BlueOrange paziņojums par FKTK un bankas noslēgto administratīvo līgumu

2018. gada 21. decembris

AS BlueOrange Bank ir noslēgusi ar FKTK izlīgumu, tādējādi izbeidzot administratīvo procesu.

Saskaņā ar noslēgto Administratīvo līgumu banka ir atzinusi pieļautās nepilnības un uzņēmusies saistības noteiktajā laika periodā īstenot pasākumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai attiecībā uz klientu darījumu uzraudzību.

Pēdējo gadu laikā normatīvo aktu prasības šajā jomā ir būtiski mainījušās, uzliekot bankām papildu pienākumus attiecībā uz klientu darījumu uzraudzību. FKTK konstatētie pārkāpumi nekādi neliecina par kādu bankas klientu iespējamām prettiesiskām darbībām. Galvenie FKTK aizrādījumi ir saistīti ar starptautisko klientu darījumu uzraudzības sistēmu par periodu līdz 2017. gadam, un tie tika atklāti, FKTK veicot plānveida pārbaudi pagājušajā gadā.

Aizvadītā gada laikā banka ir novērsusi visas būtiskās nepilnības, uzlabojusi iekšējos procesus un ieviesusi jaunu pieeju klientu riska noteikšanai, kā arī ieguldījusi vairāk nekā 600 tūkst. eiro papildu IT sistēmās, kas ļāva efektīvāk veikt bankas klientu darījumu uzraudzību. Pateicoties šiem pasākumiem, iekšējās kontroles sistēma ir uzlabota līdz mūsdienu starptautisko standartu līmenim.

Jau 2017. gada sākumā banka ir mainījusi savu biznesa modeli, veicot būtiskas izmaiņas darbības stratēģijā, ievērojami palielinot savu tirgus daļu Latvijas tirgū, par prioritāro virzienu izvēloties Latvijas uzņēmumu un fizisko personu apkalpošanu un kreditēšanu. Aizvadītajā gadā banka ir atbalstījusi valsts ekonomiku, piešķirot kredītus vairāk nekā 100 miljonu eiro apmērā. Bankas jaunā biznesa modeļa rezultātā ir notikušas kvalitatīvas izmaiņas arī klientu sastāvā – pēdējo divu gadu laikā ir būtiski samazināts klientu skaits no paaugstināta riska valstu reģioniem, savukārt klientu skaits no Latvijas ir palielinājies.

2019. gadā banka plāno pabeigt iesāktos biznesa modeļa transformācijas procesus un turpinās pilnveidot klientu darījumu iekšējās kontroles sistēmu.

AS BlueOrange Bank vadība

Ziņojumu sagatavoja Sabiedrisko attiecību un komunikācijas pārvalde

anna.andina@blueorangebank.com