BLUEORANGE AKTĪVU PĀRVALDĪŠANAS REZULTĀTI MAIJĀ


Mūsu vidēji svērtais ienesīgums maijā sastādīja +0.76%, palielinot ienesīgumu no gada sākuma līdz +8.2% (pēc visu komisiju norakstīšanas).

Maijs ir 16. mēnesis pēc kārtas, kurā vērtības kritums nebija zemāks par -1.3. Turklāt visā perioda garumā ar negatīvu ienesīgumu noslēdzām tikai divus mēnešus (-0.10% 2016. gada septembrī, -1.29% pagājušajā novembrī). Noturīgais sniegums nav hedžēšanas stratēģijas vai aktīvas volatilitātes pārvaldīšanas rezultāts, bet gan mūsu veiksmīgās aktīvu izvietošanas un labu investīciju izvēles auglis.

Jau ilgu laiku esam sasnieguši ievērojamus rezultātus no koncentrācijas tehnoloģijas uzņēmumu akcijās – piemēram, Amazon, Google, Facebook un Netflix. Maijā fiksējām peļņu no daudzām šīm pozīcijām. Pārdošanas procesā ļoti labi apzinājāmies, ka mēs varētu būt pasteigušies ar pārdošanu (detalizētāk lasiet mūsu blogā). Tomēr ir brīži, kad vienkārši jāpasaka “paldies” un uz kādu laiku jāpaiet malā. Daudzām no šīm akcijām nekas būtisks nav mainījies kopš decembra, kad sākām aktīvi tās uzpirkt, tomēr pēkšņi to vērtība paaugstinājās par veseliem 30%. Apzināties, ka noskaņojums var mainīties, un saprast tā spēcīgumu īstajā brīdī – tā ir svarīga aktīvās investēšanas komponente. Neļauties savas iztēles valdzinājumam ir tikpat svarīgi. Protams, ir patīkami, kad visi tev piekrīt – tomēr šādos brīžos ir jāpiemēro visaugstākās pakāpes paškritika un aizdomīgums.

Runājot par pasaules mēroga notikumiem un kapitāla tirgiem, mēs gan gatavojāmies, gan sagaidījām Emanuēla Makrona uzvaru prezidenta vēlēšanās Francijā. Makrons ir mērķtiecīgs, kosmopolītisks, pārliecināts un spējīgs. Ir pienācis laiks gan Francijai, gan Eiropai kopumā stimulēt šādas īpašības savās valdības iestādēs un korporatīvajās sanāksmēs. Eiropas pārliecība varētu sniegt pārsteidzošus rezultātus. Sagaidām, ka šī tendence turpināsies, un pamazām paaugstinām savas investīcijas Eiropā.

Tramps turpina savu iecirtīgo karnevālu, lai gan tirgum ir gandrīz vai vienalga, kas ir pārsteidzoši. Jebkas pozitīvs no viņa puses šobrīd būtu jauks pārsteigums – jo īpaši nodokļu reforma ASV. Acīmredzot viņa iecirtīgā neatbilstība ieņemamā amata stingrajām prasībām jau tiek ņemta vērā ASV akciju cenās. Cilvēks no malas varētu vaicāt: “Kā gan var tirgi atrasties rekordaugstā līmenī, kamēr Tramps ir prezidents?” Mūsu atbilde – “Iedomājieties nu, cik augstu ASV akcijas tirgotos, ja viņš izdarītu kaut ko sakarīgu!”

Šonedēļ gaidāmas vēlēšanas Apvienotajā Karalistē, tomēr negaidām, ka to norise ietekmēs mūsu investīciju stratēģiju kopumā.

Droši sazinieties ar mums (asset@blueorangebank.com), lai uzzinātu vairāk par mūsu investīciju stratēģijām.

BlueOrange Klientu portfeļu pārvaldīšanas komandas vārdā izsaku jums pateicību par nerimstošo uzticību un atbalstu!


Pauls Miklaševičs

Svarīga juridiska informācija

Nekas no šeit ietvertā nav uzskatāms par piedāvājumu, lūgumu vai rekomendāciju attiecībā uz jebkuru investīciju produktu vai pakalpojumu, piedāvājumu pārdot vai lūgumu piedāvāt iegādāties jebkurus finanšu instrumentus; šādi pakalpojumi netiks sniegti, finanšu instrumenti netiks piedāvāti vai pārdoti jebkurā jurisdikcijā, kur šāds piedāvājums, lūgums, sniegšana vai pārdošana būtu nelikumīgi. Viss saturs ir pakļauts piemērojamajiem regulējošajiem aktiem. Jebkuram potenciālajam investoram jāpārliecinās, ka investīcijas jebkurā produktā un/vai pakalpojumā, kas minēts šajā materiālā, ir pieļaujamas saskaņā ar tā domicila normatīvajiem aktiem. Šīs materiāls nav domāts nevienai personai jurisdikcijā, kurā (personas nacionalitātes, rezidences vai citu iemeslu dēļ) materiāla pieejamība ir aizliegta.

Sniegtās ziņas ir paredzētas tikai informācijai, un investoriem pašiem jānoskaidro, vai šis pakalpojums vai produkts ir piemērots un atbilstošs tā investīciju vajadzībām un vai ir nepieciešama profesionāla konsultācija. Lūdzam skatīt piedāvājuma dokumentus, lai saņemtu plašāku informāciju par noteiktiem produktiem.

Daži apgalvojumi, kas šeit ietverti, var būt apgalvojumi par nākotnes izredzēm, kas balstās uz BlueOrange (zīmols, ko izmanto juridiskā persona Baltikums Bank AS – turpmāk „BlueOrange”) pašreizējiem uzskatiem un pieņēmumiem, un ir saistīti ar zināmiem un nezināmiem riskiem un neskaidrībām, kas var novest pie attiecīgo rezultātu, snieguma vai notikumu būtiskas atšķirības no gaidītā, pamatojoties uz apgalvojumiem. Papildus nākotnes apgalvojumiem, kas ir jāskata kontekstā, vārdi „var, būs, vajadzētu, sagaida, plāno, taisās, gatavojas, uzskata, lēš, paredz, potenciāli, turpinās” un līdzīgi teicieni norāda uz nākotnes apgalvojumiem. BlueOrange neuzņemas atbildību par jebkādas šeit publicētas informācijas par nākotnes prognozēm atjaunošanu.

Investīcijas

Pagātnes rezultāti nav nākotnes rezultātu garants. Investīcijas finanšu tirgos ir pakļautas noteiktiem riskiem, tai skaitā tirgus, procentu likmju, emitenta, kredīta un inflācijas riskiem. Finanšu instrumentu cenas var paaugstināties vai pazemināties atkarībā no reāliem vai šķietamiem apstākļiem attiecīgajā tirgū, ekonomikā vai nozarē. Investīciju vērtība un ienākumi no tām var gan palielināties, gan samazināties, un jūs varat neatgūt savu sākotnējo ieguldījumu. Kad investīcijās ietilpst valūtas ekspozīcija, izmaiņas valūtas kursos var samazināt vai palielināt investīciju vērtību. Jebkādas nodokļu priekšrocības, uz kurām ir atsauces šajā materiālā, var mainīties, un to pieejamība un vērtība būs atkarīga no jūsu individuālajiem apstākļiem.

Paļāvības neesamība

Lai gan BlueOrange zināmā mērā ir nodrošinājis sniegtās informācijas precizitāti, uzticamību vai pilnīgumu, BlueOrange nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas (t.sk. atbildību pret trešajām pusēm) gan tieši, gan netieši. BlueOrange pauž viedokļus tikai personīgai lietošanai un informācijai, un tie var mainīties bez brīdinājuma. Nekas, kas ir publicēts materiālā, nav uzskatāms par investīciju, juridisko, nodokļu vai citu konsultāciju, un uz to nevar paļauties, pieņemot investīciju vai citu lēmumu.

© 2017 Baltikums Bank AS (BlueOrange). Visas tiesības rezervētas.