Misija un vērtības

Nosaka mūsu attīstību

Mēs tiecamies

Augt kā vienota aktīvu un mērķtiecīgu personību komanda, radot finanšu un tehnoloģiju ekosistēmu saviem klientiem visā pasaulē.

Mēs rīkojamies

Piedāvājot modernu un ērtu finanšu platformu biznesa attīstībai un aktīvu pārvaldībai.


Mūsu bizness

— jaunākās finanšu tehnoloģijas, kas nodrošina finanšu pakalpojumu izmantošanu un pieejamību ikdienā

— visaugstākie drošības standarti un uzticamība

— atvērtība novitātēm un radošu ideju realizēšanai

Mūsu klienti un partneri

izzinām un pielāgojamies klientu vajadzībām, un viņu intereses ir mūsu biznesa attīstības pamatā

sniedzam ātrus un efektīvus risinājumus globālajai uzņēmējdarbībai

— nodrošinām individuālu apkalpošanu katram klientam, veidojot ilgtermiņa attiecības

Mūsu komanda

korporatīvā kultūra, kas balstīta uz uzticību, atklātību un iniciatīvas veicināšanu

— vieta, kur vēlas strādāt talantīgas personības ar vienotu mērķi

darbs, kas sniedz gandarījumu un iedvesmo


Mēs ticam


Uz klientu orientētam biznesam

Veidot klientu uzticību. Viņu intereses ir mūsu biznesa pamatā

Eksperimentiem

Ģenerēt idejas labākam rezultātam: reaģēt, domāt, mācīties

Līderībai

Atbalstīt personisko izaugsmi, novērtēt talantus un veicināt sasniegumus