Noguldījumi un uzkrājumi

Ietaupiet naudu un nodrošiniet izaugsmi
ar fiksētu procentu likmi

SUBORDINĒTAIS DEPOZĪTS

Naudas ieguldījums mūsu bankas subordinētajā kapitālā uz garāku termiņu un ar izdevīgiem nosacījumiem. Kļūstiet ne tikai par mūsu klientu, bet arī par partneri!

TERMIŅDEPOZĪTS

Piedāvājam iespēju noguldīt līdzekļus ar īpašiem nosacījumiem – paaugstinātas depozītu noguldījumu procentu likmes garākiem termiņiem. Mēs pieņemam klientu noguldījumus EUR.