Personālvadības politika

Savā darbā mēs ievērojam 12 principus, no kuriem 6 raksturo kandidātu un
6 raksturo darbā pieņemšanas procesu.

Izcili kandidāti


 • Veiksmīga darba pieredze vadošajās finanšu iestādēs un privātkapitāla pārvaldības uzņēmumos

 • Uzņemas iniciatīvu un atbildību par rezultātu; uz mērķa sasniegšanu orientēta domāšana

 • Precīza savas lomas izpratne mūsu bankas misijas un stratēģijas īstenošanā, mūsu bankas vērtībām un principiem atbilstošas personīgās un lietišķās īpašības

 • Izglītība labākajās mācību iestādes un vēlēšanās apgūt jaunas zināšanas

 • Spēcīgas komunikācijas prasmes un problēmu risināšanas spējas; piemīt emocionālā inteliģence

 • Izteiktas līdera īpašības, prasme strādāt gan komandā, gan arī patstāvīgi, būt iejūtīgam un atbalstīt kolēģus

Darbinieku atlases pamatprincipi


 • Darba intervijās piedalās bankas vadošie darbinieki un vadība

 • Pieņemam darbā labākos nozares speciālistus, kam ir svarīga profesionālā izaugsme un ieguldījumiem piesaistīts atalgojums

 • Mums ir centralizēta personāla atlases un darbā pieņemšanas sistēma Centrālajā birojā Rīgā

 • Atlases procesā izvērtējam kandidāta iesniegtos biogrāfijas datus, kā arī personīgo un lietišķo īpašību atbilstību bankas vērtībām

 • Priekšroku dodam kandidātiem ar rekomendācijām, jo īpaši augstākā līmeņa un privātbaņķieru amatu pozīcijās

 • Organizējam kvalitatīvu ievadi darbā, plašas apmācības un iepazīšanos ar bankas darbu