Banka kāpina 2016. gada finanšu rādītājus un definē jaunus uzdevumus

2017. gada 21. marts

News

Bankas finanšu darbība 2016. gadā ir bijusi sekmīga. Aizvadītais gads ir noslēgts ar 7,8 miljonu EUR lielu peļņu. Prasme analizēt tirgus situāciju, spēja operatīvi veikt nepieciešamās korekcijas ir sekmējušas bankas mērķtiecīgu attīstību un inovatīvu risinājumu ieviešanu.

Kā liecina auditētie dati, bankas ienākumi pārskata periodā ir palielinājušies par 21%, sasniedzot 44,6 miljonus EUR. Bankas kapitāla (kopā ar subordinēto kapitālu) apjoms ir sasniedzis 84 miljonus EUR, kas ir par 8% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Noslēdzot 2016. gadu, bankas kopējais aktīvu apjoms (t.sk. aktīvi pārvaldīšanā) bija 674 miljoni EUR.

Sekmīgi ir galvenie bankas finanšu darbības rādītāji: bankas likviditāte pārskata perioda beigās bija 70,03%, kapitāla pietiekamība – 21,04%, kapitāla atdeve (ROE) – 13,7% un aktīvu atdeve (ROA) – 1,1%.

Aizvadītajā gadā ievērojami audzis kreditēšanas apjoms – klientiem ir piešķirti kredīti 63,1 milj. EUR apmērā. Tādējādi bankas kopējais kredītu portfelis un piešķirtās saistības par kredītu izsniegšanu gada beigās sasniedza 170 miljonus EUR, uzrādot 56% pieaugumu. Gandrīz puse no izsniegtā apjoma (46%) ir ieguldīta Latvijas ekonomikā, sekmējot vietējo uzņēmēju attīstību, savukārt 54% ir ieguldīti klientu starptautiskajos projektos.

Pārskata periodā ir veiktas ievērojamas investīcijas bankas tehnoloģiskajos projektos. Klientiem tiek piedāvāti dažādu komunikācijas kanālu tehniskie risinājumi, kā arī ievērojami ir paplašināta tiešsaistes bankas pakalpojumu sistēmas funkcionalitāte.

Veicinot savu atpazīstamību un kļūstot par starptautisku finanšu platformu, banka pakāpeniski sāk piedāvāt pakalpojumus ievērojami plašākam klientu lokam. Sākot ar 2017. gadu, banka savas finanšu darbības ietvaros sāk lietot jaunu zīmolu – BlueOrange. Inovatīvā biznesa modeļa pamatā ir vienkāršība, pieejamība un ērtums. Izmantojot iekšējos intelektuālos resursus, ir izstrādāti un sekmīgi realizēti risinājumi informācijas tehnoloģiju jomā.

Saistībā ar jauno zīmolu darbu uzsākusi jauna bankas interneta vietne www.blueorangebank.com; izstrādātas papildu iespējas, kas klientiem atvieglo darbu ar banku un paaugstina attālinātās apkalpošanas pieejamību. Pateicoties mobilajam Digipass, klientiem nav nepieciešamības izmantot tradicionālo ierīci, – tagad to aizstāj aplikācija telefonā.

Aizvadītajā gadā ievērojami augusi interese par e-komercijas pakalpojumiem. Šajā jomā banka ir aktīvi attīstījusi sadarbību ar vietējiem uzņēmumiem – kopā ar partneriem Latvijas tirgum tika izstrādāti un piedāvāti kompleksi pakalpojumi. Savukārt 2017. gadā ir plānots paplašināt tirdzniecības un servisa uzņēmumu apkalpošanu, uzstādot POS termināļus un piedāvājot iespēju piestādīt elektroniskos rēķinus.

“Sasniegtie rezultāti skaidri apliecina bankas mērķtiecību piedāvāt inovatīvus, efektīvus, klientiem ērtus un izdevīgus risinājumus. Arī turpmāk tiks attīstītas tādas tehnoloģijas un pakalpojumi, kas ļauj klientiem veiksmīgi vadīt savu biznesu un pārvaldīt aktīvus no jebkuras vietas pasaulē,” atzīmē bankas galvenais izpilddirektors (CEO) Dmitrijs Latiševs.

2017. gadam banka prioritāro uzdevumu vidū ir izvirzījusi biznesa procesu automatizāciju, tehnoloģisko platformu izstrādi, mūsdienīgas funkcionālas mobilās aplikācijas ieviešanu, tirdzniecības platformas BlueOrangeFX.com izstrādi. Ir paredzēts ieviest arī API – banku sistēmu interfeisu, kas nodrošinās sadarbību ar augsti tehnoloģiskiem uzņēmumiem. Vienlaikus tiks turpināti ieguldījumi bankas kā finanšu institūcijas izaugsmē un attīstībā.

2016. gadā bankas komandai pievienojušies 50 jauni darbinieki, palielinot kopējo darbinieku skaitu līdz 320, kas vienlaikus apliecina arī bankas mērķtiecīgu izaugsmi.


Informāciju sagatavoja
Ingrīda Šmite,
Sabiedrisko attiecību un komunikācijas pārvaldes vadītāja
ingrida.smite@blueorangebank.com