BlueOrange aktīvu pārvaldīšanas rezultāti maijā


Maijā mūsu vidēji svērtais ienesīgums sastādījis -5,69%. Kopš 2015. gada sākuma esam nodrošinājuši saviem klientiem neto ienesīgumu +27,73%.

Ja runājam par ieguldījumu stratēģiju neto ienesīgumu, vidējais svērtais rādītājs maijā bija (a) -0,33% konservatīvajām stratēģijām; (b) -5,51% sabalansētajām stratēģijām; un (c) -8,21% agresīvajām stratēģijām.

Maijs ir bijis sarežģīts mēnesis. Mēneša sākumā ASV prezidents Doanlds Tramps, pretēji visām cerībām un gaidām, paziņoja, ka, ASV piemēros muitas tarifus Ķīnas importa precēm. Šie jaunumi izraisīja masīvu riska aktīvu izpārdošanu. Trampa lēmums ieviest ierobežojumus pret Ķīnas tehnoloģiju kompāniju Huawei izraisīja īpaši krasu izpārdošanu tehnoloģiju komponentu un pusvadītāju sektorā. Tad, mēneša pēdējā dienā, Tramps piedraudēja ar muitas tarifiem arī attiecībā uz Meksikas importu. Par laimi, šie tarifi pēc pāris nedēļām tika atcelti, un jūnijā situācija riska aktīvu tirgū uzlabojas. Maijā S&P 500 indekss samazinājās par -6,58%, Dow indekss — par -6,69%, NASDAQ — par -7,93%, savukārt Russell 2000 indekss kritās par -7,90%. Kritums bija novērojams arī starptautiskajos kapitāla tirgos. Japānas tirgus samazinājās par -4,87%, Vācijas tirgus samazinājās par -6,53%, savukārt Ķīnas lielo uzņēmumu vērtība samazinājās par -9,26%.

Tirdzniecības jomā izraisītais haoss lika ieguldītājiem steigšus ieguldīt ASV valsts parādzīmēs, un tagad cenas tirgū tiek noteiktas, paredzot Federālo rezervju bāzes likmju samazināšanu trīs piegājienos līdz 2020. gada beigām. Barclays Euro Aggregate indekss maijā bija +1,83%, un pašreizējais ASV desmit gadu valsts parādzīmju ienesīgums ir aptuveni 2%. Vācijas desmit gadu valsts parādzīmes ir piedzīvojušas visu laiku zemāko ienesīgumu: -0,24%. Austrijas 100 gadu obligācijas tiek tirgotas ar ienesīgumu 1,2%. Austrijā inflācija ir sasniegusi 1,7%.

Tātad — ko tas viss nozīmē? Kādas būs mūsu turpmākās darbības?

Likmju pieaugums ASV bija galvenais faktors, kura ietekmē pagājušajā gadā samazinājās attīstības tirgus obligāciju vērtība, un to stāvoklis pakāpeniski uzlabojas. Augstākas ASV likmes tika arī izmantotas kā skaidrojums ASV dolāra vērtības kāpumam, tomēr līdz šim, jūnijā, ASV dolāra vērtība salīdzinājumā ar pasaules valūtām ir kritusies gandrīz par 2%. Neraugoties uz to, ASV dolārs joprojām ir spēcīgs, un varētu stimulēt attīstības tirgus eksportu, ja nebūtu pastāvīgo draudošo ASV tirdzniecības tarifu.

Runājot par parastajiem metāliem, arī šajā jomā ir vērojama jēdzieniska neatbilstība. Pēc Trampa pieņemtā lēmuma par muitas tarifu ieviešanu vara cena strauji samazinājās (-9% maijā), taču saskaņā ar nozares datu avotiem pieprasījums joprojām ir spēcīgs. Tomēr pašreizējais cenu līmenis nestimulē jaunu ražošanu. Tādējādi cenu svārstīgums veido situāciju, kad zemās cenas kādā brīdī izraisīs strauju cenu kāpumu, tirgus dalībniekiem apzinoties, ka daudzus turpmākos gadus būs novērojams strukturāls vara deficīts, pirms būs pieejams jauns piedāvājums. Kurā brīdī tieši tas notiks, ir grūti prognozēt, taču tas notiks.

Mēs joprojām koncentrējamies uz ieguldījumiem, kas atbilst pašreizējai tirgus vides dinamikai un kuriem beigu beigās ir sagaidāms augsts ienesīgums, neskatoties uz to, ka pašlaik tie atrodas nelabvēlīgā situācijā un ir pakļauti prezidenta haotisko paziņojumu vētrām. Par Trampu var teikt daudz ko, bet viņš nav stulbs, un tikko ir uzsācis kampaņu, pretendējot uz atkārtotu ievēlēšanu prezidenta amatā 2020. gadā. Viņa iepriekšējā platforma ir jāpārskata, un tai jākļūst stabilākai. Vai priekšplānā izvirzīsies Tramps — “biznesmenis”? Vai arī tas būs Tramps — “būvnieks”, kas savai platformai pievienos investīcijas infrastruktūrā? Viņš ir radījis pietiekami lielu haosu, lai federālo rezervju bāzes likmju kāpums tiktu apturēta. Vēl nav skaidrs, vai lētā nauda, kas būs pieejama tuvākajā nākotnē, kļūs par pamatu ASV, un pasaules labklājībai turpmākajos gadu desmitos vai atturēs no risku uzņemšanās, kā tas ir noticis Eiropā.

Kā vēstures zinātāji mēs paļaujamies uz to, ka globālo inovāciju iespaidīgā attīstība turpināsies un galu galā veidos politikas dienaskārtību tā vietā, lai pielāgotos politiķu programmām. Pacietīgi ieguldītāji, kas paļaujas uz nākotnes labklājību, tiks atalgoti, un tirgus nepastāvība izrādīsies svētīga jaunai ieguldītāju paaudzei.

Klientu portfeļu pārvaldīšanas komandas vārdā izsaku jums pateicību par nerimstošo uzticību un atbalstu!

Pauls Miklaševičs

SVARĪGI! Lūdzam ņemt vērā, ka šajā blogā paustie viedokļi nekādā ziņā nav vērtējami kā investīciju konsultācija jeb aicinājums iegādāties vai pārdot vērtspapīrus.


Svarīga juridiska informācija

Nekas no šeit ietvertā nav uzskatāms par piedāvājumu, lūgumu vai rekomendāciju attiecībā uz jebkuru investīciju produktu vai pakalpojumu, piedāvājumu pārdot vai lūgumu piedāvāt iegādāties jebkurus finanšu instrumentus; šādi pakalpojumi netiks sniegti, finanšu instrumenti netiks piedāvāti vai pārdoti jebkurā jurisdikcijā, kur šāds piedāvājums, lūgums, sniegšana vai pārdošana būtu nelikumīgi. Viss saturs ir pakļauts piemērojamajiem regulējošajiem aktiem. Jebkuram potenciālajam investoram jāpārliecinās, ka investīcijas jebkurā produktā un/vai pakalpojumā, kas minēts šajā materiālā, ir pieļaujamas saskaņā ar tā domicila normatīvajiem aktiem. Šīs materiāls nav domāts nevienai personai jurisdikcijā, kurā (personas nacionalitātes, rezidences vai citu iemeslu dēļ) materiāla pieejamība ir aizliegta.

Sniegtās ziņas ir paredzētas tikai informācijai, un investoriem pašiem jānoskaidro, vai šis pakalpojums vai produkts ir piemērots un atbilstošs tā investīciju vajadzībām un vai ir nepieciešama profesionāla konsultācija. Lūdzam skatīt piedāvājuma dokumentus, lai saņemtu plašāku informāciju par noteiktiem produktiem.

Daži apgalvojumi, kas šeit ietverti, var būt apgalvojumi par nākotnes izredzēm, kas balstās uz AS BlueOrange Bank pašreizējiem uzskatiem un pieņēmumiem, un ir saistīti ar zināmiem un nezināmiem riskiem un neskaidrībām, kas var novest pie attiecīgo rezultātu, snieguma vai notikumu būtiskas atšķirības no gaidītā, pamatojoties uz apgalvojumiem. Papildus nākotnes apgalvojumiem, kas ir jāskata kontekstā, vārdi „var, būs, vajadzētu, sagaida, plāno, taisās, gatavojas, uzskata, lēš, paredz, potenciāli, turpinās” un līdzīgi teicieni norāda uz nākotnes apgalvojumiem. BlueOrange neuzņemas atbildību par jebkādas šeit publicētas informācijas par nākotnes prognozēm atjaunošanu.

Investīcijas

Pagātnes rezultāti nav nākotnes rezultātu garants. Investīcijas finanšu tirgos ir pakļautas noteiktiem riskiem, tai skaitā tirgus, procentu likmju, emitenta, kredīta un inflācijas riskiem. Finanšu instrumentu cenas var paaugstināties vai pazemināties atkarībā no reāliem vai šķietamiem apstākļiem attiecīgajā tirgū, ekonomikā vai nozarē. Investīciju vērtība un ienākumi no tām var gan palielināties, gan samazināties, un jūs varat neatgūt savu sākotnējo ieguldījumu. Kad investīcijās ietilpst valūtas ekspozīcija, izmaiņas valūtas kursos var samazināt vai palielināt investīciju vērtību. Jebkādas nodokļu priekšrocības, uz kurām ir atsauces šajā materiālā, var mainīties, un to pieejamība un vērtība būs atkarīga no jūsu individuālajiem apstākļiem.

Paļāvības neesamība

Lai gan BlueOrange zināmā mērā ir nodrošinājis sniegtās informācijas precizitāti, uzticamību vai pilnīgumu, BlueOrange nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas (t.sk. atbildību pret trešajām pusēm) gan tieši, gan netieši. BlueOrange pauž viedokļus tikai personīgai lietošanai un informācijai, un tie var mainīties bez brīdinājuma. Nekas, kas ir publicēts materiālā, nav uzskatāms par investīciju, juridisko, nodokļu vai citu konsultāciju, un uz to nevar paļauties, pieņemot investīciju vai citu lēmumu.

© 2018 AS BlueOrange Bank. Visas tiesības rezervētas.