КАSКО apdrošināšana

Baudiet ceļu un nedomājiet par apdrošināšanas formalitātēm!

Kas ir КАSКО apdrošināšana?

Ar KASKO apdrošināšanu jums tiks atlīdzināti zaudējumi, kas radušies neparedzēto bojājumu dēļ. Katru dienu ar transportlīdzekļa palīdzību mēs varam daudz ko izdarīt un paspēt, un tā vērtību īpaši saprotam brīžos, kad notiek kāda ķibele.

Ko ietver КАSКО apdrošināšana?
Zaudējumu atlīdzību iespējams saņemt:


 • Icon blue and orange. Bullet points

  avārijas vai sadursmes gadījumā

 • Icon blue and orange. Bullet points

  auto stiklu bojājumu gadījumā, ugunsgrēka vai aizdegšanās gadījumā

 • Icon blue and orange. Bullet points

  ja ir jāmaksā par bojātā auto transportēšanu uz stāvvietu vai autoservisu pēc negadījuma

 • Icon blue and orange. Bullet points

  ja ir jāapmaksā vadītāja vai pasažieru transportēšana pēc negadījuma 

 • gadījumā, ja iebraucāt bedrē, vai uzkrīt kāds priekšmets (koki, lāstekas, sniegs, krāsa no būvobjekta)

 • bojājumu gadījumā, kas radušies, remontējot, veicot apkopi, atrodoties automazgātavā vai uz prāmja

 • zādzības vai nolaupīšanas gadījumā

 • vandālisma rezultātā

Kam ir aktuāla КАSКО adrošināšana?

- Tiem, kas vēlas pasargāt sevi no nevēlamiem negadījumiem.

- Tiem, kas iegādājas automašīnu līzingā.

Aizpildiet pieteikumu
piedāvājuma saņemšanai!

Jūsu pieteikumā norādītie e-pasta adrese un tālruņa numurs tiks izmantoti turpmākai komunikācijai ar Jums attiecībā uz pieteikuma apstrādes procesu.

Bieži uzdotie jautājumi

Lai saņemtu КАЅКО apdrošināšanas piedāvājumu, nepieciešams aizpildīt pieteikuma formu.

Pēc jūsu pieteikuma saņemšanas nosūtīsim jums e-pasta vēstuli ar vairāku labāko piedāvājumu salīdzinājumu no mūsu sadarbības partneriem.

Jums atliek tikai izvēlēties sev piemērotāko piedāvājumu un paziņot mums par to pa e-pastu insurance@blueorangebank.com vai pa tālruni +371 67 031 333.

Lai saņemtu vairāk informācijas par apdrošināšanas pakalpojumiem, lūdzam sazināties ar Banku pa tālruni +371 67 031 333 vai e-pastu insurance@blueorangebank.com

Ja jautājums ir saistīts ar zaudējumu atlīdzību, tad jāvēršas pie apdrošinātāja.

Pretenziju gadījumā lūdzam sazināties ar apdrošināšanas brokeri

Iesniedzot dokumentu par transportlīdzekļa pārdošanu, ja apdrošināšanas gadījumi nav bijuši, tad saskaņā ar Kasko polisi tiek atmaksāta apdrošināšanas iemaksas daļa par neizmantoto periodu (neizmantotais periods tiek skaitīts no pieteikuma iesniegšanas brīža).

Ja ir bijuši apdrošināšanas gadījumi, tad apdrošināšanas maksa netiek atmaksāta. 

Palīdzības pakalpojumi uz ceļa tiek sniegti teritorijā, kas norādīta attiecīgajā KASKO apdrošināšanas polisē. Teritoriālais segums var ietvert Latviju, Baltiju, Eiropu un NVS valstis.

KASKO apdrošināšanā pašrisks ir naudas summa, ko sedz pats apdrošināšanas ņēmējs, iestājoties apdrošināšanas gadījumam. Tādējādi, nepieciešamības gadījumā, apdrošināšanas sabiedrība segs visas izmaksas, atskaitot pašrisku.

KASKO apdrošināšana ir obligāts nosacījums, iegādājoties automašīnu līzingā. КАЅКО apdrošināšanas polise segs radušos zaudējumus pat tad, ja ceļu satiksmes negadījuma vaininieks ir polises īpašnieks.

KASKO polisi var noformēt gan motocikliem, gan vieglajiem vai kravas automobiļiem, gan visu veidu piekabēm, traktortehnikai un autobusiem.

Ieteikums: izvēlieties apdrošināšanas pašrisku paši atkarībā no jūsu individuālā braukšanas stila un prasmēm.