļiem attiecīgajā tirgū, ekonomikā vai nozarē. Investīciju vērtība un ienākumi no tām var gan palielināties, gan samazināties, un jūs varat neatgūt savu sākotnējo ieguldījumu. Kad investīcijās ietilpst valūtas ekspozīcija, izmaiņas valūtas kursos var samazināt vai palielināt investīciju vērtību. Jebkādas nodokļu priekšrocības, uz kurām ir atsauces šajā materiālā, var mainīties, un to pieejamība un vērtība būs atkarīga no jūsu individuālajiem apstākļiem.

Paļāvības neesamība

Lai gan BlueOrange zināmā mērā ir nodrošinājis sniegtās informācijas precizitāti, uzticamību vai pilnīgumu, BlueOrange nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas (t.sk. atbildību pret trešajām pusēm) gan tieši, gan netieši. BlueOrange pauž viedokļus tikai personīgai lietošanai un informācijai, un tie var mainīties bez brīdinājuma. Nekas, kas ir publicēts materiālā, nav uzskatāms par investīciju, juridisko, nodokļu vai citu konsultāciju, un uz to nevar paļauties, pieņemot investīciju vai citu lēmumu.

© 2018 AS BlueOrange Bank. Visas tiesības rezervētas.