BlueOrange organizē “Mogo” obligāciju emisiju 10 miljonu eiro apmērā

2018. gada 08. februāris

Finanšu līzinga un atgriezeniskā līzinga kompānija AS „Mogo”, kuras grupas uzņēmumi sniedz pakalpojumus Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Gruzijā, Polijā, Bulgārijā, Rumānijā, Armēnijā, Moldovā un Albānijā, noslēdz obligāciju parakstīšanās periodu, piesaistot investīcijas 10 miljonus eiro apmērā.

Šī ir uzņēmuma otrā obligāciju emisija. Pirmā emisija 20 miljonu eiro apmērā ir iekļauta Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā jau kopš 2014. gada novembra. Obligāciju emisiju organizēja “BlueOrange Bank”, kas ar „Mogo” kā konsultants sadarbojas jau kopš 2014.gada.

Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2021. gada 31. marts, gada kupona likme - 10% ar ikmēneša izmaksu. Obligācijas tika piedāvātas profesionālajiem investoriem ar minimālo investīciju apjomu EUR 100 000 eiro katram investoram slēgta piedāvājuma veidā.

“Ņemot vērā pastiprinātu interesi par esošajām “Mogo” obligācijām, nolēmām emitēt jaunas obligācijas, kas pēc saviem raksturlielumiem bija identiskas iepriekšējai emisijai. Bija liela interese gan no esošajiem investoriem, kuri jau iepazinuši uzņēmumu un ir sekojuši uzņēmuma attīstībai un finanšu rādītājiem, gan arī no jauniem investoriem. Visa emisija tika pārdota profesionāliem investoriem no Latvijas un Lietuvas. Gan šis konkrētais piemērs, gan arī citi obligāciju emitenti Baltijas valstīs pierāda, ka piesaistīt finansējumu kapitāla tirgū ir iespējams, un uzņēmuma klātiene biržā veicina investoru interesi arī nākotnē,” atzīmē BlueOrange Bank investīciju piesaistes vadītājs Edmunds Antufjevs.

“Kad 2014. gadā emitējām un iekļāvām Nasdaq Riga biržā pirmo obligāciju emisiju 20 miljonu eiro apmērā, cerējām, ka atklātība un regulāra finanšu pārskatu publicēšana palīdzēs diversificēt finansēšanas avotus arī nākotnē. Mums ir prieks, ka mūsu cerības attaisnojās. Mēs augsti novērtējam investoru izrādīto uzticību otrajā Mogo obligāciju emisijā, kas ļaus turpināt veiksmīgi attīstīties AS “Mogo” un Mogo grupai kopumā,” skaidro AS “Mogo” valdes loceklis Aleksandrs Čerņagins.

Mogo grupa savu darbību uzsāka 2012.gadā, un grupas neauditētais konsolidētais apgrozījums 2017.gada pirmajos trīs ceturkšņos sasniedza 28 miljonus eiro, bet tīrā peļņa - 7 miljonus eiro. Grupas reģistrēto klientu skaits pārsniedz 80 000, savukārt kredītportfelis 2017. gada 30. septembrī bija 86,7 miljoni eiro.


Informāciju sagatavoja:
Edmunds Antufjevs
Investīciju piesaistes vadītājs
Edmunds.antufjevs@blueorangebank.com