Vadība

Profesionāla komanda, ko vieno
kopīgi mērķi, idejas un vērtības


Akcionāri

Bankas stratēģiju un politiku nosaka un darbību uzrauga bankas Padome. Tajā ietilpst 3 bankas līdzīpašnieki: Padomes priekšsēdētājs Aleksandrs Peškovs, Padomes priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Peškovs un Padomes loceklis Andrejs Kočetkovs.
Vairāk par akcionāriem lasiet šeit.Vadības komanda

Banku vada Valde un Izpildkomiteja, kuras sastāvā ir izpilddirektors (CEO), viņa vietnieki, direktori un vadošo struktūrvienību vadītāji.
Vairāk par vadības komandu lasiet šeit.