Dārgmetāli

Ieguldiet dārgmetālos

Ko mēs piedāvājam?

  • Fiziskā zelta stieņus

  • Bezskaidro dārgmetālu konts

  • Fjūčeru līgumi

  • Metālu biržā tirgojamie fondi

  • Maržinālā tirdzniecība – zelta un sudraba Spot līgumi


Fiziskā zelta stieņi

Fiziskais zelts ir ieguldījums ilgtermiņā un portfeļa diversifikācijai. Investējiet zeltā bez darījuma partnera riska. Turiet dārgmetālus BlueOrange glabātuvēs bez bilances riska.


Bezskaidro dārgmetālu konts


Vienkāršs investīciju veids - investīcijas dārgmetālos

Pieejamās valūtas: zelts (XAU), sudrabs (XAG), platīns (XPT)

Viegla dārgmetālu konta līdzekļu konvertēšana uncēs 

Izmaksas: brokeru komisijas nauda no 1%, glabāšanas izmaksas 0,5% gadā

Nekādu izmaksu glabāšanai un piegādei

Biržu fondi ar dārgmetālu aktīviem


Dārgmetālu ETF ļauj ieguldīt zeltā, platīnā, sudrabā vai palādijā

Ieguldiet dārgmetālu valūtās tāpat kā akcijās

Brīva tirdzniecība ASV un Eiropas biržās

Zemas brokeru un glabāšanas izmaksas

Tieša pieeja tirgum ar elektronisko tirdzniecības platformu

Fjūčeru līgumi / Zelta un sudraba Spot līgumi


Fjūčeru līgumi, kas kotējas dažādos regulētajos derivatīvu tirgos

Palieliniet ekspozīciju – tirgojiet dārgmetālus ar maržu

Piemēroti aktīviem tirgotājiem

Augsta tirgus likviditāte ar minimālo spredu

Iespēja hedžēt pozīciju dārgmetālā

Zemas, caurskatāmas komisijas naudas un finansējuma likmes

Tirgojiet fjūčerus vai Spot metālus ar elektronisko tirdzniecības platformu

Sazinieties ar mums!

Ja esat ieinteresēti sadarbībai ar mums, atstājiet savu kontaktinformāciju un bankas pārstāvis ar jums sazināsies.