Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Atbildības apdrošināšana attiecībā pret trešajām personām

Kas ir civiltiesiskās atbildības apdrošināšana?

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana sedz trešo personu mantai un veselībai nodarītos zaudējumus,
kas radušies uzņēmuma darbības vai bezdarbības dēļ.

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana atlīdzina

  • Icon blue and orange. Bullet points

    Zaudējumus sakarā ar trešās personas veselībai nodarīto kaitējumu (piemēram, miesas bojājumi, sakropļojumi, invaliditāte, nāve).

  • Zaudējumus, kas nodarīti trešās personas mantai (kustamā vai nekustamā īpašuma bojājums vai bojāeja).

Piedāvājam šādus papildinājumus civiltiesiskās atbildības segumam:


• Zaudējumi, kas radušies pēc pakalpojumu sniegšanas/darbu izpildes

• Darba devēja atbildība

• Atbildība par kaitējumu videi

• Atbildība par uzticēto kustamo un nekustamo īpašumu

• Zaudējumi, kas radušies, veicot iekraušanas un izkraušanas darbus

• Apakšuzņēmēju atbildība 

• Atbildība par zaudējumiem, kas radušies gala produkta ražotājam saistībā ar Apdrošinātās personas piegādāto produktu defektiem

• Atbildība par zaudējumiem, kas radušies ārpus Latvijas Republikas teritorijas

• Bezpilota lidaparātu (dronu) īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana


Aizpildiet pieteikumu

piedāvājuma saņemšanai!

Jūsu pieteikumā norādītie e-pasta adrese un tālruņa numurs tiks izmantoti turpmākai komunikācijai ar Jums attiecībā uz pieteikuma apstrādes procesu.