Debitora dzīvības apdrošināšana

Garantējiet drošību savai ģimenei

Kas ir debitora dzīvības apdrošināšana?

Tas ir personas dzīvības apdrošināšana uz kredīta atmaksas termiņu. Debitora dzīvības apdrošināšana dod iespēju, veicot nelielas apdrošināšanas iemaksas, nodrošināt savas ģimenes drošību debitora nāves gadījumā. Ģimenei nebūs jāatsakās no īpašuma vai cita kredīta nodrošinājuma, jo neizpildītas kredītsaistības segs apdrošināšanas uzņēmums, maksājot bankai apdrošinājuma summu. Tātad, šāda veida apdrošināšana kalpo arī kā papildu drošības garantija bankai.

Ko ietver debitora dzīvības apdrošināšana?

  • Icon blue and orange. Bullet points

    Debitora dzīvība tiek apdrošināta par summu, kas atbilst neizpildītu kredītsaistību summai. Apdrošināšanas līgums tiek noslēgts uz visu kredīta atmaksas termiņu. 

  • Icon blue and orange. Bullet points

    Katru gadu debitora neizpildītas saistības pret banku samazinās, tāpēc samazinās arī apdrošināšanas summa un maksa par debitora dzīvības apdrošināšanu.

Kam ir aktuāls šis apdrošināšanas veids?

Ja jums ir kredītsaistības, tad šis apdrošināšanas veids ir laba iespēja nodrošināt
materiālu aizsardzību jūsu ģimene
.

Aizpildiet pieteikumu
piedāvājuma saņemšanai
!

Jūsu pieteikumā norādītie e-pasta adrese un tālruņa numurs tiks izmantoti turpmākai komunikācijai ar Jums attiecībā uz pieteikuma apstrādes procesu.

Bieži uzdotie jautājumi

Apdrošināšanas prēmija ir atkārīga no apdrošinājuma summas (kredītsaistību apmēra), vēlamā apdrošināšanas termiņa (kredīta līguma termiņa), apdrošinātās personas dzimuma, vecuma un veselības stāvokļa.

Lai saņemtu debitora dzīvības apdrošināšanas piedāvājumu, nepieciešams aizpildīt pieteikuma formu.

Pēc jūsu pieteikuma saņemšanas nosūtīsim jums e-pasta vēstuli ar vairāku labāko piedāvājumu salīdzinājumu no mūsu sadarbības partneriem.

Jums atliek tikai izvēlēties sev piemērotāko piedāvājumu un paziņot mums par to pa e-pastu insurance@blueorangebank.com vai pa tālruni +371 67 031 333.

Jā, debitoru dzīvības apdrošināšana tiek piedāvāta tikai BlueOrange klientiem, kuri noslēguši vai plāno noslēgt kredīta līgumu, no kura izrietošās saistības tiek nodrošinātas ar nekustamā īpašuma hipotēku.

Papildapdrošināšana ir apdrošināšanas veids, ko var iekļaut apdrošināšanas polisē papildus izvēlētajam pamatapdrošināšanas veidam – Dzīvības apdrošināšanai.

Piemēram:

Nelaimes gadījumu papildapdrošināšana

Kritisko slimību papildapdrošināšana