Īpašuma apdrošināšana

Drošība un aizsardzība pret lieliem neparedzētiem izdevumiem

Kas ir īpašuma apdrošināšana juridiskām personām?

Tas ir veids, kā pasargāt nekustamo īpašumu un/vai īpašumu, ko izmantojiet savā uzņēmējdarbībā,
un novērst lielus finanšu zaudējumus, kuri var rasties dažādās neparedzētās situācijās.

Kādi īpašuma veidi var tikt apdrošināti?

 • Icon blue and orange. Bullet points

  Ēkas un telpas, kas pieder juridiskai personai

 • Icon blue and orange. Bullet points

  Investīciju noguldījumi

 • Icon blue and orange. Bullet points

  Trešo personu (preču) īpašumi

 • Icon blue and orange. Bullet points

  Skaidra nauda

 • Ierīces, iekārtas, stiklojumi un līdzvērtīgi viegli plīstoši elementi

 • Preces

 • Mazvērtīgais inventārs

 • Darbinieku īpašums

Standarta segums ietver šādus riskus:


• ugunsgrēks (degšana, eksplozija, tiešs zibens spēriens, vadāma lidaparāta vai tā daļu uzkrišana)

• ūdensvadu avārijas (pēkšņs inženierkomunikāciju negadījums)

• dabas stihijas (vētra, krusa, snigšana, koku un mastu uzkrišana, augsnes nobrukšana, zemestrīce, triecienvilnis)

• plūdi

• trešo personu noziedzīgās darbības (zādzība ar ielaušanos, laupīšana, vandālisms un transportlīdzekļa trieciens)

Aizpildiet pieteikumu
piedāvājuma saņemšanai!

Jūsu pieteikumā norādītie e-pasta adrese un tālruņa numurs tiks izmantoti turpmākai komunikācijai ar Jums attiecībā uz pieteikuma apstrādes procesu.