Konsultācijas

Jūsu uzticības pievienotā vērtība

Investīciju konsultācijas

Paļaujieties uz profesionālu investīciju konsultantu padomu

 • Pārvaldiet savu vērtspapīru portfeli, izmantojot profesionāļu ieteikumus

 • Saņemiet savlaicīgus padomus par savu portfeli, kā arī investīciju idejas un finanšu tirgus aktualitātes

 • Saņemiet regulārus paziņojumus no sava privātā investīciju konsultanta

 • Gūstiet labumu no mūsu padziļinātās investīciju ideju analīzes

Mūsu sadarbības pamatā ir detalizēta jūsu prioritāšu un finanšu interešu izpratne, kas ļauj būvēt stratēģiju jūsu labklājības pārvaldīšanai. Pamatojoties uz jūsu ieguldījuma mērķiem, mēs vienojamies par aktīvu sadalījumu, kas nodrošina diversifikāciju un pietiekamu kapitāla atdevi.

Alternatīvie ieguldījumi

Saņemiet pieeju alternatīvajiem aktīviem

 • Saņemiet augstāku un drošāku investīciju ienesīgumu

 • Diversificējiet portfeli ar netradicionāliem ieguldījumiem

 • Nodrošiniet vēlamo riska un atdeves līdzsvaru savā portfelī

 • Uzziniet par alternatīvām investīciju idejām

Atvasinātajos finanšu instrumentos balstītas ieguldījumu stratēģijas investoriem, kas meklē paaugstinātu atdevi salīdzinājumā ar fiksēta ienesīguma vērtspapīriem, neaizmirstot arī par kapitāla aizsardzību.

- Saņemiet lielāku peļņu

- Izvēlieties vēlamo investīciju ilgumu

- Aizsargājiet līdz 100% savu investīciju pret tirgus risku

- Līdzsvarojiet riskus un peļņu pēc saviem ieskatiem

- Izvēlieties vienu no pieejamajām stratēģijām vai ļaujiet mūsu ieguldījumu konsultantiem izstrādāt individuālu plānu, pamatojoties uz jūsu ideju

Piedāvājam ērtus un pievilcīgus variantus kapitāla izvietošanai nekustamā īpašuma tirgū, paļaujoties uz mūsu partneru tīklu

- Izvēlieties savām vajadzībām atbilstošas investīcijas

- Atrodiet pievilcīgākos komerciālos un nekomerciālos nekustamā īpašuma objektus un projektus mūsu sarakstā

- Saņemiet paaugstinātu peļņu, piedaloties Eiropas nekustamā īpašuma tirgus izaugsmē

Mēs piedāvājam iespēju izmantot privātas izvietošanas obligācijas, ko ar mūsu palīdzību emitējuši mūsu partneri. Šis ir investīciju produkts, kas pārsvarā ir pieejams tikai investīciju organizācijām. Privātas izvietošanas obligācijas piedāvā:

• Lielākus ienākumus

• Fiksētas naudas plūsmas

• Lielāku tirgus risku diversifikāciju

• Saistību aizsardzību

Šī ir pievilcīga iespēja investoriem ar zemām īstermiņa likviditātes prasībām, kas vēlas saņemt paaugstinātu fiksēto peļņu. Lai atbilstoši novērtētu saistītos riskus, mēs piedāvājam šāda veida obligāciju plašu un detalizētu izpēti.

Īpašuma plānošana

Izstrādājiet kopā ar mums individuālu īpašuma pārvaldības plānu, kas vislabāk atbilst jūsu biznesa jomai vai dzīves mērķiem

 • Mēs uzskatām, ka labklājība ir jāpārvalda tāpat kā bizness

 • Galveno plāna komponenšu pastāvīga kontrole, uzraudzība un koriģēšana

 • Individuāls īpašuma pārvaldības risinājums, plāna izstrāde un konsultācijas

Sastādot individuālu plānu, mēs ņemam vērā jūsu finanšu stāvokli, iespējas un prioritātes, kā arī biznesa un privātos mērķus. Šādā plānā parasti ietilpst:

- Jūsu finanšu rādītāju analīze un juridiskā ekspertīze, kā arī jums piemērota riska profila izveide

- Jūsu stāvokļa finansiālie, juridiskie un nodokļu aspekti

- Ilgtermiņa stratēģijas izveide privāto finanšu pārvaldībai

- Palīdzība plāna īstenošanā

- Laicīga jūsu plāna pārskatīšana, ņemot vērā tirgus faktorus, kā arī jūsu uzņēmuma vai privātās dzīves apstākļus

Mēs uzskatām, ka aizsardzība pret nelabvēlīgiem notikumiem ir svarīga jebkuram dzīvotspējīgam uzņēmumam. Tāpat arī risku hedžēšanai ir svarīga loma jebkurā pienācīgi sastādītā investīciju plānā – vienmēr nepieciešams apsvērt alternatīvus notikumu attīstības scenārijus. Jūtieties droši kopā ar mums:

- Īstenojot atbilstošu diversifikāciju

- Hedžējot valūtu riskus

- Hedžējot iespējamas nelabvēlīgas cenu izmaiņas 

Sazinieties ar mums

Aizpildiet zemāk esošo formu, un mēs ar jums sazināsimies.