Dokumenti

* Nepieciešams aizpildīt, ja, strādājot ar banku, klienta iepriekš sniegtajā informācijā ir notikušas izmaiņas.