Dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšana

Kas ir dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšana?

Ja ar darbinieku ir noticis nelaimes gadījums, vai darbinieka slimības vai nāves gadījumā
kompensāciju izmaksā apdrošinātājs nevis darba devējs. Savukārt darba devējam ir iespēja izmantot noteiktus nodokļu atvieglojumus.

Dzīvības apdrošināšana paredz apdrošināšanas atlīdzības izmaksu darbinieka nāves gadījumā. Apdrošināšanas līgumu ir iespējams papildināt arī ar nelaimes gadījumu apdrošināšanu, kas papildus paredz arī kompensāciju par nelaimes gadījumu izraisītām traumām, kaulu lūzumiem, pārejošu vai nepārejošu darba nespēju, kā arī ārstēšanos slimnīcā.

Dzīvības apdrošināšana (bez līdzekļu uzkrāšanas) sniedz uzņēmuma darbiniekiem un viņu ģimenēm finansiālo drošību, paredzot apdrošināšanas atlīdzības izmaksu darbinieka nāves gadījumā. Zaudējot apgādnieku, ģimenei tā ir papildu finansiālā drošība, savukārt uzņēmumam – iespēja pārnest neplānotu izdevumu risku uz apdrošinātāju.

Aizpildiet pieteikumu

piedāvājuma saņemšanai!

Jūsu pieteikumā norādītie e-pasta adrese un tālruņa numurs tiks izmantoti turpmākai komunikācijai ar Jums attiecībā uz pieteikuma apstrādes procesu.