Klientu portfeļu ienesīgums 2016. gadā pieaudzis par 11,05%

2017. gada 08. janvāris

Weighted average return

Ar patiesu prieku paziņojam, ka mūsu svērtais ienesīgums sastādījis +1,81% decembrī un +11,05% visā 2016. gadā.

Decembris ir bijis daudz rāmāks un ienesīgāks nekā novembris. Gan akciju, gan obligāciju tirgos mazinājās svārstības, kas valdīja pēc ASV vēlēšanām novembrī. ASV akciju indeksi sasnieguši jaunus rekordus. Kā tika sagaidīts, ASV FRS paaugstinājusi likmes, vienlaikus signalizējot par līdz pat trim paaugstinājumiem 2017. gadā.

Kas attiecas uz mūsu investīciju stratēģiju, pareizs izrādījās mūsu lēmums pārmērīgi nereaģēt uz attīstības tirgu obligāciju pārdošanas vilni. Tāpat arī paaugstināta ekspozīcija akcijās ievērojami uzlabojusi mūsu pozitīvo sniegumu decembrī.

Izskatās, ka gada sākumā pastāv zināma vienprātība, lēšot par 2017. gadu kā ar nenoteiktību un izaicinājumiem bagātu. Mēs saprotam iemeslus šādām bažām (Trampa prezidentūra, augstākas likmes, vēlēšanas Eiropā), tomēr nevaram minēt brīdi, kad jauns gads būtu bijis uzskatāms par paredzamu un bez izaicinājumiem. Mēs turpinām vērīgi sekot notikumu attīstībai un iespējami objektīvāk veikt regulāro investīciju stratēģiju pārskatīšanu, izraugoties arvien labākas iespējas riska ienesīguma ziņā.

Mūsu mērķis ir nodrošināt augstu absolūto ienesīgumu saviem klientiem. Aktīvu pārvaldniekiem tas nozīmē plašu diversifikāciju, mēģinot par jebkādu cenu izvairīties no svārstīguma. Dažas problēmas, kas saistītas ar šādu vispārpieņemto pieeju, ir: 1) korelācijas, kas izgaist brīdī, kad uz tām nākas paļauties visvairāk, 2) sekošana pūlim, 3) paralīze lēmumu pieņemšanā un 4) pārmērīga hedžēšana.

Lai izvairītos no šiem iespējamajiem zemūdens akmeņiem, koncentrējamies uz alternatīvajām izmaksām jeb “iespējas cenu”. Tas izpaužas aktīvā tādu investīciju izvēlē, kas sniedz vislabāko ilgtermiņa riska un atdeves dinamiku katra klienta individuālā investīciju mandāta ietvaros. Tas arī nozīmē, ka mēs nopietni analizējam, ko tieši pērkam un kāpēc, nevis vienkārši ievērojam aktīvu sadales proporcijas. Piemēram, labas akcijas ir pārākas par sliktām obligācijām neatkarīgi no prioritārās aktīvu klases izvēles.

Lai gan 2016. gads ir bijis labs, mēs īpaši lepojamies ar to, ka mūsu klientu portfeļu absolūtais ienesīgums pēc komisijas naudas ieturēšanas kopš 2015. gada sākuma ir pārspējis 2 gadu vērtības izmaiņas trīs svarīgu aktīvu klašu indeksos: ASV akcijas ar lielu kapitalizāciju (SPY US), ASV investīciju klases parāda vērtspapīri (BND US), kā arī attīstības tirgu obligācijas (EMB US). Tas, ka esam pārspējuši katru no šīm aktīvu klasēm, ir vislabākais mūsu investīciju stratēģijas apliecinājums, ko var iedomāties. Esam gatavi izaicinājumiem, kas mūs sagaida 2017. gadā.

Kā vienmēr, izsakām jums pateicību par nerimstošo uzticību un atbalstu, un novēlam priecīgu, veselīgu un ienesīgu Jauno gadu!


Klientu portfeļu pārvaldīšanas komanda