Būvuzņēmēja visu risku apdrošināšana 

Kas ir būvuzņēmēja visu risku apdrošināšana?

Būvuzņēmēja visu risku apdrošināšanas mērķis ir būvniecības darbu laikā aizsargāt būvobjekta īpašnieku
no iespējamiem materiāliem zaudējumiem, kas var rasties pēkšņu un neparedzētu fizisko apstākļu dēļ.

Šis apdrošināšanas veids ir piemērots objektu būvniecības, rekonstrukcijas vai remontdarbu veikšanai.
Apdrošināts ir jebkurš apdrošinātā īpašuma un līguma darbu tiešs fizisks bojājums vai tiešs materiāls zaudējums,
kas nodarīts pēkšņas un iepriekš neparedzētas ārējā fiziska spēka iedarbības rezultātā.

Būvuzņēmēja visu risku apdrošināšanas ietvaros ir iespējams apdrošināt:

 • Icon blue and orange. Bullet points

  Būvniecības objektu

 • Icon blue and orange. Bullet points

  Būvniecības tehniku

 • Icon blue and orange. Bullet points

  Būvlaukuma attīrīšanas izdevumus pēc apdrošināšanas gadījuma

 • Būvlaukuma aprīkojumu un iekārtas

 • Apdrošināšanas vietā esošās konstrukcijas un īpašumu

 • Būvniecības procesā trešajām personām nodarītos zaudējumus – civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Aizpildiet pieteikumu

piedāvājuma saņemšanai!

Jūsu pieteikumā norādītie e-pasta adrese un tālruņa numurs tiks izmantoti turpmākai komunikācijai ar Jums attiecībā uz pieteikuma apstrādes procesu.