Alternatīvās finansēšanas formas

Obligāciju emisija uzņēmumam, kurš piesaista finansējumu


Korporatīvo obligāciju priekšrocības
Uzņēmums emitē parāda vērtspapīrus, aizņemoties naudu no investoriem uz noteiktu laiku

 • Pieeja ievērojamam līdzekļu apmēram un investoru bāzes diversifikācija

 • Iespēja noteikt procentu likmes (fiksētas vai peldošas); iespēja dzēst emisiju pirms termiņa

 • Labāka uzņēmuma atpazīstamība, publiskas kredītvēstures izveide


 • Korporatīvās obligācijas ir finanšu instruments, ko var tirgot

 • Zināma neatkarība no kreditoriem, nodokļu un finanšu plānošanas elastīgums

 • Obligāciju emisija nenozīmē risku zaudēt kontroli pār savu uzņēmumu pretstatā akciju emisijai

 • Obligācijas ir piemērotas augsta riska projektiem ar augstu ienesīgumu, uzņēmumu iegādes un apvienošanas darījumiem, apgrozāmā kapitāla papildināšanai un starpfinansējumam (bridge financing)

 • Obligācijas var tikt emitētas bez nodrošinājuma

Prasības emitējošam uzņēmumam


 • Uzņēmumam jābūt vismaz trīs gadu veiksmīgai pamatdarbības vēsturei (speciālos gadījumos iespējami izņēmumi)

 • Iepriekšējā gada finanšu pārskatam jābūt sagatavotam saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS)

 • Uzņēmumam jābūt skaidri definētai stratēģijai un piesaistāmā finansējuma izlietojumam

 • Uzņēmuma vadības komandai jābūt profesionālai, vadītājiem jābūt gataviem runāt publiski

 • Minimālais emisijas apjoms ir 200 000 EUR

Jūsu emisijas aģents BlueOrange
Kā emisijas organizētājs mēs pildīsim šādas funkcijas

 • Emitenta analīze (due diligence), tirgus pieprasījuma novērtējums un emisijas nosacījumu definēšana

 • Nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un emisijas reģistrācija depozitārijā

 • Tikšanās ar potenciālajiem investoriem (tā saucamie road shows)

 • Investoru pieteikumu saņemšana un darījuma gala parametru noteikšana

 • Norēķini ar investoriem un Emitentu. Emisijas izvietošana biržā

 • Likviditātes uzturēšana otrreizējā tirgū

Korporatīvās obligācijas

Bankas profesionāļu komanda organizējusi vairāk nekā 30 obligāciju emisijas uzņēmumiem dažādās valstīs. Par aktuālajiem BlueOrange organizēto korporatīvo obligāciju piedāvājumiem uzziniet šeit.

Vēlaties uzzināt vairāk par obligāciju emitēšanu? Lejupielādējiet pilnu prezentāciju – Alternatīvais finansējuma avots.

Sazinieties ar mums

Aizpildiet zemāk esošo formu, un mēs ar jums sazināsimies.