BLUEORANGE AKTĪVU PĀRVALDĪŠANAS REZULTĀTI APRĪLĪ


Mūsu vidēji svērtais ienesīgums aprīlī, 2017

Mūsu vidēji svērtais ienesīgums aprīlī sastādīja +2.23%, palielinot ienesīgumu no gada sākuma līdz 7.43% (pēc visu komisiju norakstīšanas).

Turpinās ceturkšņa atskaišu publikāciju sezona, un vairākums no uzņēmumiem mūsu portfeļos, kas atskaitījās par rezultātiem aprīlī, ir ievērojami pieauguši vērtībā – it īpaši jūtams tas bija Amazon Inc. un Alphabet Inc. gadījumos. Abu uzņēmumu akcijas kotējas visu laiku rekorda līmeņos, tāpat kā galvenie ASV tirgus indeksi. Mēs pārdevām Amazon pēc atskaitīšanās, lai palielinātu naudas līdzekļu īpatsvaru. Ir iespējams, ka mums tomēr nāksies atpirkt Amazon akcijas par augstāku cenu, lai gan šobrīd raugāmies uz šo aktīvu piesardzīgi.

Aprīlī tika paziņots Francijas prezidenta vēlēšanu rezultāts, pirmajā kārtā Emanuēlam Makronam un Marinai Lepenai uzvarot un nokļūstot otrajā un pēdējā kārtā. Šoreiz aptauju rezultāti izrādījušies diezgan precīzi. Priekšvēlēšanu dienās Eiropas tirgos valdīja volatilitāte, tomēr akciju cenas ar uzrāvienu reaģēja uz rezultātu publicēšanu – jo īpaši Eiropas banku sektorā. Tas mūs ļoti iepriecināja. Kā vēstījām iepriekšējā mēneša komentārā, mēs bijām atvēruši pozīcijas Eiropas finanšu sektora vērtspapīros. Tolaik ziņojām, ka mēs varētu būt pasteigušies, tomēr izrādās, ka bijām paspējuši tieši laikā, mūsu pozīcijām ES finanšu uzņēmumos sniedzot tiešām spēcīgus rezultātus. Piemēram, UniCredit Group (UCG IM) akciju cena mūsu portfelī palielinājusies par 15% divu dienu laikā pēc vēlēšanu pirmās kārtas rezultātu publikācijas.

Aprīlis nebija normāls mēnesis – ļoti labu rezultātu sniedza gan akcijas, gan obligācijas. Neskatoties uz pozitīvajiem ekonomikas datiem, ASV 10 gadu valsts obligāciju ienesīgums palika “stūrgalvīgs”, ievērojami nepaaugstinoties. Kā rakstījām iepriekš, zems ienesīgums pie augstām obligāciju cenām ir ļoti labs mūsu esošajām pozīcijām, tomēr atrast jaunus fiksētā ienesīguma instrumentus ar pievilcīgu riska/ienesīguma profilu nemaz nav viegli. Viena no pazīmēm, ka zemā ienesīguma ēra varētu pamazām izbeigties, ir arvien lielāks zema reitinga obligāciju skaits, kas tiek emitētas ar ļoti zemu ienesīgumu. Mēs regulāri pētām jaunās emisijas, bet esam ļoti izvēlīgi, atverot jaunas pozīcijas. Tomēr esam izraudzījuši dažas obligācijas, kas ir sasniegušas ārkārtīgi labus rezultātus, un turpinošs pieprasījums pēc ienesīguma dzen cenas augstāk reitingu spektra zemākajā galā.

Šomēnes turpināsim iedziļināties korporatīvo ienākumu atskaitēs, lai pārliecinātos par savu investīciju ideju aktualitāti, kā arī pamanītu jaunas tendences un iespējas. Sagaidām, ka par Francijas prezidentu tiks ievēlēts Emanuels Makrons, un Eiropas ekonomiskie dati – tostarp uzņēmēju un patērētāju noskaņojums – turpinās uzlaboties.

Kā redzat no mūsu snieguma grafika, mūsu vidējais ienesīgums gan šogad, gan kopš 2015. gada sākuma ir pārspējis gan ASV akciju, gan ASV investīciju reitinga obligāciju, gan arī attīstības tirgu obligāciju indeksu rezultātus. Ņemot vērā plašo aktīvu sadalījumu mūsu klientu portfeļos, šie cipari sāk sliekties pāri statistiskās varbūtības robežai. Tomēr mūsu formula bija, ir un paliks visai vienkārša:
1) izvēlēties labas akcijas un obligācijas, kas ļauj mums sasniegt mērķa ienesīgumu,
2) tiekties pēc asimetriska potenciālā ienesīguma/zaudējumu profila, un
3) pārdot cenu zaudējošos aktīvus, lai pasargātu kapitālu.

Droši sazinieties ar mums (asset@blueorangebank.com), lai uzzinātu vairāk par mūsu investīciju stratēģijām.

BlueOrange Klientu portfeļu pārvaldīšanas komandas vārdā izsaku jums pateicību par nerimstošo uzticību un atbalstu!


Pauls Miklaševičs

03.05.2017

Svarīga juridiska informācija