Finanšu informācija

Finanšu pārskati 2002-2018

*Ievērojot auditorkompānijas lielo noslodzi un pamatojoties uz savstarpēji noslēgto līgumu, AS BlueOrange Bank auditētais gada pārskats tiks publicēts līdz 2019.gada 31.maijam.

Banka jau laikus par to ir informējusi FKTK.